Andrej Brezavšček

Andrej Brezavšček

ODVETNIK IN USTANOVNI PARTNER ODVETNIŠKE PISARNE BREZAVŠČEK ŽGAVEC

Andrej Sluga

Andrej Sluga

VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MESTNA OBČINA KRŠKO

Boštjan Koritnik

Boštjan Koritnik

ASISTENT IN RAZISKOVALEC NA PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI, PODŽUPAN MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Denis Petrovčič

Denis Petrovčič

USTANOVITELJ IN DIREKTOR TEHNOLOŠKEGA PODJETJA BLOCKSQUARE

dr. Ivan Malenica

dr. Ivan Malenica

MINISTER ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO REPUBLIKE HRVAŠKE

dr. Radivoje Pribaković Brinovec

dr. Radivoje Pribaković Brinovec

VODJA CENTRA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOV PREVENTIVE IN KREPITVE ZDRAVJA, NIJZ

Gašper Jež

Gašper Jež

DIREKTOR ODDELKA ZA IZVOZNO IN RAZVOJNO FINANCIRANJE, SID BANKA

Janez Furlan

Janez Furlan

VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSTVO IN RAZVOJNE ZADEVE, OBČINA AJDOVŠČINA

Janko Trobiš

Janko Trobiš

VIŠJI SVETOVALEC ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO, MESTNA OBČINA CELJE

mag. Mateja Grzetič Žerjal

mag. Mateja Grzetič Žerjal

VIŠJA SVETOVALKA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, ČEZMEJNO SODELOVANJE IN DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI, OBČINA SEŽANA

mag. Tanja Štajdohar

mag. Tanja Štajdohar

VIŠJA SVETOVALKA ZA UREJANJE PROSTORA, OBČINA KOČEVJE

Maja Pogačar

Maja Pogačar

GENERALNA DIREKTORICA DIREKTORATA ZA STVARNO PREMOŽENJE, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO RS

Nikolina Prah

Nikolina Prah

DRŽAVNA SEKRETARKA, MINISTRSTVO ZA FINANCE

Peter Grum

Peter Grum

GENERALNI DIREKTOR FINANČNE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

prof. dr. Rajko Pirnat

prof. dr. Rajko Pirnat

PROFESOR NA PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI IN ODGOVORNI UREDNIK REVIJE JAVNA UPRAVA

prof. dr. Vladimir Prebilič

prof. dr. Vladimir Prebilič

ŽUPAN KOČEVJA IN PROFESOR NA FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI

Rok Primožič

Rok Primožič

VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, OBČINA ŠKOFJA LOKA

Sanja Ajanović Hovnik

Sanja Ajanović Hovnik

MINISTRICA ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Sinan Mihelčič

Sinan Mihelčič

ASISTENT NA FAKULTETI ZA ARHITEKTURO UNIVERZE V LJUBLJANI