Gregor Macedoni

Župan mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni je konec leta 2014 prevzel svoj prvi županski mandat v Mestni občini Novo mesto. Pred nastopom mandata je služboval v gospodarstvu, vendar venomer sodeloval v okvirih civilno-družbenih organizacij na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pred prihodom na rotovž je deloval kot izvršni direktor podjetja Trimo MSS, kar ga je pogosto popeljalo na poslovna potovanja po celem svetu.
Tudi v drugem županskem mandatu si prizadeva skozi spremembe delovanja širših občinskih sistemov in predvsem konkretnih investicij, prispevati k viziji, ki si jo je pred volitvami zastavil, in sicer, da bo Novo mesto občina, v kateri bo prijetno bivati, delati, se učiti in zabavati.

Pozdravni nagovor

Sreda – 10. februar | 13:00