mag. Mateja Grzetič Žerjal

višja svetovalka za odnose z javnostmi, čezmejno sodelovanje in delovanje krajevnih skupnosti, Občina Sežana

Mateja Grzetič Žerjal je naziv magistre znanosti pridobila na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani na temo pridobivanja evropskih sredstev za razvoj lokalne skupnosti. Na Občini Sežana je odgovorna za odnose z javnostmi, čezmejno in regionalno sodelovanje ter delovanje krajevnih skupnosti, izvedbo prireditev in vodenje projektov. V evropskih projektih sodeluje že od časa predpristopne pomoči. Od takrat redno sodeluje tudi pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, v sodelovanju z različnimi organizacijami v lokalni skupnosti in mednarodnih partnerstvih. Skozi dolgoletno projektno delovanje s sodelavci in partnerskimi organizacijami išče odgovore na konkretne izzive lokalne skupnosti ter priložnosti za nadgrajevanje obstoječih rešitev s premišljeno lokalizacijo domačih in tujih dobrih praks. Je zagreta prostovoljka, ki svoj prosti čas namenja tudi druženju z osebami s posebnimi potrebami v prepričanju, da bi vsakdo moral družbi prispevati vsaj nekaj svoje dobre volje za skupni boljši jutri.

Spodbujanje zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami v lokalnem okolju

Temeljno načelo demokratične družbe je vsakomur zagotoviti enake možnosti in pravice za zaposlitev. Z upoštevanjem poklicnih interesov, zdravstvenega stanja, spretnosti in prilagoditve delovnemu procesu tudi osebam s posebnimi potrebami. Čeprav mednarodna in slovenska zakonodaja zagotavljata pravice za enakopravno vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg delovne sile, o pravi inkluziji (sploh na področju zaposlovanja) še ne moremo govoriti. Gre za eno najbolj ranljivih skupin na trgu dela, ki se pri zaposlovanju in razvoju poklicne kariere sooča z velikimi težavami. Kako so se vključevanja v družbo, spodbujanja zaposlovanja in iskanja rešitev (z mislijo na ohranitev pravic iz javnih sredstev) za osebe s posebnimi potrebami v lokalnem okolju lotili – in že prišli do uspešnih rezultatov – na Občini Sežana, bo na letošnji konferenci Zlati kamen spregovorila mag. Mateja Grzetič Žerjal.