Dr. Dan Podjed

Antropolog

Antropolog dr. Dan Podjed je raziskovalec na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani ter izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeloval je v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, pri katerih je pomagal snovati rešitve za spodbujanje trajnostne mobilnosti, spreminjanje odnosa do odpadkov, zmanjšanje porabe energije v stavbah itd. Leta 2019 je izdal knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covida-19. Leta 2021 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije knjigo Why the World Needs Anthropologists, ki jo je uredil, izbrala za izjemen znanstveni dosežek.

Empatija, sodelovanje, solidarnost – trije ključi do odgovornega razvoja

Torek, 15. marec 2022 | 9:05

Kriza, v kateri se je med pandemijo covida-19 znašlo človeštvo, je razgalila marsikatero slabost obstoječega družbeno-ekonomskega sistema. Zakaj ljudje vsaj navidezno nismo sposobni v takšnih prelomnih trenutkih sodelovati ter izkazati empatijo in solidarnost? In zakaj nas izkušnje iz preteklosti učijo, da lahko razlike med posamezniki in skupnostmi dejansko presežemo in vzpostavimo konsenz oziroma »se prestavimo v čevlje drugega« in poskrbimo zase in za skupnost? Predavatelj bo o tej temi spregovoril z antropološkega zornega kota in na primerih iz prakse svetoval, kako lahko presežemo razlike, začnemo sodelovati z navideznimi nasprotniki in razvijati trajnostne rešitve za boljši jutri po meri lokalnih skupnosti, globalne družbe in planeta.