Rajko Meserko

Župan Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko je župan občine Šmartno pri Litiji že drugi mandat. Je diplomant marketinga in glasbenik; kar 22 let je bil zaposlen v SNG Opera in balet Ljubljana. Pred profesionalnim nastopom funkcije župana v drugem mandatu je bil ravnatelj te ustanove. Za svojo občino vidi največ priložnosti predvsem na področju turizma in trajnostnega razvoja.

Digitalna preobrazba prispeva k trajnostnemu razvoju občine

Torek, 15. marec 2022 | 10:20

Kot župan občine z okoli 5.650 prebivalci posebno skrb namenja zlasti družbeni odgovornosti. Zaveda se, da mora zaradi omejenih proračunskih sredstev najti bolj učinkovite prijeme, in to mu omogoča digitalizacija. Zato se je zavestno odločil, kako dvigniti zadovoljstvo svojih občanov z občinskimi storitvami, obenem pa svoje sodelavce razbremeniti enostavnejših opravil. Občina je zato vpeljala dokumentni sistem za brezpapirno poslovanje.