Franc Bogovič

Poslanec Evropskega parlamenta

Poklicna kariera evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) je sestavljena iz več različnih delovnih mest, kot so kmetijski strokovnjak, podjetnik s kmetijsko in trgovsko dejavnostjo, župan Občine Krško, poslanec v Državnem zboru RS in minister za kmetijstvo in okolje v Vladi RS. Bogovič trenutno opravlja drugi mandat poslanca v Evropskem parlamentu, kjer se večinoma ukvarja s temami, povezanimi s kmetijstvom, podeželjem in regionalnim razvojem, kohezijsko politiko in energetiko. Bogovič vodi pobudo Pametne vasi v Evropskem parlamentu in Sloveniji. V prvem mandatu je skupaj z mag. Moniko Kirbiš Rojs izdal strokovno knjigo, ki je tudi praktični priročnik: Sredstva Evropske unije od teorije do prakse.

Pametno, zeleno in odporno podeželje

Četrtek – februar 11. | 10:45

Evropski poslanec Franc Bogovič bo predstavil iniciativo za Pametne vasi na evropski in slovenski ravni ter katere razvojne politike na ravni EU in Slovenije bodo morale nositi nastavke za krepitev in razvoj podeželja. Cilj Pametnih vasi je zmanjšati razvojni korak med mesti in podeželjem, med urbanim in ruralnim, ter zgraditi trajnostno in odporno prihodnost podeželskih skupnosti. Kljub potencialu podeželska območja prepogosto ovirajo sistemska vprašanja, kot so demografske spremembe, pomanjkanje širokopasovnih povezav, povezljivosti z javnim prevozom, nizka raven dohodkov, stare stavbe in težaven dostop do zdravstvenega varstva, izobraževanja in storitev. Iniciativa Pametnih vasi si zato prizadeva reševati te izzive, da bi bila podeželska območja privlačna za življenje in delo, zlasti za mlade. Predvideva tudi podporo razvoju digitalnih in socialnih inovacij ter uvajanju stroškovno učinkovitih in čistejših energetskih rešitev za pametno gospodarstvo na poti do ogljične nevtralnosti tudi v podeželskih območjih.