Najprodornejša občina leta 2019 je občina Novo mesto. Po regijah so zmagale še občine Pivka, Šmarje pri Jelšah in Grad.

Zlati kamen je edino in najuglednejše priznanje na področju lokalne samouprave.

Nagrado Zlati kamen podeljujemo razvojno najbolj prodorni občini: torej tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Nagrado podeljujemo letno, prvič pa smo jo podelili leta 2012.

Podrobnejša predstavitev kriterijev za izbor je na tej povezavi.

Ob najbolj ugledni občinski nagradi Zlati kamen, na dogodku podeljujemo tudi certifikate za razvojno odličnost in doseganje standarda občine dobrega življenja.

Certifikat ISSO Zlati kamen lahko pridobijo občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja.

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO. Zlati certifikat lahko pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji.

Dosedanji prejemniki Zlatega kamna

 • 2019

  Novo mesto

 • 2018

  Kočevje

 • 2017

  Podčetrtek

 • 2016

  Ljubljana

 • 2015

  Šentrupert

 • 2014

  Škofja Loka

 • 2013

  Postojna

 • 2012

  Solčava