Zdravstveni razvojni forum 2019


7. in 8. marec 2019

DNIURMINUTSEKUND

Portorož

Hotel Slovenija,
dvorana Cristoforo Colombo


OSREDNJI SLOVENSKI DOGODEK
ZA MANAGEMENT V ZDRAVSTVU -
za učinkovitejši zdravstveni sistem

Uspešno in kakovostno delovanje zdravstvenega sistema je pomembno za zadovoljstvo vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Sistem, ki bo modern, dolgoročno finančno vzdržen, prilagojen demografskim spremembam, z visoko določenimi standardi in normativi ter široko paleto orodij, ki bodo omogočala uresničevanje le-teh. Z namenom čim bolj celovito pokriti področje upravljanja in sistemskih rešitev v slovenskem zdravstvu ter podati platformo za odkrit dialog čim večjemu številu ključnih deležnikov organiziramo že 4. Zdravstveni razvojni forum oziroma 16. konferenco Management in vodenje v zdravstvu.

S svojim delovanjem želimo prispevati k izboljšavi slovenskega sistema zdravstvenega varstva ter podati potencialne rešitve na mnoge izzive s katerimi se srečuje. Menimo, da je potrebno z vidika osveščanja ključnih deležnikov narediti korak naprej v odprti razpravi z namenom, da so najboljše rešitve sprejete z velikim soglasjem oziroma z nacionalnim konsenzom.

Na konferenco so vabljeni vsi pomembnejši deležniki v sistemu zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, medicinske sestre, drugi zdravstveni delavci ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega ministrstva.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite 7. in 8. marca 2019 v Portorožu!

ZAKAJ NA KONFERENCO


Vrhunska zasedba

Svoje znanje, izkušnje, rešitve, predloge in dobre prakse bodo z nami delili vidni predstavniki politike, zdravstvenega managementa, zdravniki, predstavniki zdravstvene nege, zdravniških združenj, sindikatov, farmacije in drugi.Prebojne vsebine

Na tradicionalni konferenci vsako leto predstavljamo aktualne in prebojne vsebine z namenom izboljšav slovenskega zdravstvenega sistema.


Odlična družba

Z nami bodo vsi pomembnejši deležniki v sistemu zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, medicinske sestre, drugi zdravstveni delavci ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega ministrstva.


PROGRAM bo objavljen v prihodnje.

 
Stjepan Orešković

Redni profesor na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter voditelj in predsednik sveta Centra za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks in direktor Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za HIV, Hrvaška

Stjepan Orešković je redni profesor na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter voditelj in predsednik sveta Centra za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks (2018‒2022). Hkrati je direktor Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za HIV (2016‒2020).

Več.

Stjepan Orešković je redni profesor na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter voditelj in predsednik sveta Centra za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks (2018‒2022). Hkrati je direktor Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za HIV (2016‒2020).

V svoji mednarodni karieri je sodeloval ali sodeluje z vodilnimi univerzami, kot so Londonska šola za ekonomijo in politične vede (London School of Economics and Political Science), Londonska šola za higieno in tropsko medicino (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Univerza Bocconi in Univerza Harvard, kjer je član Institute of Coaching at McLean Hospital Harvard Medical School Affiliate in Department of Global Health and Social Medicine Center for Bioethics at Harvard Medical School. Stjepan je podpredsednik Global Bioethic Initiative (2016‒2020), globalne pobude na področju bioetike, s sedežem v New Yorku, in glavni raziskovalec projekta, ki ga financira Program globalnih raziskovalnih nagrad za preprečevanje odvisnosti od nikotina Global Research Award for Nicotine Dependence (Globalna raziskovalna nagrada za raziskovanje odvisnosti od nikotina ‒ GRAND; 2018‒2020), pri katerem sodelujejo Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Medicinska fakulteta Univerze v Zagrebu.

Bil je svetovalec pri Svetovni banki, evropski komisiji DG Science in pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Google učenjak za profesorja Oreškovića in njegovih 251 objavljenih znanstvenih in strokovnih člankov v Wiley & Sons, Pergamon Press, Springer, SAGE Publications, Elsevier Science, Oxford Journals, Cambridge Quarterly in drugje pokaže 26 zadetkov v i10-indeksu in 16 zadetkov v h-indeksu.

Profesor Stjepan Orešković je član uredniških in nadzornih svetov pri različnih mednarodnih strokovnih revijah. Predstavljen je bil v vodilnih mednarodnih medijih, kot so CNN, BBC, NBC, RDW in Huffington Post.

 
Luigi Bertinado, dr. med.

Koordinator raziskovalne skupine za klinično upravljanje, Nacionalni inštitut za zdravje, Italija

Na italijanskem Nacionalnem inštitutu za zdravje je koordinator raziskovalne skupine za klinično upravljanje.

Več.

Diplomiral na medicinski fakulteti na univerzi v Padovi in doktoriral s področja interne medicine na univerz v Veroni.

Ima izredno bogate izkušnje na področju zdravstva. Od leta 2013 do 2016 je bil direktor za področje zdravstva italijanske regije Veneto, zadolžen za upravljanje vseh storitev zdravstvenega varstva. Bil je tudi direktor službe za mednarodne socialne in zdravstvene odnose, zdravstvena uprava v Veroni, italijanske regije Verona in pred tem direktor Mednarodnega urada za zdravje in socialne zadeve, oddelek za zdravje in socialne zadeve, regija Veneto, Benetke.

Bil je tudi član vodstva Nacionalne agencije za regionalne zdravstvene storitve in član tehničnega kabineta ministra za zdravje na italijanskem Ministrstvu za zdravje.

Bil je direktor za obveščanje o okužbah na Nacionalnem inštitutu za zdravje v Rimu in deloval v Zimbabveju v okviru Svetoven zdravstvene organizacije.

Luigi Bertinado je specializiran za naslednja področja: upravljanje sistemov zdravstvenega varstva, mednarodne politike javnega zdravja, čezmejne zdravstvene oskrbe, mednarodne zdravstvene urgentne pomoči, zdravstveni turizem, mednarodno upravljanje zdravstvenega varstva, upravljanje človeških virov na področju managementa v zdravstvu, mednarodni zdravstveni predpisi.

 
Biserka Simčič

Vodja programskega sveta, strokovnjakinja za področje kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva

Biserka Simčič je sekretarka v Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Več kot 30 let je bila zaposlena na področju zdravstva, kjer je med drugim vodila Sektor za kakovost in varnost sistema zdravstvenega varstva.

Več.

Biserka Simčič, po poklicu specialistka poslovne ekonomije, je bila na ministrstvu za zdravje tudi vodja akreditacijskega sveta in članica ožje skupine Sveta za kakovost. Vodila je dve projektni skupini: koncept sistemske organiziranosti na področju kakovosti v zdravstvu in skupine za ureditev izobraževanja za kakovost in varnost v zdravstvu. Vseskozi se izobražuje in izvaja aktivnosti z omenjenega področja.
Je soavtorica Strategije za kakovost in varnost v Sloveniji in posledično tudi vodja projekta Modela vzpostavitve sistema akreditacij v Sloveniji, kjer so bile njene naloge prednostno usmerjene predvsem v uvajanje sistemov kakovosti in ustvarjanje pogojev za akreditacijo bolnišnic ter sistemsko implementacijo kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.
Bila je vodilna ocenjevalka na področju poslovne odličnosti in razsodnica v postopku PRSPO, je vodilna ocenjevalka standardov ISO 9001:2000 ter vodilna presojevalka standardov NIAHO in AACI.
Sodeluje v mednarodnih projektih kot strokovnjak na področju ocenjevanja akreditacijskih programov in vpeljevanja sistemov kakovosti in varnosti v zdravstvu. Je članica skupine strokovnjakov TAIEX. Uspešno je zaključila izobraževanje za evropskega managerja kakovosti z mednarodnim certifikatom. Je habilitirana predavateljica za področje kakovosti v zdravstvu in ena izmed ustanovnih članov Slovenskega združenja za kakovost in varnost v zdravstvu. Poleg omenjenga trenutno aktivno sodeluje v projektu Radicalisation Awareness Network (RAN) v skupini Health and Social in kot mednarodni ekspert sodeluje v projektu EU First Line.
Prepoznana je kot avtorica in soavtorica publikacij s področja kakovosti in varnosti, avtorica znanstvenih in strokovnih člankov ter predavateljica na številnih strokovnih srečanjih ter konferencah doma in v tujini.

 
prim. asist. Danijel Grabar, dr. med.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., je podpredsednik Strokovnega sveta za anesteziologijo in intenzivno medicino, član Akreditacijskega sveta na Ministrstvu za zdravje ter presojevalec ISO standarda in akreditacijskih ustanov.

Več.

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije, strokovni direktor, transplantacijski koordinator Splošne bolnišnice Murska Sobota in vodja Urgentnega centra. Kot Predstavnik vodstva za kakovost na več načinov tvorno udejanja zahteve vodenja kakovosti in varnosti pacientov, veliko prizadevanj pa vlaga v razvijanje donorskega programa. Dvajsetletno pedagoško delo z zdravstvenimi tehniki kot predavatelj nadaljuje na programu visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege in je asistent na Medicinski fakulteti. Je član več projektnih skupin na Ministrstvu za zdravje predvsem na področju vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu in na področju Urgentne medicine. Na strokovnih srečanjih se pogosto pojavlja kot predavatelj na teme o kakovosti in varnosti v zdravstvu.

 
prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing.

Samostojni svetovalec

Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., je specialist interne medicine z bogatimi izkušnjami in znanji na področju upravljanja zdravstva.

Več.

Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., je specialist interne medicine z bogatimi izkušnjami in znanji na področju upravljanja zdravstva. Izkušnje je pridobil kot strokovni direktor splošne bolnišnice, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, svetovalec generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter kardiolog v ambulantni dejavnosti. Bil je predsednik projekta upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji od leta 2001 do 2004. Od leta 2010 do februar 2012 je bil minister za zdravje v Sloveniji. Od leta 2013 dalje je član odbora strokovnjakov o učinkovitih načinih Vlaganje v zdravje pri GD SANCO (Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health at DG SANCO).
Sodeloval je na številnih nacionalnih in mednarodnih projektov glede sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, plačilnih metod, izboljšanja kakovosti, nacionalne standardizacije podatkov in zdravstvene informatike.

 
dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Splošna bolnišnica Celje

Dr. Dragan Kovačić, dr. med., je od leta 1998 zaposlen V Splošni bolnišnici Celje, kjer je pred kratkim tudi postal v.d. direktorja.

Več:

Dr. Dragan Kovačić, dr. med. je leta 1991 po opravljenem sprejemnem izpitu pričel s študijem medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je zaključil kot prejemnik Oražnove nagrade za najboljšega študenta letnika 10.6.1998. Od 1.8.1998 je zaposlen v Splošni bolnišnici Celje. 28.2.2003 je z opravljenim specialističnim izpitom zaključil specializacijo iz interne medicine in nadaljeval svoje delo kot specialist na Oddelku za bolezni srca, pljuč in ožilja Splošne bolnišnice Celje. Leta 2008 je dosegel naziv doktorja znanosti z doktorsko disertacijo na področju srčnega popuščanja. Od leta 2006 dela kot interventni kardiolog, leta 2010 je postal vodja Laboratorija za invazivno srčno diagnostko, od leta 2011 pa opravlja delo predstojnika Kardiologije Splošne bolnišnice Celje. V sodelovanju z Oddelkom za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje od leta 2011 sodeluje tudi kot operater v programu implantacij stalnih srčnih vzpodbujevalcev. Leta 2012 je za 12 mesecev opravljal funkcijo vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, od leta 2013 pa opravlja funkcijo namestnika strokovnega direktorja. Leta 2013 je pridobil tudi naziv specialist kardiologije in vaskularne medicine. V letu 2016 je pričel opravljati funkcijo koordinatorja neoperativnih strok, pred kratkim pa je postal v. d. direktorja Splošne bolnišnice Celje.

Ob rednem delu sodeluje tudi v aktivnem izobraževanju kolegov v lastni ustanovi ter na domačih in tujih izobraževalnih srečanjih. Skupaj s kolegi redno objavlja prispevke v domači in tuji literature, njihov oddelek je aktivno vključen v več mednarodnih kliničnih raziskav, v mednarodni multicentrični raziskavi ReDual PCI opravlja funkcijo nacionalnega koordinatorja za Slovenijo. Je aktiven član Upravnega odbora Združenja kardiologov Slovenije, trenutno tudi podpredsednik Združenja kardiologov Slovenije. Aktivno obvlada slovenski, angleški, nemški, hrvaški, srbski in makedonski jezik.

 
Boštjan Kersnič, dr. med.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Boštjan Kersnič, dr. med. je specialist nefrolog v Splošni bolnišnici Novo mesto na nefrološkem in dializnem odseku v sklopu internega oddelka.

Več.

Boštjan Kersnič., dr. med., je obiskoval Medicinsko fakulteto v Ljubljani, prav tako je specializacijo opravil v ljubljanski regiji, kjer je najprej delal na Nefrološki kliniki v sklopu Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra. Po 2 letih dela se je kot specialist pridružil ekipi internističnega in dializnega oddelka v Splošni bolnišnici Trbovlje. Zadnji 2 leti je zaposlen v Splošni bolnišnici Novo mesto na nefrološkem in dializnem odseku v sklopu internega oddelka.

Leta 2012 je bil povabljen za člana komisije za podiplomsko izobraževanje na Zdravniški zbornici Slovenije, kjer aktivno sodeluje. V sklopu komisije za podiplomsko usposabljanje je bil imenovan za nadzornika kakovosti za internistične specializacije, zaradi česar se je kasneje vpisal na izobraževanje na Gospodarski zbornici Slovenije v letu 2017. V letu 2018 so ga v Splošni bolnišnici Novo mesto imenovali za predsednika komisije za kakovost in varnost pacientov. Maja 2018 je bil imenovan za Vodjo projekta za vzpostavitev sistema kazalnikov kakovosti znotraj Zdravniške zbornice Slovenije, kjer pripravlja projektno dokumentacijo za revitalizacijo celotnega sistema kakovosti. Od začetka novembra je tudi predstojnik medicinskega oddelka v Splošni bolnišnici Novo mesto.


 
Mag. Marko Bitenc, dr. med.

Torakalni kirurg, Zdravstveni zavod Zdravje

Od leta 2005 je zasebni zdravnik s področja torakalne kirurgije.

Več.

Mag. Marko Bitenc, dr. med., je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1985, po opravljenem pripravništvu je začel s specializacijo iz kirurgije. Vključen je bil v raziskovalne projekte raka želodca in pljuč v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Vzporedno s specializacijo je magistriral s področja zdravljenja pljučnega raka. Od leta 1993 je delal kot torakalni kirurg na Kliničnem oddelku za Torakalno kirurgijo v UKC Ljubljana. V tem času je bil tudi asistent za predmet Kirurgija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1993 je član ESTS (European society of Thoracic Surgery). Glavno področje njegovega dela in raziskav je rak pljuč, požiralnika in želodca. Od leta 1996 je bil dvakrat izvoljen za predsednika Zdravniške zbornice Slovenije. V tem času je bil tudi član Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Opravljal je tudi funkcije v tujini, bil podpredsednik CPME in predsednik EFMA/WHO. Od ustanovitve dalje je član Združenja torakalnih kirurgov Slovenije, kjer trenutno opravlja funkcijo predsednika.

 
Asist. prof. dr. Eva Turk

MBA, Direktorica za raziskave, razvoj in inovacije, Alma Mater Europaea, Slovenija, Norveška

Asist. prof. dr. Eva Turk si kot znanstvenica na področju zdravstva prizadeva poiskati in izvajati varne in trajnostne modele za zagotavljanje zdravstvenega varstva na svetovni ravni s pomočjo pametnih tehnologij in digitalnih rešitev.

Več.

Asist. prof. dr. Eva Turk si kot znanstvenica na področju zdravstva prizadeva poiskati in izvajati varne in trajnostne modele za zagotavljanje zdravstvenega varstva na svetovni ravni s pomočjo pametnih tehnologij in digitalnih rešitev.

Ima 15 let izkušenj na področju raziskav zdravstvenih sistemov, trenutno pa je direktorica za raziskave, razvoj in inovacije v organizaciji Alma Mater Europaea. Pred tem je bila višja raziskovalka v podjetju DNV GL. Je tudi članica upravnega odbora Evropskega združenja za zdravje.

Ima opravljen MBA s področja managementa v zdravstvenem varstvu in doktorat znanosti s področja zdravja. Študirala in delala je v Avstriji, na Finskem, v Španiji, Argentini in na Norveškem.

Verjame, da je prenos znanja, motivacija in opolnomočenje z izobraževanjem temelj za izboljšanje družbe, zato je ustanovila Fundacijo SanAstra, namenjeno izboljšanju digitalne zdravstvene pismenosti.

 
Dr. Roman Košir, dr. med.

Predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor

Dr. Roman Košir, dr. med. je predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor. Je član strokovnega sveta UKC Maribor, član kolegija direktorja UKC Maribor in predsednik Zdravniškega društva ATLS Slovenija.

Več.

Dr. Roman Košir, dr. med. je predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor. Je član strokovnega sveta UKC Maribor, član kolegija direktorja UKC Maribor in predsednik Zdravniškega društva ATLS Slovenija.

Po duši je tudi kakovostnik - opravil je izobraževanje za Managerja sistemov kakovosti pri SZKO. V letu 2018 je postal tudi Koordinator kakovosti UKC Maribor ter z novo ekipo pomagal zasnovati povsem nove usmeritve sistema vodenja kakovosti v ustanovi, kjer je zaposlen že 20 let.

Končal je Medicinsko fakulteto leta v Ljubljani. Specializacijo iz splošne kirurgije je opravljal v UKC Maribor in v ZDA ter se po zaključku za eno leto zaposlil v Memorial Hermann Hospital, ki sodi v okrilje University of Texas, Houston, ZDA. Po končanem subpecialističnem izobraževanju s področja oskrbe najhuje poškodovanih, se je vrnil na Oddelek za travmatologijo UKC Maribor, kjer je prevzel funkcijo predstojnika Urgentnega centra. Postal je član upravnega odbora Društva travmatologov Slovenije in ustanovil Zdravniško društvo ATLS Slovenija ter v državo vpeljal svetovno uveljavljen izobraževalni pristop k najhuje poškodovanim (Advanced Trauma Life Support). Slovenija se je tako uvrstila v družino najrazvitejših držav, ki uporablja najsodobnejši protokol za reševanje življenj zelo hudo poškodovanih.

Doktoriral je leta 2014 na Medicinski fakulteti v Ljubljani iz medicinskih ved z raziskovalnim delom, ki ga je začel v ZDA, zato je s tega področja tudi vabljen soavtor strokovnih poglavij najsodobnejših svetovne literature, nazadnje 7. izdaje Textbook of Critical Care, svetovnega učbenika intenzivne medicine, ki ga je izdala založba Elsevier iz New Yorka. V letu 2010 je pričel sodelovati z Ministrstvom za zdravje kot strokovnjak s področja urgentne medicine pri izdelavi strategije razvoja nujne medicinske pomoči (NMP). Nato je bil v letu 2012 povabljen k sodelovanju pri projektu izgradnje urgentnih centrov Republike Slovenije in je postal član projektnega sveta, ki je deloval na MZ. Bil je aktiven član večih delovnih skupin s tega področja, ki so razvijale NMP v državi, bil je tudi predsednik delovne skupine za izdelavo Enotne metodologije delovanja urgentnih centrov (EMOUC), ki je pomemben razvojni dokument sistema NMP v Republiki Sloveniji in ga je sprejel Zdravstveni svet Ministrstva za zdravje leta 2015. Na tem področju z ministrstvom aktivno sodeluje še danes.

KREDITNE TOČKE

z udeležbo na konferenci prejmete KREDITNE TOČKE za dodatno izobraževanje zdravniške zbornice slovenije ter licenčne točke zbornice-zveze.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Zgodnja prijava na dogodekk
330 €

Velja ob prijavi in plačilu do 31.12.2018
in vključuje:

  • udeležbo na vseh predavanjih,
  • kosilo 1. dan konference,
  • dostop do e-gradiva,
  • večerno druženje,
  • osvežilne napitke ter prigrizke med odmori.


V ceno ni vključen DDV.

Redna prijava na dogodek
390 €

Velja ob redni prijavi in vključuje:

  • udeležbo na vseh predavanjih,
  • kosilo 1. dan konference,
  • dostop do e-gradiva,
  • večerno druženje,
  • osvežilne napitke ter prigrizke med odmori.


V ceno ni vključen DDV.


PRIJAVITE SE ZDAJ
, vsekakor pa do 1. marca 2019. Skrajni rok za odjavo od konference Zdravstveni razvojni forum je štiri dni pred konferenco. Odjava mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV.
Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo za dogodek lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 004332-matična št. plačnika.

VEČ FOTO UTRINKOV S KONFERENCE: 1. DEL, 2. DEL in 3. DEL.


URADNA KAVA KONFERENCELOKACIJA

Hotel Slovenija

Obala 33
6320 Portorož

T: 05 692 90 01

E: booking@lifeclass.net
W: www.lifeclass.net


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

NOČITVE


Udeleženci konference sami poskrbijo za rezervacijo hotela in plačilo nastanitve z opombo,
da so udeleženci konference Zdravstveni razvojni forum, saj zanje v času trajanja konference veljajo posebne cene.
ORGANIZATOR