Dr. Jonas Sonnenschein

Okoljski ekonomist

Dr. Jonas Sonnenschein je okoljski ekonomist in vodja projektov pri Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. V letih o2014–2018 je bil raziskovalec na področju okoljske ekonomije na Univerzi Lund na Švedskem, kjer je pridobil naslov doktor znanosti. Tam še vedno predava okoljsko ekonomijo mednarodnim študentom magistrskega študija. Je avtor več znanstvenih publikacij s področja podnebne politike. Strokovna področja, s katerimi se ukvarja, so: podnebne spremembe, zelena proračunska reforma, okoljska ekonomija in vedenjska ekonomija. Trenutno dela na projektu LIFE Care4Climate, ki med drugim vključuje program podpore občinam in promocijo dobrih lokalnih praks.

Uporaba lokalnih virov in lokalnega proračuna za prehod v podnebno nevtralnost

Torek, 8. marec 2022 | 13:30

Občine so vodilne v boju proti podnebnim spremembam. Vplive podnebnih sprememb se najbolj čuti na lokalni ravni, hkrati pa je to tudi raven, na kateri je potrebno izvesti večino ukrepov za zmanjšanje emisij. Čeprav so tako rekoč vse občine zavezane, da bodo postale aktivne v velikem prehodu na podnebno nevtralnost, se mnoge sprašujejo, ali imajo potrebna sredstva in vire. Dr. Jonas Sonnenschein bo predstavil strategije in konkretne predloge, kako mobilizirati lokalne vire in kako najbolje izkoristiti občinski proračun. Predstavitev temelji na dolgoletnih izkušnjah iz projekta »Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti« in iz projekta »Ozelenjevanje občinskega proračuna.«