Kaj je Zlati kamen?

Konferenca Zlati kamen je vsakoletno srečanje deležnikov s področja lokalne samouprave. Tu se srečujejo predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Dogodek je namenjen vsem, ki vodijo in upravljajo občine in delujejo v javni upravi in javnih ter zasebnih podjetjih, ki sodelujejo in spremljajo razvoj občin. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen.

Kaj pridobite z udeležbo?

Informacije o evropskih sredstvih za trajnostno tranzicijo in informacije o trajnostni mobilnosti, samooskrbnosti in uporabo lokalnih virov.

Vpogled v ekonomiko trajnostnega razvoja oziroma kako z zelenim in digitalnim ustvariti dodano vrednost.

Izkušnje lokalnih skupnosti s spremembami in informacije, kakšni lokalni projekti se ustvarjajo in kakšni so trendi.

Vpogled v prakse ravnanja lokalnih skupnosti ob naravnih nesrečah.

Organizacijski odbor

Peter Ribarič

Direktor Planet GV

peter@planetgv.si

Polona Koštomaj

Poslovna direktorica Planet GV

polona@planetgv.si

Gregor Bajželj

Skrbnik za občine

01 30 94 415
zlatikamen@planetgv.si

Programski svet

Peter Ribarič

Direktor Planet GV

Polona Koštomaj

Poslovna direktorica Planet GV

Boštjan Koritnik

Vodja programskega sveta

Organizatorji dogodka