Kdo bo prejemnica nagrade Zlati kamen, bo znano danes, 12. februarja.

Ne zamudite ogleda podelitve in predstavitve vseh finalistk, ki bo javno dostopen NA POVEZAVI:

spremljaj prenos v živo

 • 3. 12.2020

  Kako do celovitega in uravnoteženega razvoja s pomočjo dobrih praks in kakovostnih meril uspeha?

  Sodelovali bodo:
  Robert Smrdelj, župan občine Pivka
  Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina
  dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje
  mag. Robert Mulej, glavni urednik projekta Zlati kamen
  Prikaži več

  Izvedeli bomo, kaj pomeni nagrada Zlati kamen in čemu koristi analiza ISSO ter kako si lahko in so si v praksi občine že z njo pomagale pri učinkovitejšem upravljanju lokalne samouprave. Z župani bomo govorili tudi o tem, kakšnega pomena je dobro sodelovanje tako znotraj kot izven občine, torej s prebivalstvom, gospodarstvom, državo in drugimi deležniki. Izvedeli bomo tudi, kakšni so njihovi prvi vtisi o novi finančni perspektivi in novih evropskih finančnih mehanizmih.

 • 10.12.2020

  Pogled zmagovalcev – evropsko podprti projekti dobitnic nagrade Zlati kamen

  Sodelovali bodo:
  Tomaž Vencelj, župan občine Idrija
  Peter Misja, župan občine Podčetrtek
  dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje
  mag. Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto
  Prikaži več

  Razvojna naravnanost, odprtost ter dejavnost v dobro vseh občanov jim je bila že priznana z nagrado Zlati kamen. Vsaka na svojem področju so se izkazale kot prebojne lokalne samouprave. Na okrogli mizi bomo izvedeli, s kakšnimi izzivi so se v preteklosti srečevale pri črpanju evropskih sredstev in kaj pričakujejo od prihodnje finančne perspektive (2021 – 2027). Kakšne projekte so že zasnovale in iz katerih finančnih mehanizmov si obetajo največ denarja. Izvedeli bomo tudi, kakšne težave jim povzroča birokracija, in kako jo premagati.

  Prijava na webinar

 • 17.12.2020

  Kako do sredstev za občine po letu 2020?

  Sodelovali bodo:
  Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka za kohezijo
  dr. Andreja Kodrin, ČLANICA INVESTICIJSKEGA EVROPSKEGA SKLADA ZA STRATEŠKE INVESTICIJE
  Stanislava Zadravec, direktorica Združenje bank Slovenije
  Ulla Hudina, Evropska komisija v Sloveniji
  Prikaži več

  Nova evropska finančna perspektiva, sklad Next generation EU, EU invest, blending mehanizmi, ugodna finančna posojila, … Denar leži na tleh, le pobrati ga je treba »znati«., pravijo, a kako z njim ustvariti dolgoročne, zelene in pametne naložbe, ki bodo prinašale koristi občanom in občankam na dolgi rok?

  Prijava na webinar

 • 7.01.2021

  Starajoča se Slovenija: kako občine skrbijo za starejše

  Miran Stanko, župan občine Krško
  mag. Marjeta Sternad Kuharič, direktorica občinske uprave Log – Dragomer
  dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, menedžerka, investitorka, ustanoviteljica Prve pokojninske družbe, avtorica več knjig
  Prikaži več

  Prebivalstvo Slovenije spada že več kot desetletje med stara prebivalstva, povečujejo se ne le potrebe po domovih za starejše, ki velikokrat opravljajo vlogo negovalnih bolnišnic, ampak predvsem potrebe po dolgotrajni oskrbi, oskrbi na domu in medgeneracijski izzivi. Izziv je tudi socialna vključenost starostnikov, saj ta v veliki meri vpliva na njihovo psihofizično zdravje. V dolgoživi družbi je pomembno, da si prizadevamo, da starejši ostanejo čim dlje samostojni in s tem aktivni.

 • 14.01.2021

  Povezovanje lokalne samouprave in gospodarstva za inovativno Slovenijo

  Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj
  mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina
  doc. dr. Petra Ferk, ustanoviteljica in direktorica razvojnih projektov
  Prikaži več

  Upravljanje z odpadki, vodami, energijo, informacijsko infrastrukturo, … Če želimo razvoj usmeriti k trajnosti, potem se moramo učinkoviteje spopasti z izzivi, ki jih prinaša prihodnost.  Mesta in podeželje morajo postati  pametna, alternative pravzaprav ni. Neodvisnost, majhnost in nepovezanost občin je za velike projekte, ki jih zahteva digitalizacija prej ovira kot prednost.  Kaj je torej potrebno storiti, da bomo  učinkoviti pri zadovoljevanju okoljskih, gospodarskih n in družbenih potreb občanov in občank?

 • 21.01.2021

  Zdrava Slovenija: kakšen napredek so storile občine v zadnjih 10 letih

  Sodelovali bodo:
  Prof. dr. Ivan Eržen, nekdanji direktor NIJZ
  Uroš Brežan, župan Občine Tolmin, OBČINA ZDRAVJA 2020
  Dr. Mojca Gobec, Vodja sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb, Direktorat za javno zdravje
  Dr. Zlatko Zimet, koordinator programa svetovne zdravstvene organizacije Zdrava mesta za Slovenijo, NIJZ
  Prikaži več

  Zdravje ni le posledica osebne izbire posameznika o življenjskem slogu. Pomembno vlogo  imata  tudi okolje in družba, v kateri živimo, delamo,  se igramo, staramo… Odločitev za zdravo življenje je lažje, če jih okolje omogoča in  spodbuja. Primer zdravega okolja predstavljajo otroška  igrišča,  ki  krepijo  in  spodbujajo otrokove  gibalne sposobnosti, urejene mreže kolesarskih stez, ki jih za potovanje in prosti čas uporabljajo odrasli in družine Ustvarjanje takih možnosti v občinah omogoča zdravo življenje. Kako zdravju prijazne so naše občine?

 • 28.01.2021

  Digitalizacija pametnih mest in skupnosti

  Sodelovali bodo:
  Aleksander Boršo, direktor prodaje za poslovni trg pri Telekomu Slovenije
  dr. Emilija Stojmenova Duh, predstojnica stičišča 4PDIH
  Borut Sajovic, župan občine Tržič
  Prikaži več

  Mesta prihodnosti so tista, ki združujejo učinkovitost, gospodarnost, trajnostni razvoj in kakovost življenja. Vedno več mest in skupnosti tako zanimajo rešitve, ki še izboljšajo kakovost bivanja, zmanjšajo izpuste in vodne izgube, izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje mirujočega prometa, parkirišč in pametno razsvetljavo … Kje vse so priložnosti za prihranke?

 • 04.02. 2021

  Mobilna in povezana Slovenija

  Sodelovali bodo:
  Berto Menard, župan občine Logatec
  Aleš Bržan, župan občine Koper
  Prikaži več

  Lokalna samouprava je na področju celostnega prometnega načrtovanja v zadnjih letih naredila velike premike, vse več občin se zaveda tudi pomena e-mobilnosti in trajnostne v prihodnosti in se nanjo tudi aktivno pripravlja. Infrastrukture za pešce in kolesarje, javni potniški promet, souporabi vozil, e-vozni parka, P+R parkirišča, zapiranje mestnih središč za vozila, vse to ni le v dobrobit okolja ampak tudi prebivalstva in gospodarstva.

 • 13:00

 • 13:10

 • 13:20

  Evropski načrt za okrevanje

  mag. Ulla Hudina-Kmetič, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
  Prikaži več

  EU je vstopila v najglobljo gospodarsko recesijo v svoji zgodovini. Leta 2009 se je evropsko gospodarstvo zmanjšalo za približno 4,5%, letos pa se bo za 7,4%. Evropska komisija predlaga paket načrta za okrevanje oz. t.i. instrument EU naslednje generacije (Next Generation EU) v višini 750 milijard evrov. V njem levji delež predstavlja Mehanizem za okrevanje in odpornost, in sicer v višini 672 milijard sredstev (312 milijard nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil). Nepovratna sredstva bodo državam dodeljena na podlagi dogovorjene metodologije in kjer so potrebe po odpornosti največje ter zlasti na podlagi predlaganih reform in konkretnih naložbenih načrtov.

 • 13:40

  Ovire in pasti za občine v Next generation EU in novem večletnem finančnem okvirju

  mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Prikaži več

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs bo predstavila izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in novosti, ki jih prinaša. Vlada med drugim načrtuje poenostavitev sistema pridobivanja evropskih sredstev. Osredotočila se bo tudi na sredstva evropskega svežnja za okrevanje in odpornost ter priložnosti za občine v tem okviru. Predstavila bo osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in odpornost – RRF. Sloveniji je v tem okviru na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev.

 • 14:00

  Okrogla miza: Kako naj se občine pripravijo na projekte, da bodo prejele čim več denarja?

  mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Peter Verlič, župan občine Grosuplje
  Gašper Jež, SID banka, direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje
  Prikaži več

  Slovenija je v obdobju 2014-2020 iz evropske blagajne dobila le 39 odstotkov njen namenjenih sredstev in prav nihče si ne želi, da v obdobju 2021-2027 Slovenija iz Evropske unije ne bi dobila manj kot lahko. Za to pa bo ključnega pomena sodelovanje in usmerjenost v projekte, ki so zeleni, digitalni in odporni.

 • 14:30

  Zaključek

 • 13:00

 • 13:10

 • 13:20

  Pametno, zeleno in odporno podeželje

  Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta
  Prikaži več

  Evropski poslanec Franc Bogovič bo predstavil iniciativo za Pametne vasi na evropski in slovenski ravni ter katere razvojne politike na ravni EU in Slovenije bodo morale nositi nastavke za krepitev in razvoj podeželja. Cilj Pametnih vasi je zmanjšati razvojni korak med mesti in podeželjem, med urbanim in ruralnim, ter zgraditi trajnostno in odporno prihodnost podeželskih skupnosti. Kljub potencialu podeželska območja prepogosto ovirajo sistemska vprašanja, kot so demografske spremembe, pomanjkanje širokopasovnih povezav, povezljivosti z javnim prevozom, nizka raven dohodkov, stare stavbe in težaven dostop do zdravstvenega varstva, izobraževanja in storitev.

 • 13:40

  Pametna zelena in odporna mesta

  Andrej Prevc, vodja področja razvoja storitev za pametno infrastrukturo pri Telekomu Slovenije
  Dalibor Vukovič, specialist za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije
  Prikaži več

  Za nami so tri leta poskusov na področju izvajanja pilotskih projektov z različnimi rešitvami interneta stvari in združevanjem podatkov v enotno podatkovno jezero.
  Dve leti pa se ukvarjamo tudi s projekti uvedbe mobilnih aplikacij, ki omogočajo ponudbo storitev občine občanom in obiskovalcem
  Predstavili bomo izkušnje, ki smo jih pri tem dobili in nekaj naukov, ki smo jih dobili.
  Pri tem bomo posebej predstavili tudi izkušnje na področju zagotavljanja kibernetske varnosti.

 • 14:00

  Okrogla miza: Prihodnost slovenskega podeželja in mest

  Matjaž Logar, izvršni direktor SRIP PMiS
  Franc Bogovič, evropski poslanec
  Tomaž Vencelj, župan občine Idrija
  Prikaži več

  Ministrstvo za javno upravo je napovedalo razpis Pametna mesta in skupnosti, kjer si občine oz. konzorciji občin lahko obetajo 16 milijonov evrov, stopnja sofinanciranja pa naj bi bila predvidoma 80-odstotna. Na drugi strani pa tudi Evropska unija za zelena in digitalna mesta in skupnosti  v skladu z novim green dealom namenja veliko denarja. Kje in kako torej občine lahko izkoristijo ta sredstva? Odgovor se skriva v povezovanju.

 • 14:30

  Zaključek

 • 13:00

 • 13:10

 • 13:20

  Kako naj občine s pomočjo različnih EU finančnih mehanizmov spodbujajo zasebne naložbe

  Andreja Kodrin, članica investicijskega odbora nekdanjega Evropskega sklada za strateške investicije
  Prikaži več

  Nepovratnih sredstev in javnega denarja bo vedno manj. Nova finančna usmeritev EU zato temelji na tem, da se nepovratna sredstva razpršijo na čim več projektov, ki pa morajo biti v določenem delu financirani ali z zasebnim kapitalom ali posojili. Zaradi tega je potrebno pripravljati projekte, ki bodo v prihodnosti zagotavljali prihodke in se na ta način lahko dolgoročno samovzdrževali. Tuja praksa kaže, da je to mogoče za skoraj vse projekte, od vodovodov, vetrnih elektrarn, do fakultet, dijaških domov in domov za starostnike. Da bo Slovenija uspešna pri črpanju iz sklada Invest EU, ki po letu 2020 nadomešča EFSI, bo morala tako spremeniti miselnost, da so evropska sredstva zgolj nepovratna sredstva, občine pa se bodo morale zaradi svoje majhnosti nujno povezovati v konzorcije ter ob zamenjavi oblasti vsaj za glavnino projektov ohranjati kontinuiteto.

 • 13:40

  Lokalna samouprava v luči dolgoročnega trajnostnega razvoja

  Violeta Bulc, nekdanja EU komisarka za promet
  Prikaži več

  V predavanju se boste lahko seznanili s celostnim pristopom k trajnostno vzdržnemu razvoju lokalnih skupnosti ob boku ključnih globalnih in lokalnih izzivov kot so: globalizacija, digitalizacija, klimatske spremembe, porazdelitev ustvarjene dodane vrednosti, pandemija, politična nestabilnost. Pogledali bomo tudi najbolj aktualne vsebine, ki krepijo lokalno samoupravo, kakšne so možnosti financiranja le-teh in na kaj morajo biti župani pozorni, da lahko izkoristijo svoj potencial.

 • 14:00

  Okrogla miza: Principi delovanja občin za uspešnost v naložbenih EU mehanizmih

  Violeta Bulc, nekdanja EU komisarka za promet
  Andreja Kodrin, članica investicijskega odbora Evropskega sklada za strateške investicije
  Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije
  Prikaži več

  Ko bo Slovenija s časom začela soditi med razvitejše evropske države, bo denarja iz EU vedno manj, zato se je potrebno na to pripraviti že sedaj, med drugim tako, da denar, ki je še na voljo, pametno oplemenitimo. To lahko storimo tudi tako, da  s pomočjo javno-zasebnih partnerstev in ugodnih posojil, ki so na voljo, zasnujemo pametne, zelene projekte, ki bodo dolgoročno ustvarjali denarni tok. Za to pa ni potrebno odkrivati tople vode, s sodelovanjem in prevzemanjem dobrih praks od sosedov, držav in občin, se lahko stori marsikaj v kratkem času.

 • 14:30

  Zaključek

 • 11:00

  Pozdravni nagovor

  mag. Robert Mulej, glavni urednik projekta Zlati kamen
  Prikaži več

  Večdimenzionalni in celoviti razvoj lokalne samouprave, ki je po definiciji povezan s soustvarjanjem, z usklajevanjem različnih potreb, skupin in ciljev je srce Zlatega kamna. Ni naključje, da je strokovni svet izbral kot osrednjo temo za jubilejni, deseti izbor nagrade za razvojno najbolj prodorno občino Zlati kamen, prav sodelovanje in soustvarjanje.

 • 11:10

  Spoznajmo finalistke zahodne Slovenije

  Nova Gorica
  Tržič
  Prikaži več

  Sodelovanje Nove Gorice s sosednjo Gorico v Italiji presega pomen dobrega sosedstva dveh držav in ima vseevropsko težo, ki je med drugim pripeljala do skupne kandidature obeh Goric za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

  Značilnost Tržiča je izrazito uravnotežen, celovit razvoj, kjer nobeno pomembno področje ni zanemarjeno. V zadnjem času v ospredje postavljajo razvoj Tržiča kot pametne skupnosti.

 • 11:20

  Spoznajmo finalistke vzhodne Slovenije

  Benedikt
  Sveta Ana
  Prikaži več

  Zaradi svojskega razvojnega modela je Benedikt postal kraj, ki ima eno od najboljših demografskih situacij v Sloveniji. Ta razvojni model, ki izrazito poudarja kakovost bivanja, vključno z elementi kot sta skrb za okolje in socialno kohezijo je pripeljal do merljivih uspehov. V petih letih je Benedikt glede na sestavljeni indeks ISSO napredoval za kar 94 mest.

  Sveta Ana, majhna občina v Slovenskih Goricah je naredila v zadnjem obdobju pravi razvojni preboj. Strateško vodena občina se sistematično usmerja v razvoj trajnostnega turizma in je med tremi najmanjšimi kraji, ki nosijo znak Slovenia Green Destination (Sveta Ana ima srebrni znak).

 • 11:30

  Spoznajmo finalistke osrednje in JV regije

  Grosuplje
  Logatec
  Prikaži več

  Grosuplje sodi med občine, ki so odprtost za sodelovanje postavile v središče svoje strategije. Je edina občina pri nas, ki ima globalno usmerjenost zapisano v središču svoje vizije. To ni le deklarativna usmeritev: Grosuplje je med občinami, ki se znajo s sosedi povezovati na inovativen način, kraj pa ima za svojo velikost tudi zelo pestre mednarodne stike.

  Številni projekti občine Logatec imajo v zadnjem obdobju izrazito socialno, povezovalno ali okoljsko noto. Ob tem se občina dinamično razvija, kar razkrivajo premiki pri kazalnikih ISSO.

 • 11:40

  Spoznajmo finalistke regije od Koroške do Posavja

  Luče
  Ravne na Koroškem
  Prikaži več

  Luče so postale prva energetsko (vsaj občasno) samooskrbna skupnost v Sloveniji. S tem Luče dosledno sledijo usmeritvi v smeri trajnostnega, zelenega turizma.

  Bogate aktivnosti občine Ravne na Koroškem so praviloma zasnovane v tesnem sodelovanju s sosednjimi koroškimi občinami mežiške doline. To sodelovanje seže včasih tudi čez mejo. Delovanje občine Ravne na Koroškem zaznamuje izrazit socialni čut, posebno pozornost pa namenjajo v kraju (oziroma v regiji) preventivni skrbi za zdravje.

 • 11:50

   Razglasitev regijskih zmagovalk

 • 12:05

  Podelitev nagrade Občina zdravja

  dr. Rade Pribakovič Brinovec, predsednik Strokovne komisije za izbor Občine zdravja
  Prikaži več

  Slovenijo sestavlja 212 med seboj zelo raznolikih občin, v katerih živi več kot 2 milijona prebivalcev. Zdravje v občini predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami. Enkrat letno pripravijo publikacije za vsako posamezno občino, saj se zavedajo pomena lokalnega okolja za zdravje prebivalcev in želijo odločevalce na lokalni ravni spodbuditi k večji aktivnosti na področju zdravja. Katera občina je naredila največji napredek? NIJZ bo priznanje Občina zdravja letos podelil drugič. Lani jo je prejela občina Tolmin.

 • 12:15

  Svečana podelitev nagrade Zlati kamen 2021

  Dr. Vesna Mikolič
  Prikaži več

  Večdimenzionalni in celoviti razvoj lokalne samouprave, ki je po definiciji povezan s soustvarjanjem, z usklajevanjem različnih potreb, skupin in ciljev je srce Zlatega kamna. Ni naključje, da je strokovni svet izbral kot osrednjo temo za jubilejni, deseti izbor nagrade za razvojno najbolj prodorno občino Zlati kamen, prav sodelovanje in soustvarjanje.

 • 12:25

  Častni nagovor

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
 • 12:35

  Zaključek

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.