Gašper Jež

Direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje v SID banki

Gašper Jež je direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje v SID banki, pred tem pa je bil direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, kjer je postavil bilateralni razvoj sodelovanja Slovenije, in višji svetovalec na ministrstvu za finance, vodil pa je tudi projekte v okviru nevladnih organizacij. In še zanimivost – je tudi producent in režiser dokumentarnega filma Zahodnosaharci, pozabljeni begunci, ki se je predvajal na RTV Slovenija.

Podpora SID banke infrastrukturnim projektom javnega sektorja

Torek, 15. marec 2022 | 9:50

V SID banki podpiramo regionalni razvoj in naložbe v lokalno javno infrastrukturo, lokalne ukrepe učinkovite rabe energije ter ukrepe za večje varstvo okolja. Kot osrednja institucija financiranja trajnostnega razvoja Slovenije tudi občinam in javnemu sektorju omogočamo različne programe financiranja. Gašper Jež bo predstavil nov program financiranja občin in javnega sektorja, katerih javno financiranje ni predmet pravil o državni pomoči in ostale programe financiranja regionalnega in družbenega razvoja, urbanega razvoja za mestne občine ter program financiranja za celovite energetske prenove javnih stavb.