12. KONFERENCA

30+ GOVORCEV

150+ UDELEŽENCEV

SLAVNOSTNA PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ

Konferenca Zlati kamen je vsakoletno srečanje deležnikov s področja lokalne samouprave. Tu se srečujejo predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Dogodek je namenjen vsem, ki vodijo in upravljajo občine in delujejo v javni upravi in javnih ter zasebnih podjetjih, ki sodelujejo in spremljajo razvoj občin. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen.

Letošnja konferenca Zlati kamen je imela dva sklopa: prvi je bil namenjen celotnemu ustroju lokalne samouprave, saj smo že 11. podelili nagrade Zlati kamen. Razlika je bila v vsebinskih in metodoloških temeljih, ki smo jih postavili za certificiranje občin v prihodnjih letih.

Drugi del konference pa je bil praktično-izobraževalen, namenjen vodstvom občin in njihovim strokovnjakom. V sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin in združenjem direktorjev občinskih uprav smo predstavili najboljše prakse razvoja ter reševanja izzivov in težav lokalne samouprave, vse iz prve roke, s strani najboljših raziskovalcev ter predvsem samih zaposlenih in v reševanje izpostavljenih vprašanj vključenih strokovnjakov.

Teme so bile raznolike, glede na odzive s terena, od financiranja občin (alternativnega, posojila pri bankah, lastni viri), premoženja občin, skrbi za okolje in urejanja prostora, do ravnanja z odpadki, privabljanja investitorjev in sodelovanja z državo, najsi bo to glede povprečnine ali davčnih obveznosti.

V vsakem pogledu je bila letošnja konferenca prelomna!

Mi pa smo že v pripravi novih vsebin, zato bodite z nami tudi prihodnje leto.

DO KONFERENCE ZLATI KAMEN VAS LOČI ŠE
0Tednov0Dni0Ur

Utrinki iz preteklih kongresov

Zdaj je čas, da se zazrete v prihodnost!

Majhen klik za velik dan!

Zlato zgodbo sestavljajo

Nagrada in certifikat zlati kamen

Nagrado zlati kamen podeljujemo razvojno najbolj prodorni občini – tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale.

Osnova za selekcijo 12 kandidatk (po tri za vsako od štirih regij) je kompleksna večmesečna analiza občin, ki vključuje pregled kvantitativnih kazalnikov, vključenih v indeks ISSO, kvalitativno analizo občin, kjer razčlenjujemo vrsto »mehkih« dejavnikov ter vsebinski pregled ključnih projektov občin.

Rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 2023 je odgovoren razvoj za jutri.

Znanje in izkušnje

Na vseh dogodkih v sklopu konference Zlati kamen bomo skupaj odkrivali nova znanja in širili obzorja, gosti pa bodo z nami delili svoje izkušnje. Pogovarjali se bomo o ekonomiki trajnostnega razvoja in ustvarjanju dodane vrednosti, o novih izzivih pri soočanju s podnebnimi spremembami in z naravnimi nesrečami, pridobivanju evropskih sredstev za trajnostni razvoj, o uporabi lokalnih virov, trajnostni mobilnosti, samooskrbnih energetskih skupnostih in zavarovanju občinskega premoženja.

Izpostavljenost in povezovanje

Imate odličen lokalni projekt, pa nihče ne ve zanj? Naj vam pomagamo razširiti glas o vašem dobrem delu. Dogodek, ki združuje župane, podžupane in druge predstavnike lokalne samouprave, zainteresirane predstavnike gospodarskega sektorja, politične predstavnike, ponuja platformo za vse, ki jih zanima povezovanje lokalne samouprave in gospodarstva ter iskanje in ustvarjanje priložnosti.

V ZLATI DRUŽBI

GOVORCI NA KONFERENCI

Sanja Ajanović Hovnik

ministrica za javno upravo Republike Slovenije

dr. Ivan Malenica

minister za pravosodje in javno upravo Republike Hrvaške

Peter Grum

generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije

Gašper Jež

direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje, SID banka

Janko Trobiš

višji svetovalec Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Mestna občina Celje

dr. Radivoje Pribaković Brinovec

Vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

prof. dr. Rajko Pirnat

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in odgovorni urednik revije Javna uprava

prof. dr. Vladimir Prebilič

župan Kočevja in profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

Maja Pogačar

Generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje, Ministrstvo za javno upravo RS

Sinan Mihelčič

asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Andrej Brezavšček

odvetnik in ustanovni partner Odvetniške pisarne Brezavšček Žgavec

Nikolina Prah

državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Boštjan Koritnik

asistent in raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, podžupan Mestne občine Ljubljana

mag. Mateja Grzetič Žerjal

višja svetovalka za odnose z javnostmi, čezmejno sodelovanje in delovanje krajevnih skupnosti, Občina Sežana

Rok Primožič

vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Občina Škofja Loka

Andrej Sluga

vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Krško

mag. Tanja Štajdohar

višja svetovalka za urejanje prostora, Občina Kočevje

Denis Petrovčič

ustanovitelj in direktor tehnološkega podjetja Blocksquare

Janez Furlan

vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, Občina Ajdovščina

Zlati kamen je več kot dogodek.

Je več kot statistika, na katero se lahko zanesemo.

PAKETI ZA OBČINE

S pomočjo paketov lahko občine širši javnosti predstavijo svoje dosežke.

ZLATI PAKET

Zlati paket vključuje:

 • 3 kotizacije za konferenco Zlati kamen,
 • Predstavitev občine in župana na portalu Zlati kamen,
 • Video intervju z županom,
 • ISSO analiza,
 • Analiza Preboja,
 • Analiza 6 zvezdic – Zlati blisk
 • E-značka ISSO certifikat,
 • ISSO certifikat v pdf obliki,
 • Stenska plaketa ZLATI/SREBRNI certifikat:
 • Krajše sporočilo za javnost,
 • Logotip na spletni strani konference in portalu Zlati kamen (Podporniki projekta).

SREBRNI PAKET

Srebrni paket vključuje:

 • 2 kotizaciji za konferenco Zlati kamen,
 • Video intervju z županom,
 • Predstavitev občine in župana na portalu Zlati kamen,
 • ISSO analiza,
 • Analiza preboja,
 • E-značka ISSO certifikat,
 • ISSO certifikat v pdf obliki,
 • Krajše sporočilo za javnost,
 • Logotip na spletni strani konference in portalu Zlati kamen (Podporniki projekta).

BRONASTI PAKET

Bronasti paket vključuje:

 • 2 kotizaciji za konferenco Zlati kamen,
 • predstavitev občine in župana na portalu Zlati kamen,
 • Analiza 6 zvezdic – Zlati blisk,
 • E-značka ISSO certifikat,
 • ISSO certifikat v pdf obliki,
 • Krajše sporočilo za javnost,
 • Logotip na spletni strani konference in portalu Zlati kamen (Podporniki projekta).

Za več informacij o produktih in naročilo lahko pošljete mail na zlatikamen@planetgv.si ali pokličete na 013094415.

PRESS PAKET

PRESS paket vključuje:

 • 1x kotizacija Zlati kamen 2023
 • Objava intervjuja ter galerije slik na portalu Zlati kamen
 • Objava video intervjuja na portalu Zlati kamen
 • Objave intervjuja na Facebook strani Zlati kamen
 • Logotip na spletni strani konference in portalu Zlati kamen (Podporniki projekta)

(Naročilo press paketa je možno le do 10.2.2023.)

VIDEO INTERVJU Z ŽUPANOM

 • Video intervju na portalu Zlati kamen
 • Objave intervjuja na Facebook strani Zlati kamen
 • Logotip na spletni strani konference in portalu Zlati kamen (Podporniki projekta)

ISSO ANALIZA

Kako lahko ISSO analiza pripomore k uspešnemu razvoju vaše občine?

 • Omogoča sistematično primerjavo z drugimi kraji in s standardi uspešnosti
 • Je orodje za sistematično spremljanje razvojne dinamike kraja
 • Omogoča boljšo komunikacijo z različnimi skupinami deležnikov
 • Primerjava z zlatim standardom ISSO jasno pokaže, kako daleč ste na posameznem področju od tega, kar je standardna mera odličnosti za uspešno občino pri nas
 • Boljši podatki pomenijo več denarja in boljše možnosti za investicije.

Smo v dobri družbi partnerjev in sponzorjev

Partner

 

Zlati sponzor

 

Bronasti sponzor

 

Partner dogodka

 

Uradna kava

 

Akademski partner