dr. Ivan Malenica

minister za pravosodje in javno upravo Republike Hrvaške

Dr. Ivan Malenica je od leta 2020 minister za pravosodje in javno upravo. Po izobrazbi je pravnik z doktoratom znanosti s področja Javnega prava in uprave, pridobljenega na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Od leta 2008 do 2019 je bil vse od asistenta, predavatelja, višjega predavatelja do dekana veleučilišta v Šibeniku. Je član Inštituta za javno upravo, avtor več deset strokovnih in znanstvenih člankov, sodeloval pa je tudi na vrsti znanstvenih in strokovnih konferenc ter simpozijev. Trenutno je med drugim tudi predsednik odbora stranke HDZ za upravo, lokalno in področno (regionalno) samoupravo.

Optimizacija sistema lokalne in regionalne samouprave ter funkcionalno povezovanje

(Opomba: predavanje bo v hrvaščini ali angleščini.)

Spremembe v organiziranosti lokalne samouprave se ne morejo zgoditi čez noč, a se spremembe, ki vplivajo na razvoj lokalnih skupnosti, zgodijo hitro, včasih tudi nenadno. Lokalna samouprava mora zato najti odgovor, ki bo vsaki občini in mestu omogočil mehanizme za pravočasno, učinkovito in kakovostno odzivanje na spremembe, ki vplivajo na kakovost življenja občank in občanov. Optimizacija sistema lokalne in regionalne samouprave ter funkcionalno povezovanje sta prvi korak sprememb v sistemu lokalne samouprave v Republiki Hrvaški. Ta dva procesa bosta vsaki občini in mestu omogočila sprejemanje razvojnih usmeritev na podlagi kakovostnih in verodostojnih podatkov. Nujno je, da se te spremembe izvajajo na podlagi znanstvenih spoznanj in strateških načrtov, o čemer bo na letošnji konferenci Zlati kamen spregovoril sam hrvaški minister za pravosodje in lokalno upravo dr. Ivan Malenica.