dr. Andreja Kodrin

Članica investicijskega Evropskega sklada za strateške investicije

Dr. Andreja Kodrin že več kot 25 let deluje na področju strateškega in investicijskega načrtovanja in je trenutno članica investicijskega odbora Evropskega sklada za strateške investicije (Junckerjev sklad). Karierno pot je začela kot investicijska svetovalka pri Smelt International, od leta 1998 do 2006 je bila finančna direktorica skupine Aktiva, nato pa direktorica podjetja Third Millennium Knowledge. Kabinetu evropske komisarke Bulc v Bruslju se je kot ekspertni član za finančne instrumente, investicije in pametna mesta pridružila v januarju leta 2015. Leta 2017 je bila imenovana za članico osem članskega Investicijskega odbora Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) v Luksemburgu, kjer je vidno doprinesla k razvoju metodologije in k vključevanju podnebnih ciljev v investicijsko odločanje. V novembru leta 2020 je bila med glavnimi govorniki na evropskem krovnem dogodku glede Investiranja v zeleno in digitalno prihodnost EU, ki so ga v Berlinu organizirale Evropska komisija, Evropska investicijska banka in DIW.

Kako naj občine s pomočjo različnih EU finančnih mehanizmov spodbujajo zasebne naložbe

Četrtek – februar 11. | 12:30

Nepovratnih sredstev in javnega denarja bo vedno manj. Nova finančna usmeritev EU zato temelji na tem, da se nepovratna sredstva razpršijo na čim več projektov, ki pa morajo biti v določenem delu financirani ali z zasebnim kapitalom ali posojili. Zaradi tega je potrebno pripravljati projekte, ki bodo v prihodnosti zagotavljali prihodke in se na ta način lahko dolgoročno samovzdrževali. Tuja praksa kaže, da je to mogoče za skoraj vse projekte, od vodovodov, vetrnih elektrarn, do fakultet, dijaških domov in domov za starostnike. Da bo Slovenija uspešna pri črpanju iz sklada Invest EU, ki po letu 2020 nadomešča EFSI, bo morala tako spremeniti miselnost, da so evropska sredstva zgolj nepovratna sredstva, občine pa se bodo morale zaradi svoje majhnosti nujno povezovati v konzorcije ter ob zamenjavi oblasti vsaj za glavnino projektov ohranjati kontinuiteto.