Odporni – Zeleni – Digitalni:

Kako do evropskih sredstev

Kdaj?Kje?
december 2020 – februar 2021SPLETNI DOGODEK

10. KONFERENCA

10 + GOVORCEV

150+ UDELEŽENCEV

SLAVNOSTNA PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ

Zlati kamen letos praznuje svojo deseto obletnico!

Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot tudi vladni predstavniki.

Letošnja konferenca bo potekala v znamenju priprav na novo finančno perspektivo EU. Občine bodo morale za uspešno črpanje 5,7 milijarde evrov iz sklada Next Generation pripraviti projekte, ki so odporni – ustvarjajo delovna mesta obenem pa so tudi zeleni in/ali digitalni.

V duhu desete obletnice smo letošnjo konferenco obogatili s sklopom preddogodkov, ki vam bodo ponudili še več povezovanja in izmenjave dobrih praks.

Organizirali bomo osem 45-minutnih Zlatih pogovorov, kjer bodo predstavniki lokalnih skupnosti in strokovnjaki z različnih področjih analizirali in komentirali različne priložnosti, trende in primere dobrih praks. Zlati pogovori bodo potekali vsak četrtek ob 14.uri od decembra do februarja 2021.

Od 9. do 12. februarja pa vas čaka Teden Zlatega kamna, kjer vam bo vsak dan na voljo 90 minut Zlate vsebine.

Konferenca Zlati kamen je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku Slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Na dogodku tako vsako leto razglasimo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije. Rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 2021 je sodelovanje in soustvarjanje občin. Letošnjo prejmenico nagrade Zlati kamen 2021, bomo razglasili 12. februarja 2021.

DO KONFERENCE ZLATI KAMEN VAS LOČI ŠE
0Tednov0Dni0Ur

Zdaj je čas, da se zazrete v prihodnost!

Majhen klik za velik dan!

Nagrada in certifikat Zlati kamen

Nagrado Zlati kamen podeljujemo razvojno najbolj prodorni občini: torej tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale.

Osnova za selekcijo 12 kandidatk, treh za vsako od štirih regij, je kompleksna večmesečna analiza občin, ki vključuje pregled kvantitativnih kazalnikov, vključenih v indeks ISSO, kvalitativno analizo občin, kjer razčlenjujemo vrsto »mehkih« dejavnikov ter vsebinski pregled ključnih projektov občine.

Rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 2021 je sodelovanje in soustvarjanje občin.

Znanje in izkušnje

Bogat nabor vsebine tako na konferenčnem delu kot na spletnih preddogodkih, ki bodo potekali vsak četrtek od decembra do februarja, bo ponudil vpogled v izbrane finančne mehanizme evropske unije; nepovratna stredstva, finančne mehnizme, ki potrebujejo udeležbo zasebnega investitorja ter sklad Next generation, iz katerega lahko Slovenija pridobi kar 5,7 milijarde evrov, a le, če bo pripravila dovolj projektov, ki so odporni, zeleni in digitalni, torej takšni, ki zagotavljajo delovna mesta brez finančne pomoči lokalnih proračunov ter so trajnostno in digitalno naravnani. Kakšne priložnosti se tukaj ponujajo slovenskemu podeželju in kakšne mestom?

Izpostavljenost in povezovanje

Noben še tako dober lokalni projekt ne doseže svojega namena, če o njem nihče nič ne ve. Dovolite nam, da razširimo glas o vašem dobrem delu tudi v deveto vas. Dogodek, ki združuje župane, podžupane in druge predstavnike lokalne samouprave, zainteresirane predstavnike privatnega sektorja, politične predstavnike, ponuja platformo za vse, ki jih zanima povezovanje lokalne samouprave in gospodarstva ter iskanje in ustvarjanje priložnosti.

GOVORCI NA KONFERENCI

mag. Violeta Bulc

Nekdanja EU komisarka za promet

Franc Bogovič

Poslanec Evropskega parlamenta

mag. Monika Kirbiš Rojs

Državna sekretarka

Ulla Hudina

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Stanislava Zadravec Caprirolo

direktorica Združenja bank Slovenije

dr. Vesna Mikolič

jezikoslovka, slovenistka, italijanistka

Borut Pahor

predsednik Republike Slovenije

mag. Andrej Vizjak

Minister za okolje in prostor

mag. Robert Mulej

Glavni urednik projekta Zlati kamen

dr. Andreja Kodrin

Članica investicijskega Evropskega sklada za strateške investicije

mag. Gregor Macedoni

Župan Mestne občine Novo mesto, Predsednik ZMOS

Matjaž Logar

izvršni direktor SRIP PMiS

Peter Misja

predsednik SOS in župan občine Podčetrtek

Zvonko Černač

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Tomaž Vencelj

župan občine Idrija

Boštjan Koritnik

minister za javno upravo

dr. Peter Verlič

Župan občine Grosuplje

dr. Rade Pribakovič Brinovec

Župan občine Grosuplje

Zlati kamen je več kot dogodek.

Je več kot statistika, na katero se lahko zanesemo.

PAKETI ZA OBČINE 2020

S pomočjo paketov lahko občine širši javnosti predstavijo svoje dosežke.

ZLATI PAKET

Zlati paket vključuje:

 • 6 kotizacij za konferenco Zlati kamen
 • vlaganje promo materialov za udeležence,
 • 2/1 oglas v reviji Zlati kamen,
 • ISSO analizo,
 • certifikat ISSO Zlati kamen 2020,
 • objavo na spletnem portalu
 • objavo na spletni strani dogodka Zlati kamen.
Vrednost: 2.300 € + DDV

SREBRNI PAKET

Srebrni paket vključuje:

 • 4 kotizacije,
 • vlaganje promo materialov za udeležence,
 • 1/1 oglas v reviji Zlati kamen,
 • certifikat ISSO Zlati kamen 2020,
 • objavo na spletnem portalu
 • objavo na spletni strani dogodka Zlati kamen.
Vrednost: 1.300 € + DDV

BRONASTI PAKET

Bronasti paket vključuje:

 • 2 kotizaciji,
 • vlaganje promo materialov za udeležence,
 • 1/2 oglas v reviji Zlati kamen,
 • objavo na spletni strani dogodka Zlati kamen.
Vrednost: 750 € + DDV

ISSO ANALIZA

Kako lahko ISSO analiza pripomore k uspešnemu razvoju vaše občine?

 • Omogoča sistematično primerjavo z drugimi kraji in s standardi uspešnosti
 • Je orodje za sistematično spremljanje razvojne dinamike kraja
 • Omogoča boljšo komunikacijo z različnimi skupinami deležnikov
 • Primerjava z zlatim standardom ISSO jasno pokaže, kako daleč ste na posameznem področju od tega, kar je standardna mera odličnosti za uspešno občino pri nas
 • Boljši podatki pomenijo več denarja in boljše možnosti za investicije.
Vrednost: 950 € + DDV

PRESS PAKET

PRESS paket vključuje:

 • 2 kotizaciji za udeležbo na konferenci Zlati kamen,
 • sporočilo za javnost (daljše s celotno obrazložitvijo in predstavitvijo metodologije),
 • sporočilo za javnost (krajše),
 • paket 5ih uradnih fotografij s podelitve certifikata in konference v visoki resoluciji,
 • poslovna portretna slika župana ali drugega predstavnika občine,
 • stensko plaketo SREBRNI/ZLATI certifikat,
 • e-značka SREBRNI/ZLATI certifikat,
 • SREBRNI/ZLATI certifikat v pdf obliki.
Vrednost: 499 € + DDV

(naročilo paketa je možno le do 31.1.2020)

INTERVJU V REVIJI ZLATI KAMEN 2021

Revija ZLATI KAMEN je brezplačna publikacija, ki jo priložnostno izdamo ob konferenci Zlati kamen. Namenjena je prenosu dobrih praks in glavnih informacij, pomembnih za razvoj na lokalni ravni.

Vrednost:
Celostranski intervju: 450 €+ddv
Dvostranski intervju: 700 €+ddv

Smo v dobri družbi partnerjev in sponzorjev

Partner konference Zlati kamen

 

Kaj menijo uporabniki ISSO analize?

ISSO analizo naročamo že več let zapored, saj predstavlja temeljit, strokoven in pregleden vpogled v stanje v občini na različnih področjih delovanja. Primerjave med leti nam omogočajo opazovanje napredka in nadaljnje odločanje na podlagi preverjenih dejstev in izračunanih parametrov. Ob analizi javnega mnenja je tako ena temeljnih podlag za načrtovanje ukrepov občine v prihodnosti.

Tadej Beočanin

Župan občine Ajdovščina

V občini Grosuplje se zavedamo, da načrtovanje strategije zahteva merljive in poglobljene podatke iz različnih virov. Smo redni naročniki ISSO analize, ki med drugim prikaže glavne primerjalne prednosti in razvojne izzive občine. Z ISSO analizo pregledamo natančno stanje občine na vseh področjih in s pomočjo podatkov načrtujemo razvojno strategijo in občinsko politiko. Z vsebino in uporabnostjo smo zadovoljni.

dr. Peter Verlič

Župan občine Grosuplje