Radivoje Pribaković Brinovec, dr. med., spec.

vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

Rade Pribaković Brinovec je zdravnik, specialist javnega zdravja, ki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vodi Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja. Glavna področja njegovega delovanja so razvoj primarnega zdravstvenega varstva in krepitev vloge lokalnih skupnosti v skrbi za javno zdravje, z vključevanjem ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo in z zmanjševanjem neenakosti v zdravju. Raziskoval je na področjih upravljanja mreže javne zdravstvene službe in načrtovanja kadrov v zdravstvu. Od leta 2020 je vodja strokovne komisije za izbor Občine zdravja na NIJZ.

Na dogodku Zlati kamen bo vodil okroglo mizo s finalistkami za nagrado Občina zdravja.

S podelitvijo naziva Občina zdravja želimo izpostaviti občine, ki so prepoznale zdravje kot pomembno vrednoto in so izstopale po aktivnostih za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev.  Na okrogli mizi pa bomo z izbranimi finalistkami govorili o ključnih kazalnikih, ki jih uvrščajo v sam slovenski vrh po zdravju svojih občanov. Finalistke izbora Občina zdravja 2023 so Velenje, Izola, Gorenja vas-Poljane, Trzin, Starše, Brda, Mirna, Murska Sobota in Ravne na Koroškem.