Avtor fotografije: Aleksander Kovačič / Ministrstvo za finance

Nikolina Prah

državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Nikolina Prah je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom, trenutno pa je državna sekretarka, pristojna za področje finančnega sistema, na Ministrstvu za finance. Delovne izkušnje je pridobivala v gospodarstvu in pravosodju, pretežni del pa na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kjer je več let vodila pravni sektor, opravljala pa je tudi dela sekretarke Sveta ATVP. Kot vodja pravnega sektorja je zagotavljala zakonito izvajanje strokovnih del in nalog z delovnega področja ATVP kot nadzornega organa trga finančnih instrumentov. Bila je članica strokovnih skupin za pravna vprašanja in prevzeme, ki delujeta v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

Uvajanje občinskih obveznic kot alternativnega vira financiranja lokalne samouprave

Hiter dostop do ugodnega financiranja je ne le pomemben, temveč bistven za fleksibilno vedenje vsakega subjekta na trgu, fleksibilnost pa najpogosteje pomeni tudi učinkovitejše poslovanje in višjo konkurenčnost na trgu. Nič drugače ne velja za lokalno samoupravo oziroma občine. Na Ministrstvu za finance zato preučujejo dobre prakse in snujejo možnosti alternativnega financiranja občin, ki bi jim omogočale večjo proaktivnost. Zlati kamen bo zato idealna priložnost za izmenjavo pogledov na ta instrument zadolževanja, ki ga bo predstavila in občinam prisluhnila državna sekretarka na MF Nikolina Prah.