Klemens Himpele

Direktor informatike (CIO) mesta Dunaj

Klemens Himpele, je po izobrazbi ekonomist, ki je svojo kariero najprej začel  kot raziskovalec Univerze v Kölnu v Berlinu. Nato je nekaj časa vodil državni avstrijski urad za statistiko, kasneje je prevzel položaj v nemški izobraževalni zvezi (GEW) v Frankfurtu na Majni. Med letoma 2012 in 2020 je bil vodja oddelka za gospodarske zadeve, delo in statistiko mesta Dunaj,  oktobra 2020 pa je prevzel položaj direktorja informatike (CIO) mesta Dunaj. Je redni gost mednarodnih konferenc o gospodarskem, tehnološkem in turističnem razvoju.

Digitalna ponudba se mora osredotočati na ljudi, ne na tehnologijo  

Torek, 8. marec 2022 | 13:00

Pod geslom “Dunaj, mesto kratkih razdalj” se s pomočjo digitalnih orodji implementira vrsta storitev, katerih cilj je ljudem prihraniti čas in jih podpirati pri njihovih  aktivnostih. V tem kontekstu je bistveno, da se digitalna ponudba vedno osredotoča na ljudi in ne na tehnologijo. Digitalna ponudba mesta Dunaj je zato enostavna in intuitivna za uporabo. Vse kar uvedemo mora delovati na trajnosten način (poraba virov se mora zmanjševati ali vsaj ne dodatno povečevati) ter obenem zviševati kakovost življenja v mestu. Konec koncev je primarni cilj dunajske strategije digitalizacije izboljšati skupno dobro in življenja ljudi, moto Dunaja je še vedno: “Ljudje v središču.”