Avtor fotografije: Janez Marolt

Gašper Jež

direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje v SID banki

Gašper Jež je direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje v SID banki, pred tem pa je bil direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, kjer je postavil bilateralni razvoj sodelovanja Slovenije, in višji svetovalec na ministrstvu za finance, vodil pa je tudi projekte v okviru nevladnih organizacij. In še zanimivost – je tudi producent in režiser dokumentarnega filma Zahodnosaharci, pozabljeni begunci, ki se je predvajal na RTV Slovenija.

Podpora SID banke infrastrukturnim projektom javnega sektorja

SID banka nudi vrsto storitev za pomoč občinam in drugim javnim subjektom pri izgradnji javne infrastrukture. Njihov cilj ni ustvarjanje dobička, ampak z zagotavljanjem najcenejših mednarodnih virov ponuditi javnemu sektorju v Sloveniji najcenejše možne in zelo dolgoročne vire financiranja za implementacijo izgradnje negospodarske infrastrukture.

Namen predavanja je kratka predstavitev aktualnih programov. Ker pa so najcenejši in najbolj dolgoročni viri praviloma povezani z vrsto pogojevanj in zato zapleteni, je Zlati kamen priložnost za pridobitev osnovnih informaciji kateri vir je najprimernejši za katero investicijo in vzpostavitev osebnega kontakta s SID banko, ki vam bo v funkciji projektne pisarne svetovala in pomagala pri prijavi in zbiranju dokumentacije.