KOTIZACIJA ZA ENO OSEBO

Kotizacija vsebuje:

 • dostop do vseh webinarjev
 • dostop do konference
 • interaktivno sodelovanje na webinarjih in konferenci
 • izdajo revije Zlati kamen ob 10. obletnici
 • mreženje z udeleženci v spletni klepetalnici
 • mreženje s predavatelji v spletni klepetalnici
 • e-vrečka darilc sponzorjev in partnerjev

V ceno ni vključen DDV.

KOTIZACIJA ZA DVE OSEBI

Kotizacija za dve osebi vsebuje:

 • dostop do vseh webinarjev
 • dostop do konference
 • interaktivno sodelovanje na webinarjih in konferenci
 • izdajo revije Zlati kamen ob 10. obletnici
 • mreženje z udeleženci v spletni klepetalnici
 • mreženje s predavatelji v spletni klepetalnici
 • e-vrečka darilc sponzorjev in partnerjev

V ceno ni vključen DDV.

KOTIZACIJA ZA TRI OSEBE

Kotizacija za tri osebe vsebuje:

 • dostop do vseh webinarjev
 • dostop do konference
 • interaktivno sodelovanje na webinarjih in konferenci
 • izdajo revije Zlati kamen ob 10. obletnici
 • mreženje z udeleženci v spletni klepetalnici
 • mreženje s predavatelji v spletni klepetalnici
 • e-vrečka darilc sponzorjev in partnerjev

V ceno ni vključen DDV.

Ob izbiri kotizacij za dve ali tri osebe, v polje OPOMBE vpišite podatke o dodatnih udeležencih. Za več informacij pošljite sporočilo merima@planetgv.si

PAKETI ZA OBČINE 2020

ZLATI PAKET

Zlati paket vključuje:

• 6 kotizacij,
• vlaganje promo materialov v vrečke za udeležence,
• 2/1 oglas v reviji Zlati kamen,
• ISSO analizo,
• certifikat ISSO Zlati kamen 2020,
• objavo na spletnem portalu in spletni strani dogodka Zlati kamen.

Vrednost: 2.300 € + DDV

SREBRNI PAKET

Srebrni paket vključuje:

• 4 kotizacije,
• vlaganje promo materialov v vrečke za udeležence,
• 1/1 oglas v reviji Zlati kamen,
• certifikat ISSO Zlati kamen 2020,
• objavo na spletnem portalu in spletni strani dogodka Zlati kamen.

Vrednost: 1.300 € + DDV

BRONASTI PAKET

Bronasti paket vključuje:

• 2 kotizaciji,
• vlaganje promo materialov v vrečke za udeležence,
• 1/2 oglas v reviji Zlati kamen,
• objava na spletni strani dogodka Zlati kamen.

Vrednost: 750 € + DDV

Za več informacij pošljite sporočilo kaja@planetgv.si

PRESS PAKET

PRESS paket vključuje:

 • 2 kotizaciji za udeležbo na konferenci Zlati kamen,
 • sporočilo za javnost (daljše s celotno obrazložitvijo in predstavitvijo metodologije),
 • sporočilo za javnost (krajše),
 • paket 5ih uradnih fotografij s podelitve certifikata in konference v visoki resoluciji,
 • poslovna portretna slika župana ali drugega predstavnika občine,
 • stensko plaketo SREBRNI/ZLATI certifikat,
 • e-značka SREBRNI/ZLATI certifikat,
 • SREBRNI/ZLATI certifikat v pdf obliki.
Vrednost: 499 € + DDV

(naročilo paketa je možno le do 31.1.2020)

ISSO ANALIZA

Kako lahko ISSO analiza pripomore k uspešnemu razvoju vaše občine?

 • Omogoča sistematično primerjavo z drugimi kraji in s standardi uspešnosti
 • Je orodje za sistematično spremljanje razvojne dinamike kraja
 • Omogoča boljšo komunikacijo z različnimi skupinami deležnikov
 • Primerjava z zlatim standardom ISSO jasno pokaže, kako daleč ste na posameznem področju od tega, kar je standardna mera odličnosti za uspešno občino pri nas
 • Boljši podatki pomenijo več denarja in boljše možnosti za investicije.
Vrednost: 950 € + DDV

INTERVJU V REVIJI ZLATI KAMEN 2021

Revija ZLATI KAMEN je brezplačna publikacija, ki jo priložnostno izdamo ob konferenci Zlati kamen. Namenjena je prenosu dobrih praks in glavnih informacij, pomembnih za razvoj na lokalni ravni.

Vrednost:
Celostranski intervju: 450 €+ddv
Dvostranski intervju: 700 €+ddv

Za več informacij pošljite sporočilo kaja@planetgv.si