13. KONFERENCA

30+ GOVORCEV

150+ UDELEŽENCEV

SLAVNOSTNA PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ

Konferenca Zlati kamen je vsakoletno srečanje deležnikov s področja lokalne samouprave. Tu se srečujejo predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Dogodek je namenjen vsem, ki vodijo in upravljajo občine in delujejo v javni upravi in javnih ter zasebnih podjetjih, ki sodelujejo in spremljajo razvoj občin. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen.

Konferenca Zlati kamen 2024 bo osredotočena na prepoznavanje in nagrajevanje izjemnih pristopov v občinski prostorski politiki. Ključna tema je občinska prostorska politika, kjer bodo izstopajoči elementi, kot so jasna vizija prostorskega razvoja, urbanistično načrtovanje, trajnostni razvoj in drugi vidiki, igrali ključno vlogo pri izboru za 13. nagrado Zlati kamen.

Poleg tega bo konferenca vključevala tri glavne vsebinske sklope: izračun povprečnine, urejanje prostora ter energetsko samozadostnost. V sklopu izračuna povprečnine se bomo osredotočili na metodologijo in pristope za določanje povprečnih sredstev za financiranje občinskih projektov. V sklopu urejanja prostora bomo razpravljali o izzivih in inovativnih pristopih k urejanju občinskega prostora. Sklop energetske samozadostnosti pa bo raziskoval vlogo občin pri doseganju energetske neodvisnosti in trajnostnih energetskih rešitev.

Konferenca bo tako omogočila celovit vpogled v občinsko prostorsko politiko ter trajnostni razvoj občin v Sloveniji. Pridružite se nam!

DO KONFERENCE ZLATI KAMEN VAS LOČI ŠE
0Tednov0Dni0Ur

Utrinki iz preteklih kongresov

Zdaj je čas, da se zazrete v prihodnost!

Majhen klik za velik dan!

Zlato zgodbo sestavljajo

Nagrada in certifikat zlati kamen

Nagrado zlati kamen podeljujemo razvojno najbolj prodorni občini – tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale.

Osnova za selekcijo 12 kandidatk (po tri za vsako od štirih regij) je kompleksna večmesečna analiza občin, ki vključuje pregled kvantitativnih kazalnikov, vključenih v indeks ISSO, kvalitativno analizo občin, kjer razčlenjujemo vrsto »mehkih« dejavnikov ter vsebinski pregled ključnih projektov občin.

Rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 2023 je odgovoren razvoj za jutri.

Znanje in izkušnje

Na vseh dogodkih v sklopu konference Zlati kamen bomo skupaj odkrivali nova znanja in širili obzorja, gosti pa bodo z nami delili svoje izkušnje. Pogovarjali se bomo o ekonomiki trajnostnega razvoja in ustvarjanju dodane vrednosti, o novih izzivih pri soočanju s podnebnimi spremembami in z naravnimi nesrečami, pridobivanju evropskih sredstev za trajnostni razvoj, o uporabi lokalnih virov, trajnostni mobilnosti, samooskrbnih energetskih skupnostih in zavarovanju občinskega premoženja.

Izpostavljenost in povezovanje

Imate odličen lokalni projekt, pa nihče ne ve zanj? Naj vam pomagamo razširiti glas o vašem dobrem delu. Dogodek, ki združuje župane, podžupane in druge predstavnike lokalne samouprave, zainteresirane predstavnike gospodarskega sektorja, politične predstavnike, ponuja platformo za vse, ki jih zanima povezovanje lokalne samouprave in gospodarstva ter iskanje in ustvarjanje priložnosti.

V ZLATI DRUŽBI

GOVORCI NA KONFERENCI

Sanja Ajanović Hovnik

ministrica za javno upravo Republike Slovenije

dr. Ivan Malenica

minister za pravosodje in javno upravo Republike Hrvaške

Peter Grum

generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije

Gašper Jež

direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje, SID banka

Janko Trobiš

višji svetovalec Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Mestna občina Celje

dr. Radivoje Pribaković Brinovec

Vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

prof. dr. Rajko Pirnat

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in odgovorni urednik revije Javna uprava

prof. dr. Vladimir Prebilič

župan Kočevja in profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

Maja Pogačar

Generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje, Ministrstvo za javno upravo RS

Sinan Mihelčič

asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Andrej Brezavšček

odvetnik in ustanovni partner Odvetniške pisarne Brezavšček Žgavec

Nikolina Prah

državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Boštjan Koritnik

asistent in raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, podžupan Mestne občine Ljubljana

mag. Mateja Grzetič Žerjal

višja svetovalka za odnose z javnostmi, čezmejno sodelovanje in delovanje krajevnih skupnosti, Občina Sežana

Rok Primožič

vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Občina Škofja Loka

Andrej Sluga

vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Krško

mag. Tanja Štajdohar

višja svetovalka za urejanje prostora, Občina Kočevje

Denis Petrovčič

ustanovitelj in direktor tehnološkega podjetja Blocksquare

Janez Furlan

vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, Občina Ajdovščina

Zlati kamen je več kot dogodek.

Je več kot statistika, na katero se lahko zanesemo.

PAKETI ZA OBČINE

S pomočjo paketov lahko občine širši javnosti predstavijo svoje dosežke.

ZLATI ISSO CERTIFIKAT

ZLATI ISSO certifikat vključuje:

 • priznanje zlati certifikat v PDF-obliki,
 • e-značka zlati certifikat za spletno stran,
 • logotip občine na spletni strani konference in portalu Zlati kamen
 • v sklopu Podporniki razvoja slovenskih občin,
 • 1x kotizacija za udeležbo predstavnika občine na konferenci Zlati kamen,
 • Možnost dokupa:
  • Stenska plaketa ZLATI certifikat: 50 € + DDV

SREBRNI ali BRONASTI ISSO CERTIFIKAT

SREBRNI ali BRONASTI ISSO certifikat vključuje:

 • priznanje srebrni ali bronasti certifikat v PDF-obliki,
 • e-značka srebrni ali bronasti certifikat za spletno stran,
 • logotip občine na spletni strani konference in portalu Zlati kamen
 • v sklopu Podporniki razvoja slovenskih občin,
 • 1x kotizacija za udeležbo predstavnika občine na konferenci Zlati kamen,
 • Možnost dokupa:
  • Stenska plaketa ZLATI certifikat: 50 € + DDV

MEDIJSKI PAKET

MEDIJSKI paket vključuje:

 • priznanje certifikat v PDF-obliki,
 • e-značka certifikat za spletno stran,
 • mini ISSO analiza
 • logotip občine na spletni strani konference in portalu Zlati kamen
 • v sklopu Podporniki razvoja slovenskih občin,
 • stenska plaketa certifikata,
 • 1x kotizacija za udeležbo predstavnika občine na konferenci Zlati kamen,
 • sporočilo za javnost in njegova objava na portalu Zlati kamen,
 • paket petih uradnih fotografij s podelitve certifikata,
 • portretna slika župana občine ali njenega predstavnika.

(Naročilo medijskega paketa je možno le do 5.3.2024.)

ZLATI PAKET

Zlati paket vključuje:

 • 3 kotizacije za udeležbo predstavnika občine na konferenci Zlati kamen (19. marec 2024).
 • objava intervjuja ali promocijskega članka na portalu zlatikamen.si,
 • logotip občine na spletni strani konference in portalu Zlati kamen v sklopu Podporniki razvoja slovenskih občin.
 • ISSO analiza,
 • Analiza PRO ISSO,
 • Mini ISSO analiza,
 • e-značka certifikat za spletno stran,
 • priznanje certifikat v PDF-obliki,
 • stenska plaketa,
 • sporočilo za javnost in njegova objava na portalu Zlati kamen.

SREBRNI PAKET

Srebrni paket vključuje:

 • 2 kotizacije za udeležbo predstavnika občine na konferenci Zlati kamen (19. marec 2024).
 • objava intervjuja ali promocijskega članka na portalu zlatikamen.si,
 • logotip občine na spletni strani konference in portalu Zlati kamen v sklopu Podporniki razvoja slovenskih občin.
 • ISSO analiza,
 • Mini ISSO analiza,
 • e-značka certifikat za spletno stran,
 • priznanje certifikat v PDF-obliki,
 • sporočilo za javnost in njegova objava na portalu Zlati kamen.

BRONASTI PAKET

Bronasti paket vključuje:

 • 2 kotizacije za udeležbo predstavnika občine na konferenci Zlati kamen (19. marec 2024).
 • objava intervjuja ali promocijskega članka na portalu zlatikamen.si,
 • logotip občine na spletni strani konference in portalu Zlati kamen v sklopu Podporniki razvoja slovenskih občin.
 • Mini ISSO analiza,
 • e-značka certifikat za spletno stran,
 • priznanje certifikat v PDF-obliki,
 • sporočilo za javnost in njegova objava na portalu Zlati kamen.

Za več informacij o produktih in naročilo lahko pošljete mail na zlatikamen@planetgv.si ali pokličete na 013094415.

Smo v dobri družbi partnerjev in sponzorjev

Partner

 

Zlati sponzor

 

Bronasti sponzor

 

Partner dogodka

 

Uradna kava

 

Akademski partner