Dr. Blaž Komac

Znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika (ZRC SAZU)

Dr. Blaž Komac je znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika (ZRC SAZU), kjer se ukvarja z geografijo naravnih nesreč in paleookolja ter deluje kot urednik znanstvenih publikacij. Od leta 2010 vodi Oddelek za naravne nesreče in vodi raziskovalni program inštituta. Je glavni urednik revije Acta Geographica Slovenica, od leta 2010 pa ureja strokovno revijo Ujma, ki pokriva naravne in druge nesreče. Vodil je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Od leta 2018 je član Evropske svetovalne skupine za znanost in tehnologijo pri Združenih narodih (E-STAG UNDRR). Njegova bibliografija obsega prek 600 enot, od tega je (so) avtor 8 znanstvenih monografij in 87 izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov.

Kaj lahko občine naredijo za zmanjšanje učinkov naravnih nesreč?

Torek, 1. marec 2022 | 13:30

Slovenijo zaradi geografske lege na stiku Alp, Sredozemlja ter dinarskih in panonskih pokrajin prizadenejo različne naravne nesreče, ki »odnesejo« povprečno 100 milijonov evrov letno. V Sloveniji največjo škodo povzročajo poplave in suša. Najprej si bomo pogledali, kaj so naravne nesreče in tako razumeli, da globalne podnebne spremembe učinkujejo na lokalni ravni. Razmislili bomo o tem, na kakšne načine bi bilo mogoče zmanjšati škodo, saj je ta pogosto posledica naše (ne)odgovornosti, in predstavili ukrepe za odpravo posledic. Najpomembnejše je urejanje prostora, kjer se občine srečujejo s številnimi izzivi. Razmislili bomo o povečanju prožnosti prebivalstva in opredelili možne ukrepe ter s tem povezane izzive.