Dr. Adriana Rejc Buhovac

Redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti (UL)

Dr. Adriana Rejc Buhovac je redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno ustvarjalno, znanstveno publicistično in svetovalno delo je usmerjeno v izzive razvijanja in uresničevanja strategij. Napisala je vrsto odmevnih znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja trajnostnega razvoja, med drugim “Managing Social, Environmental and Financial Performance Simultaneously”, “Solving the Sustainability Implementation Challenge” and “Why Nike Kicks Butt in Sustainability”. V soavtorstvu z Marc J. Epsteinom je napisala knjigo “Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts”. Kot svetovalka je sodelovala s številnimi mednarodnimi korporacijami, slovenskimi podjetji vseh velikosti, javnimi zavodi, občinami in nepridobitnimi organizacijami.

Ekonomika trajnostnega razvoja: kako z zelenim, digitalnim ter sodelovalnim ustvariti dodano vrednost

Torek, 1. marec 2022 | 14:00

Z Evropskim podnebnim zakonom, ki ga je junija letos potrdil Evropski parlament, je postala podnebna nevtralnost EU do leta 2050 zakonsko določen cilj in pravno zavezujoča obveznost za Slovenijo. Pri okoljski, družbeni in ekonomski preobrazbi evropskega prostora bodo pomembno vlogo igrale prav občine. Kakšne vzvode trajnostne preobrazbe imajo v rokah? Spoznali bomo inovativne trajnostne projekte evropskih občin ter inovativne slovenske tehnologije na področju energetske učinkovitosti (integralne energetske rešitve za manjšo priključno moč in manjšo porabo energije), e-mobilnosti, pametnega bivanja ter druge. Učiti se moramo od najboljših, a partnerje iskati v naši bližini. Slovenska podjetja so pripravljena.