Marjeta Bizjak

Vodja Odseka za izvedbo javnega naročanja, MOL

Marjeta Bizjak je ekonomistka, magistra računovodstva in revizije, ki se je z dodatnim magisterijem na fakulteti Doba specializirala še za menedžment pametnih mest. Že več kot desetletje dela v Službi za javna naročila Mestne občine Ljubljana, od leta 2020 pa je vodja Odseka za izvedbo javnega naročanja. Večkrat sodeluje ali vodi delavnice, izobraževanja in predavanja s področja javnega naročanja. Na Zlatem kamnu bo predstavila, kako pomemben institut in ekonomsko funkcijo predstavljajo javni naročniki.

Lokalna hrana, globalen vpliv

Torek, 8. marec 2022 | 13:20

Eden izmed osnovnih virov, ki omogoča preživetje ljudi, je hrana. Pomembno vlogo pri preskrbi z njo igra tržni sistem, ki temelji na odprtem trgovanju med državami, s čimer te postajajo soodvisne in posledično tudi ranljivejše, kar se izkazalo tudi ob pandemiji. Države lahko z različnimi mehanizmi postavljajo pogoje in z različnimi posegi na trg vplivajo na pridelavo in zagotavljanje hrane v gospodarstvu, vendar si občine, predvsem zaradi vseh slabosti, ki jih prinašata globalizacija in tržni liberalizem, vedno bolj prizadevajo krepiti lokalno bogastvo (local wealth building). Tradicionalni model gospodarskega razvoja namreč ne rešuje več izzivov občin, zato je pristop pri njihovem vodenju, ki spodbuja naložbe znotraj skupnosti, smiseln in nujen.

Mag. Marjeta Bizjak bo predstavila strategijo in konkretne predloge ukrepov, kako lahko občine s strateškim pristopom in povezovanjem javnih naročnikov in lokalnih pridelovalcev hrane ne le zagotovijo stabilno preskrbo lokalnih vrtcev in osnovnih šol s kakovostnimi živili, ampak tudi pospešijo lokalni gospodarski razvoj in družbeno vključenost lokalnega prebivalstva ter vplivajo na zmanjšanje negativnih vplivov na lokalno okolje.