Sinan Mihelčič

asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Sinan Mihelčič je po izobrazbi arhitekt, trenutno zaposlen kot asistent na katedri za urbanizem Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, od leta 2020 tudi član upravnega odbora World Complexity Science Academy in od leta 2012 zunanji vabljeni mentor na Univerzi Stanford v ZDA, v okviru programa AEC PBL class. Prav tako vodi študentsko participativno urbanistično Skupino Štajn v Kamniku ter arhitekturno-investicijsko podjetje, ki deluje na področju nepremičninskih investicij. Trenutno čas posveča tudi svojem doktoratu, kjer se poglablja v razumevanje odnosa med kreativno ekonomijo ter suburbanim razvojem prostora. Zaradi številnih projektov, ki segajo vse od participativnega prostovoljnega delovanja na področju prostorskega razvoja, civilnih iniciativ, arhitekturnega in urbanističnega izobraževanja ter razvoja investicij, je v sklopu World Complexity Science Academy začel tudi z razvojem triple helix študijskega modela, ki se ukvarja s presekom akademskega, gospodarskega in vladnega sektorja na realnih projektih.

Kako ceneje, včasih celo brezplačno, do bolj učinkovitih investicij in prostorskega razvoja?

Prostorski razvoj občin praviloma sloni na dveh osnovnih postavkah, na jasno definiranem prostorskem načrtu, ki je predmet dolgotrajnih predhodnih usklajevanj zasebnih in javnih interesov, ter na potencialnih ali realnih investicijah oziroma zmožnosti zasebnih in javnih investitorjev, da ta plan izvedejo/zgradijo. Dandanes zaradi vse hitrejših družbenih in ekonomskih sprememb prostorske investicije večkrat finančno propadejo, so časovno zamujene ali so usmerjene v gradnje, katere prostor in družba niti ne potrebujejo. Slednje je sporno tudi zaradi vse večjega okoljskega, družbenega in ekonomskega vpliva posameznih investicij. Seveda imamo v stroki in praksi orodja, ki bi nam omogočala, da vsaj del investicij še pred realizacijo »stestiramo« ter preverimo, ali jih bodo uporabniki (občani) sprejeli ali ne. Asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani Sinan Mihelčič bo predstavil, kako lahko s pomočjo participacije mladih in vzpostavljanja začasnih rab v prostoru pridemo do zanimivih razvojih prebojev. Predstavljen bo primer kreativne četrti Barutana v Kamniku.