Janko Trobiš, univ. dipl. prav.

višji svetovalec Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v Mestni občini Celje

Janko Trobiš je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen na Mestni občini Celje kot višji svetovalec, kjer se med drugim dolgoletno ukvarja s problematiko nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Na to temo je izdal že nekaj prispevkov in sodeloval pri prvih sistemskih priporočilih za izvajanje NUSZ. Sodeloval je tudi pri postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin. Na Mestni občini Celje je po končani srednji gradbeni tehnični šoli deloval tudi na področju urbanizma ter pri odkupovanju in pripravi stavbnih zemljišč, bil pa je tudi vodja sektorja za gospodarstvo. Leta 2000 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za sodnega cenilca za področje gradbeništva, je pa namestnik člana Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje pri tem ministrstvu. V strokovnem glasilu združenja SICGRAS je objavil vrsto prispevkov, kot predavatelj – habilitiran je bil tudi na Ekonomski šoli Celje (VSŠ) – pa deluje v okviru usposabljanja kandidatov Nacionalne poklicne kvalifikacije »Nepremičninski posrednik«.

Ali je čas za nov davek na nepremičnine ali za NUSZ 2?

Ureditev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je nedvomno zastarela, določena je zgolj uporaba razveljavljenih predpisov, težave imamo z določitvijo zavezancev, neposrednih uporabnikov, ki niso lastniki ipd. Odmere NUZS po mestnih občinah se razlikujejo, vendar ne tako bistveno (razen nekaj posebnosti, ki so zgolj v posamezni občini). A novega davka na nepremičnine še nekaj časa ne bo.Zakaj ga je Ustavno sodišče RS razveljavilo? Zakaj se ne moremo opirat na posplošeno vrednost po ZMVN? Katere so prednosti nekaterih elementov ZMVN (vrednostne cone, vrednostne ravni, strukturiranje nepremičnin)? Kako bi lahko poenotili zakonski okvir za območje vse države (sistem točkovanja z možnostjo korigiranja občin v primerih izvajanja zemljiške politike)? Kako bi (če bi) omogočili popuste za tiste, ki jim stanovanja pomenijo dom, v primerjavi s tistimi, ki imajo dodatno nepremičnino? Bi bil to pravi kora k ukinitvi prav tako zastarelega davka na premoženje? O vsem tem na letošnjem Zlatem kamnu eden največjih strokovnjakov za to področje pri nas, vodja sektorja za gospodarstvo na Mestni občini Celje Janko Trobiš.