dr. Janez Potočnik

ekonomist

Dr. Janez Potočnik, po izobrazbi ekonomist, ima zelo bogato kariero. Med drugim je bil direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj, vodja ožje pogajalske skupine za pristop k Evropski uniji (OPS) ter minister brez listnice za Evropske zadeve. Bil je tudi prvi evropski komisar iz Slovenije, v prvem mandatu je bil odgovoren za področje znanosti in raziskovanja, v drugem pa za okolje. Ustanovil je Evropski Raziskovalni Svet (ERC) in v evropski politični prostor uvedel krožno gospodarstvo, ki je danes razumljeno na globalni ravni kot eno ključnih konceptualnih usmeritev, nujnih za uspešen prehod v trajnostno gospodarstvo. So-predseduje Mednarodnemu panelu za vire Združenih Narodov (UN IRP), kjer nadaljuje s svojimi prizadevanji za trajnostno prihodnost.

V primežu podnebnih sprememb

Torek, 1. marec 2022 | 13:00

Smo prva generacija, ki živi v socialno-ekološkem prostoru planetarnih razsežnosti. Še nikoli v zgodovini nismo bili tako povezani in soodvisni. Zato je naša odgovornost, posamična in skupna, večja kot kadarkoli doslej. Odgovorno upravljanje z naravnimi viri je predpogoj za trajnostno prihodnost. Obstoječi ekonomski sistem, ki v prvi vrsti zasleduje maksimiranje proizvodov, namesto človeških potreb, je krivičen in potraten z naravnimi viri. Posledice, ki se kažejo v revščini, neenakosti, podnebni krizi, izginjanju biotske raznovrstnosti, onesnaževanju, pandemijah … že močno vplivajo na kvaliteto naših življenj. Potrebne so sistemske spremembe, ki bodo odpravile razloge za stanje v katerem se nahajamo. Spremembe na vseh ravneh, od globalne, do lokalne. Potrebna sta razmislek in medgeneracijski dogovor, ki bosta začrtala pot in vodila v dejanja utemeljena na dolgoročnih interesih družbe kot celote.