Na letošnji konferenci bomo podelili tudi nagrado Občina zdravja.

Občina zdravja

Slovenijo sestavlja 212 med seboj zelo raznolikih občin, v katerih živi več kot 2 milijona prebivalcev. Zdravje v občini predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v projektu »Zdravje v občini« že več let spremljajo različne kazalnike zdravja za vsako slovensko občino, ki so dostopni na spletni strani obcine.nijz.si.

Zavedamo se pomena lokalnega okolja za zdravje prebivalcev in želimo odločevalce na lokalni ravni spodbuditi k večji aktivnosti na področju zdravja. S tem namenom NIJZ skupaj z organizatorjem konference Zlati kamen podeljuje naziv Občina zdravja.

Projekt Dobra družba

S projektom Dobra družba želimo zgraditi mostove med dvema skupinama akterjev, ki sta ključnega pomena za družbeni razvoj: podjetnikov in podjetij na eni strani ter občinam na drugi.

Dosedanji nagrajenci