Tudi tokrat smo za vas poiskali vrhunske predavatelje, ki se nam bodo pridružili na konferenci Zlati kamen in z nami delili svoje znanje. Pričakujete lahko tudi delitev odličnih razvojnih praks in razpravo s strani najuspešnejših slovenskih občin.

Sanja Ajanović Hovnik

ministrica za javno upravo Republike Slovenije

dr. Ivan Malenica

minister za pravosodje in javno upravo Republike Hrvaške

Peter Grum

generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije

Gašper Jež

direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje, SID banka

Janko Trobiš

višji svetovalec Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Mestna občina Celje

dr. Radivoje Pribaković Brinovec

Vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

prof. dr. Rajko Pirnat

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in odgovorni urednik revije Javna uprava

prof. dr. Vladimir Prebilič

župan Kočevja in profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

Maja Pogačar

Generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje, Ministrstvo za javno upravo RS

Sinan Mihelčič

asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Andrej Brezavšček

odvetnik in ustanovni partner Odvetniške pisarne Brezavšček Žgavec

Nikolina Prah

državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Boštjan Koritnik

asistent in raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, podžupan Mestne občine Ljubljana

mag. Mateja Grzetič Žerjal

višja svetovalka za odnose z javnostmi, čezmejno sodelovanje in delovanje krajevnih skupnosti, Občina Sežana

Rok Primožič

vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Občina Škofja Loka

Andrej Sluga

vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Krško

mag. Tanja Štajdohar

višja svetovalka za urejanje prostora, Občina Kočevje

Denis Petrovčič

ustanovitelj in direktor tehnološkega podjetja Blocksquare

Janez Furlan

vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, Občina Ajdovščina