Tudi letos smo za vas poiskali vrhunske predavatelje, da se nam bodo pridružili na konferenci in delili svoje znanje. Pričakujete lahko tudi delitev odličnih razvojnih praks in diskurz s strani najuspešnejših slovenskih občin.

Dr. Jonas Sonnenschein

Okoljski ekonomist

Dr. Adriana Rejc Buhovac

Redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Dan Podjed

Antropolog

Kristina Kočet Hudrap

Direktorica podjetja za pridobivanje nepovratnih sredstev

Dr. Blaž Komac

Znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika (ZRC SAZU)

Marjeta Bizjak

vodja odseka za javna naročila MOL

Gašper Jež

Direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje v SID banki

Matej Raspet

Vodja področja Pametne infrastrukture in IoT rešitve

Klemens Himpele

Direktor informatike (CIO) mesta Dunaj

Doc. dr. Anton Gradišek

Predstavnik International Bee Rotary Fellowship

Rajko Meserko

Župan občine šmartno pri Litiji

Dušan Strnad

Župan občine Ivančna Gorica