mag. Monika Kirbiš Rojs

 Državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Mag. Monika Kirbiš Rojs je državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vse svoje profesionalno življenje se ukvarja s kohezijsko politiko, ki jo pozna tako z vidika nacionalnega upravljanja kot vodenja občinskih projektov. Med drugim je bila državna sekretarka na Ministrstvu za regionalni razvoj in tehnologijo, vodila je Urad za kohezijsko politiko v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, na Mestni občini Maribor je bila vodja Službe za razvojne projekte in investicije ter vodja Oddelka za gospodarstvo Občini Slovenska Bistrica. Mag. Monika Kirbiš Rojs je skupaj z evropskim poslancem Francem Bogovičem napisala knjigo Sredstva Evropske unije od teorije do prakse.

Ovire in pasti za občine v Next generation EU in novem večletnem finančnem okvirju   

Četrtek – februar 11. | 09:35

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs bo predstavila izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in novosti, ki jih prinaša. Vlada med drugim načrtuje poenostavitev sistema pridobivanja evropskih sredstev. Osredotočila se bo tudi na sredstva evropskega svežnja za okrevanje in odpornost ter priložnosti za občine v tem okviru. Predstavila bo osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in odpornost – RRF. Sloveniji je v tem okviru na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev.