Janez Furlan

vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, Občina Ajdovščina

Janez Furlan je že več kot 20 let zaposlen na občinski upravi Občine Ajdovščina. Leta 2009 je diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani ter se leta 2000 zaposlil kot strokovni sodelavec za področje razvoja kmetijstva in podeželja. Pozneje se je vključil v različne komisije za oblikovanje in pripravo strateških razvojnih dokumentov občine in regije. Je tudi pomemben soavtor ukrepov za razvoj gospodarstva in kmetijstva v obdobju po letu 2005. Od leta 2015 vodi oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, s svojo vnemo pa žanje številne uspehe na področju razvojnih projektov tako na področju kmetijstva in okolja kot tudi gospodarstva.

Strateško načrtovanje in pomembnost čez-sektorskega pogleda pri gradnji velikega namakalnega sistema v Vipavski dolini

V letu 2010 je občina Ajdovščina začela načrtno in ciljno oblikovati in izvajati širše čezmejne in transnacionalne projekte s področja razvoja civilne zaščite, podeželja, digitalizacije kmetijstva ter prilaganja na podnebne spremembe. Ena izmed strateško načrtovanih in usklajenih aktivnosti v preteklosti je tudi gradnja velikega namakalnega sistema. Velikih infrastrukturnih projektov, kamor uvrščamo tudi gradnjo velikega namakalnega sistema, ne gradimo za danes in za trenutne potrebe, temveč je gradnja v prvi vrsti namenjena prihodnosti. Najtežja naloga odločevalcev in občinske uprave pri oblikovanju robnih pogojev namakalnega sitama je transformacija razmišljanja končnih uporabnikov iz pogleda na sedanjost na pogled v prihodnost. Izkušnje in pasti tako načrtovanja kot izvajanja takega projekta nam bo razkril vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina Janez Furlan.