prof. dr. Rajko Pirnat

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in odgovorni urednik revije Javna uprava

Dr. Rajko Pirnat je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava predmete s področja upravnopravnih znanosti. V okviru svojega strokovnega dela se ukvarja zlasti z javnimi pooblastili, pravnimi osebami javnega prava, upravnimi in javnimi pogodbami, gospodarskimi javnimi službami, energetskim in prostorskim pravom. V letih 1990 do 1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo, v letih 2006 do 2010 pa dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Je tudi predstojnik katedre za upravno pravo te pravne fakultete in direktor Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Izzivi lokacijske preveritve

Lokacijska preveritev je že uveljavljen instrument prostorskega načrtovanja, s katerim lahko občina v določenem obsegu prilagodi prostorske izvedbene pogoje potrebam posameznega investitorja. Seveda pa pri tem ni neomejena, zato posamezni postopki lokacijskih preveritev prinesejo izzive za občino glede njihovega ustreznega vodenja in odločanja. V prispevku bo profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Rajko Pirnat obravnaval najpomembnejše izzive teh postopkov in predlagal rešitve zanje.