Peter Misja

predsednik SOS in župan občine Podčetrtek

Peter Misja je bil rojen 09. 06. 1968 v Celju. Je poročen in oče dveh otrok. Poleg funkcije župana opravlja delo inštruktorja strojevodij – elektro in disel vleke. Poleg tega je vseskozi aktiven v Sindikatu strojevodij, gasilstvu, športu in pri ostalih aktivnostih v kraju oz. v občini. V mesecu septembru 2020 je postal predsednik Skupnosti občin Slovenije.

Kot prednostno nalogo, ki jo je zapisal v predvolilnem času in jo poskuša dosledno izpolnjevati šteje predvsem dobro komunikacijo med občinskim svetom, občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi, društvi in vsemi občani v občini Podčetrtek.

Pozdravni nagovor

Četrtek – 11. februar | 13:00