Avtor fotografije: Janez Marolt

Peter Grum

generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije

Peter Grum je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, sicer pa je od decembra 2022 generalni direktor Finančne uprave RS. Na Davčni upravi (Davčnemu uradu Ljubljana) se je kot pripravnik na oddelku za pravne naloge zaposlil leta 2006. Leta 2012 je postal vodja Službe generalnega direktorja na Generalnem davčnem uradu, leta 2014 pa namestnik generalnega direktorja Finančne uprave. Ta položaj je zasedal vse do oktobra 2020, ko je postal generalni direktor Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo. To mesto je zasedal do 10. 6. 2022, ko je postal vršilec dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave.
Na Finančni upravi (prej Davčni upravi) je vodil številne delovne skupine, ki so se med drugim ukvarjale s prenovo informacijskega sistema Davčne uprave, oblikovanjem načrta integritete v Finančni upravi, uvedbo davčnih blagajn, reorganizacijo Finančne uprave, vzpostavitvijo mobilne aplikacije eDavki in tako dalje. Med obdobjem pandemije covida-19 je na Finančni upravi vodil različne projekte za vzpostavitev finančne pomoči davčnim zavezancem, bil pa je tudi eden ključnih akterjev pri vzpostavitvi sistema unovčevanja turističnih bonov.

Učinkovitejše sodelovanje FURS in občin pri odmeri NUSZ

FURS izvaja letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na podlag podatkov občin. Podatki so že veliko boljši kot v preteklosti, še vedno pa predstavlja delež pritožb zoper odmero NUSZ kar polovico vseh prejetih pritožb zoper odločitve FURS. Kaj še lahko skupaj storimo, da jih bo manj oziroma jih bomo lahko čim hitreje rešili? Bistveno je učinkovito in redno sodelovanje FURS in občin, kar bo tema predstavitve generalnega direktorja FURS Petra Gruma. FURS je za občine že pripravil sistemska priporočila glede postopkov priprave podatkov za odmero NUSZ in vodenja pritožbenih postopkov, s čimer želijo še dodatno izboljšati sodelovanje med občinami in FURS, predvsem v želji po kakovostnejšem in hitrejšem procesu izvedbe odmere NUSZ. Pravilnost in celovitost podatkov o nepremičninah bo seveda ključnega pomena tudi pri (pričakovanih) spremembah obdavčitev.