Rok Primožič

vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Občina Škofja Loka

Rok Primožič je vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Škofja Loka, kjer je zaposlen od leta 2019. Pred tem je delal v različnih organizacijah v javnem in nevladnem sektorju na državni in evropski ravni, med drugim je bil tudi direktor Urada RS za mladino, generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije in pravni svetovalec na CNVOS.

Nujno se je (spo)razumeti – medkulturna mediacija v Občini Škofja Loka

Globalizacija in vse bolj intenzivna čezmejna mobilnost zaposlovanja lokalnim skupnostim prinaša tudi nekatere nove izzive, s katerimi se v preteklosti nismo srečevali.

Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja opozarjajo, da se čedalje pogosteje srečujejo z družinami, v katerih starši ne znajo slovensko, zaradi česar prihaja do – predvsem komunikacijskih – težav pri vpisih v vrtce in šole, podpori otrokom pri pouku ipd. Iz Zdravstvenega doma pa poročajo, da se večkrat dogaja, da pri zdravstvenih pregledih staršev pogovore prevajajo kar njihovi mladoletni otroci, kar bi lahko zaradi omejenega razumevanja kompleksnejših stanj pripeljalo tudi do nekaterih zapletov.

Zato je Občina Škofja Loka v decembru 2021 začela s pilotnim projektom medkulturne mediacije za albanski in makedonski jezik, v katerim je želela svojim javnim zavodom ponuditi posebno podporo pri komunikaciji z družinami, ki govorijo samo ta jezik.

Ker gre pri medkulturni mediaciji za več kot samo prevajanje, saj medkulturni mediatorji poleg jezikovnega prevajanja poskušajo ustrezno razložiti tudi morebitne razlike v kulturnem dojemanju posameznih institucij, postopkov, obravnav, navad, ipd., so s sodelovanjem dveh usposobljenih medkulturnih mediatork uspešno razrešili že kaj nekaj primerov, v katerih se prej javni zavod in starši niso mogli dogovoriti – in ustrezno sporazumeti. Ker se je projekt izkazal za zelo uspešnega, bodo z njim nadaljevali tudi v letu 2023.