Zdravstveni razvojni forum 2019


7. in 8. marec 2019


Portorož

Hotel Slovenija,
dvorana Cristoforo Colombo


OSREDNJI SLOVENSKI DOGODEK
ZA MANAGEMENT V ZDRAVSTVU -
za učinkovitejši zdravstveni sistem

Kako doseči upoštevanje načel kakovosti in varnosti v našem zdravstvenem sistemu? Kako uvesti in nadaljevati sistem kakovosti in varnosti v zdravstvenih organizacijah ter pri drugih izvajalcih zdravstvene oskrbe? Kako stalno izboljševati kakovost storitev in varnost pacientov? Kdo je odgovoren, da ta ni taka, kot si jo želimo? Ali merimo izide zdravljenja in kako vemo, da je varnost pacientov zagotovljena?

Vprašanj je veliko in odgovori so več ali manj znani. Zakaj se načela, metode in orodja kakovosti tako počasi uvajajo v delo?

Izgovorov je veliko, nedvomno še več kot vprašanj. Morda je še najsplošnejši izgovor, da to ni naša stvar, temveč obveznost drugih: vlade, zavarovalnic, strokovnih organizacij ali vodstva zdravstvenih organizacij...

Prioritete na področju zdravstva so gotovo povrnitev zaupanja v zdravstvo, učinkovitejše upravljanje javnih zavodov, reorganizacija dela, ukrepi pri javnem naročanju, posodabljanje informacijskih tehnologij, skrajšanje čakalnih dob in posledično pravočasno zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev..., a temelj vsega je primarno zdravstveno varstvo.

Urejenost slednjega in podpora odločevalcev pri razumevanju nanizanih težav družinskih zdravnikov je nedvomno pogoj za zagotavljanje kakovosti in varnosti v sistemu zdravstvenega varstva.


Z aktualnimi vprašanji se bomo ukvarjali na Zdravstvenem razvojnem forumu 2019 in kot običajno s pomočjo tujih in domačih strokovnjakov prikazali mnoge rešitve!


Portoroška listina o kakovosti in varnosti v zdravstvu

LISTINAE-GRADIVO S KONFERENCE

E-GRADIVO


ZAKAJ NA KONFERENCO


Vrhunska zasedba

Svoje znanje, izkušnje, rešitve, predloge in dobre prakse bodo z nami delili vidni predstavniki politike, zdravstvenega managementa, zdravniki, predstavniki zdravstvene nege, zdravniških združenj, sindikatov, farmacije in drugi.Prebojne vsebine

Na tradicionalni konferenci vsako leto predstavljamo aktualne in prebojne vsebine z namenom izboljšav slovenskega zdravstvenega sistema.


Odlična družba

Z nami bodo vsi pomembnejši deležniki v sistemu zdravstvenega varstva, predstavniki kakovosti v zdravstvu, direktorji zdravstvenih ustanov, strokovni direktorji, vodje kakovosti, medicinske sestre, drugi zdravstveni delavci ter predstavniki zdravstvenih zavarovalnic in pristojnega ministrstva.


PROGRAM

ČETRTEK, 7. MAREC 2019
8.00 - 9.00

Sprejem udeležencev in registracija

9.00 - 9.10

Uvodni nagovor

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

9.10 - 9.40

Kovačeva kobila ne bo več bosa? – Novi trendi na področju managementa kakovosti v strokovnem izobraževanju

Stjepan Orešković, Medicinska fakulteta v Zagrebu, Center za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks, Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za HIV, Hrvaška

9.40 - 10.10

Organizacija nadzora kakovosti in varnosti v okviru kliničnega okolja v Italiji

Luigi Bertinato, Nacionalni inštitut za zdravje, Italija

10.10 - 10.40

Ali obstaja optimalna odločitev v zdravstvenem sistemu?

Prof. Aleksandar Džakula, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

10.40 - 11.00

Sedem grehov

Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing., samostojni svetovalec

11.00 - 11.10

Razprava

11.10 - 11.40

Odmor za kavo in druženje

11.40 - 12.10

Celovito izboljšanje kakovost v zdravstvu

Dr. Igor Gregorič, dr. med., University of Texas Health Science Center, Houston, Texas, ZDA

12.10 - 12.30

Kakšno kakovost in varnost zdravstvenega sistema nam kažejo (obstoječi) kazalniki?

Biserka Simčič, strokovnjakinja za področje kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva
Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing., samostojni svetovalec
Mag. Marjeta Kuhar, strokovnjakinja za področje analiz delovanja in upravljanja zdravstvenega sistema

12.30 - 12.50

Kakovost je varnost

Mag. Marko Bitenc, dr. med., Zdravje Zdravstveni zavod

12.50 - 13.10

Sekundarno, med primarnim in terciarnim - povezave nudijo boljšo kakovost in varnost

Prim. mag. Miran Rems, dr. med., Splošna bolnišnica Jesenice

13.10 - 13.30

Razprava

13.30 - 14.50

Kosilo

14.50 - 15.00

Sanacija bolnišnic kot partner kakovosti in varnosti

Mag. Mirko Stopar, Ministrstvo za zdravje

15.00 - 15.20

Kako kultura kakovosti lahko prispeva k večji varnosti - prikaz nekaj aktualnih primerov
Boštjan Kersnič, dr. med., Splošna bolnišnica Novo mesto

15.20 - 15.40

Sistem vodenja kakovosti UKC Maribor – Kaj lahko naredimo v obstoječem sistemu?

Dr. Roman Košir, Univerzitetni klinični center Maribor

15.40 - 16.00

Zakaj Slovasc (Slovenski vaskularni register) ni uspel? Ali se iz zgodovine lahko kaj naučimo?

Prim. mag. Andrej Šikovec, dr. med., Kirurški center Avelana

16.00 - 16.15

Razprava

16.15 - 16.30

Odmor za kavo in druženje

NAJBOLJŠE PRAKSE V ZDRAVSTVU

16.30 - 17.30

Podelitev priznanj Najboljše prakse v zdravstvu in predstavitve dobitnikov priznanj

20.00

VEČERNO DRUŽENJE

PETEK, 8. MAREC 2019
9.00 - 9.10

Uvodni nagovor
Mag. Pia Vračko, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje

9.10 - 9.30

Zdravnik v primežu birokracije – je kakovost res prioriteta vseh deležnikov v zdravstvu?
Prim. Simona Repar Bornšek, dr. med., spec., Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Vič Rudnik

9.30 - 9.50

Kakovost in varnost v (preobremenjeni) ambulanti družinske medicine – pogled mladega zdravnika
Benjamin Kovačič, dr. med., Medicinski center Krka d.o.o.

9.50 - 10.10

Značilnosti nosilcev strateškega managementa v javnih zdravstvenih zavodih
Vladimira Tomšič, univ. dipl. org., dipl.m.s., Zdravstveni dom Sevnica

10.10 - 10.20

Razprava

10.20 - 10.50

Odmor za kavo in druženje

10.50 - 11.20

Oznaka: nujno. Digitalna preobrazba v zdravstvu
Z uporabo pametnih podatkov do boljših medicinskih rezultatov

Mag. Ula Kepežinskaite Duric, Microsoft Slovenija
Denis Jašarević, IN2
Janko Cajhen, Sicom

11.20 - 11.40

S strokovnimi nadzori s svetovanjem do večje kakovosti zdravstvene obravnave pacientov
Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

11.40 - 12.00

Varnost in kakovost pri obravnavi bolnika v vsakdanji klinični praksi
Alenka Forte, dr. med., Medicinski center Heliks

12.00 - 12.20

Varnost in kakovost v organizacijah: primer zavarovalništva
Mag. Katja Jelerčič, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

12.20 - 12.40

Kako izboljšati kakovost in varnost zdravja kadilcev, ki ne želijo opustiti kajenja - Z dokazi podprte metode

Prim. Janez Remškar, dr. med.

12.40 - 13.00

Age quod agis ali zgodba o avtomobilu s 3 pnevmatikami
Dr. Dragan Kovačič, dr. med., Splošna bolnišnica Celje

13.00 - 13.10

Razprava

13.10 - 13.50

Odmor s prigrizkom

13.50 - 14.10

Vsi slišimo, a le redki zares poslušajo. Znamo aktivno poslušati?
Simona Roškar, izkušena komunikatorka, svetovalka, podjetnica in mednarodna licencirana trenerka za spodbujanje kreativnosti

OKROGLA MIZA

14.10 - 15.30

OKROGLA MIZA:
KAVALIR – kakovost, varnost: lahkotna ignoranca razvoja?


Moderator:
prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing., samostojni svetovalec

Sodelujoči:

- mag. Mirko Stopar, Ministrstvo za zdravje

- Janez Poklukar, dr. med., Splošna bolnišnica Jesenice

- dr. Dragan Kovačič, dr. med., Splošna bolnišnica Celje

- prim. Simona Repar Bornšek, dr. med., spec., Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Vič Rudnik

- Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

15.30

Zaključek konference

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.


e-anketNI vprašalnik o FORUMU

E-ANKETA


 
Mag. Dejan Židan

Predsednik Državnega zbora

Mag. Dejan Židan je funkcijo predsednika Državnega zbora prevzel leta 2018.

 
Mag. Pia Vračko

Državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje

Mag. Pia Vračko je leta 2001 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Specializacijo iz javnega zdravja je zaključila s pohvalo leta 2012 in leta 2016 z odliko zaključila znanstveni magistrski študij mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V času šolanja je bila državna Zoisova štipendistka.

Več.

Mag. Pia Vračko je leta 2001 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Specializacijo iz javnega zdravja je zaključila s pohvalo leta 2012 in leta 2016 z odliko zaključila znanstveni magistrski študij mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V času šolanja je bila državna Zoisova štipendistka.

Poklicno pot je začela v farmacevtski industriji, leta 2005 je kot zdravnica pričela z delom na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, današnjem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Do leta 2012 je koordinirala medresorsko sodelovanje na področju vplivov okolja na zdravje ljudi in sodelovala z Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo pri izvajanju Evropskega procesa okolje in zdravje. V letih od 2013 do 2017 je vodila Program preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni pri odraslih. V letu 2015 je sodelovala v projektu Analiza sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki je potekal z Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike, in pri pripravi Nacionalnega plana zdravstvenega varstva »Skupaj za družbo zdravja 2016 – 2025«. V letih 2016 in 2017 je bila vključena v koordinacijo procesa in pripravo Strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji ter v strokovno skupino Evropske komisije za razvoj orodij za ocenjevanje učinkovitosti sistemov primarnega zdravstvenega varstva. Od leta 2017 koordinira proces ocenjevanja ključnih funkcij javnega zdravja v Sloveniji, ki ga Ministrstvo za zdravje izvaja v sodelovanju z Regionalnim uradom SZO za Evropo. Od leta 2017 sodeluje v skupnem projektu Ministrstva za zdravje in Regionalnega urada SZO za Evropo za razvoj pristopov za doseganje čim večjih ekonomskih, okoljskih in socialnih dobrobiti zdravstvenih sistemov za lokalno skupnost, ki poteka pri Evropskem uradu SZO za vlaganje v zdravje in razvoj v Benetkah.

Strokovno znanje je krepila predvsem na področjih kemijske varnosti, epidemiologije kroničnih nenalezljivih bolezni, spremljanja in evalvacije javnozdravstvenih programov, ekonomskih vrednotenj v zdravstvu, organizacije zdravstvenih sistemov, primarnega zdravstvenega varstva, zdravstvene diplomacije, medresorskega sodelovanja za trajnostni razvoj ter pomena zdravja in zdravstvenih sistemov za ekonomski in socialni razvoj družbe.

Od leta 2017 je predsednica Strokovnega sveta za javno zdravje pri Slovenskem zdravniškem društvu. Je članica Strokovnega sveta NIJZ, Upravnega odbora Sekcije za preventivno medicino in Upravnega odbora Zdravniškega društva Ljubljana. Za področje javnega zdravja je kot asistentka habilitirana na Medicinski fakulteti v Ljubljani in kot višja predavateljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Delo državne sekretarke opravlja od 28. 9. 2018.

 
Stjepan Orešković

Redni profesor na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter voditelj in predsednik sveta Centra za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks in direktor Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za HIV, Hrvaška

Stjepan Orešković je redni profesor na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter voditelj in predsednik sveta Centra za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks (2018‒2022). Hkrati je direktor Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za HIV (2016‒2020).

Več.

Stjepan Orešković je redni profesor na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter voditelj in predsednik sveta Centra za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks (2018‒2022). Hkrati je direktor Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za HIV (2016‒2020).

V svoji mednarodni karieri je sodeloval ali sodeluje z vodilnimi univerzami, kot so Londonska šola za ekonomijo in politične vede (London School of Economics and Political Science), Londonska šola za higieno in tropsko medicino (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Univerza Bocconi in Univerza Harvard, kjer je član Institute of Coaching at McLean Hospital Harvard Medical School Affiliate in Department of Global Health and Social Medicine Center for Bioethics at Harvard Medical School. Stjepan je podpredsednik Global Bioethic Initiative (2016‒2020), globalne pobude na področju bioetike, s sedežem v New Yorku, in glavni raziskovalec projekta, ki ga financira Program globalnih raziskovalnih nagrad za preprečevanje odvisnosti od nikotina Global Research Award for Nicotine Dependence (Globalna raziskovalna nagrada za raziskovanje odvisnosti od nikotina ‒ GRAND; 2018‒2020), pri katerem sodelujejo Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Medicinska fakulteta Univerze v Zagrebu.

Bil je svetovalec pri Svetovni banki, evropski komisiji DG Science in pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Google učenjak za profesorja Oreškovića in njegovih 251 objavljenih znanstvenih in strokovnih člankov v Wiley & Sons, Pergamon Press, Springer, SAGE Publications, Elsevier Science, Oxford Journals, Cambridge Quarterly in drugje pokaže 26 zadetkov v i10-indeksu in 16 zadetkov v h-indeksu.

Profesor Stjepan Orešković je član uredniških in nadzornih svetov pri različnih mednarodnih strokovnih revijah. Predstavljen je bil v vodilnih mednarodnih medijih, kot so CNN, BBC, NBC, RDW in Huffington Post.

 
Luigi Bertinato, dr. med.

Koordinator raziskovalne skupine za klinično upravljanje, Nacionalni inštitut za zdravje, Italija

Na italijanskem Nacionalnem inštitutu za zdravje je koordinator raziskovalne skupine za klinično upravljanje.

Več.

Diplomiral na medicinski fakulteti na univerzi v Padovi in doktoriral s področja interne medicine na univerz v Veroni.

Ima izredno bogate izkušnje na področju zdravstva. Od leta 2013 do 2016 je bil direktor za področje zdravstva italijanske regije Veneto, zadolžen za upravljanje vseh storitev zdravstvenega varstva. Bil je tudi direktor službe za mednarodne socialne in zdravstvene odnose, zdravstvena uprava v Veroni, italijanske regije Verona in pred tem direktor Mednarodnega urada za zdravje in socialne zadeve, oddelek za zdravje in socialne zadeve, regija Veneto, Benetke.

Bil je tudi član vodstva Nacionalne agencije za regionalne zdravstvene storitve in član tehničnega kabineta ministra za zdravje na italijanskem Ministrstvu za zdravje.

Bil je direktor za obveščanje o okužbah na Nacionalnem inštitutu za zdravje v Rimu in deloval v Zimbabveju v okviru Svetoven zdravstvene organizacije.

Luigi Bertinado je specializiran za naslednja področja: upravljanje sistemov zdravstvenega varstva, mednarodne politike javnega zdravja, čezmejne zdravstvene oskrbe, mednarodne zdravstvene urgentne pomoči, zdravstveni turizem, mednarodno upravljanje zdravstvenega varstva, upravljanje človeških virov na področju managementa v zdravstvu, mednarodni zdravstveni predpisi.

 
Prof. Aleksandar Džakula

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Univerza v Zagrebu, Hrvaška


 
Prof. dr. Igor Gregorič, dr. med.

University of Texas Health Science Center, Houston, Texas, ZDA

Prof. dr. Igor Gregorič je diplomant Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in je uspešni kardiovaskularni in torakalni kirurg. Že več kot 30 let deluje in živi v ZDA, a hkrati ohranja komunikacijo z matično državo.

Več.

Igor Gregorič je diplomant Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in je uspešni kardiovaskularni in torakalni kirurg. Že več kot 30 let deluje in živi v ZDA, a hkrati ohranja komunikacijo z matično državo.

Prof. dr. Igor Gregorič je na Teksaški univerzi v Houstonu opravljal specializacijo iz splošne kirurgije nato pa na Texas Heart Institutu (THI) se specializacijo iz kardiovaskularne in torakalne kirurgije. Univerza v Houstonu je ena vodilnih ustanov na področju kardiovaskularne kirurgije, presaditve srca in mehanske cirkulatorne podpore. Po specializaciji je bil povabljen, da se zaposli kot enakovredni član v ekipi pionirja srčne kirurgije prof. dr. Dentona Cooleya. Leta 2012 pa je bil povabljen, da na Texaski Univerzi v Houstonu Ustanovi nov Center za srčno popuščanje na katerem je danes direktor celotnega programa vključno s programom mehanične srčne podpore in umetnega srca ter transplantracije srca in pljuč Danes je redni profesor na Texaski Univerzi in predstojnik kardiotorakalnega kirurškega oddelka v Centru za Napredovano Srčno popuščanje na Texaski Univerzi in univerzitetni kliniki Memorial Hermann Hospital v Houstonu.

Kljub oddaljenosti dr. Gregorič ohranja stike s Slovenijo. V ZDA je v zadnjih 20-ih letih omogočil izpopolnjevanje več kot 1000-im slovenskim študentom medicine in med 150 in 200-im slovenskim zdravnikom. Za to sodelovanje je dobil Hipokratovo Priznanje leta 2009, nato priznanje Ambasador Znanosti Republike Slovenije leta 2016 in Nagrado društva V.T.I.S., ki jo podeljuje Predsednik Republike Slovenije, decembra 2017. Prof. Gregorič je zelo aktiven v raziskovalni dejavnosti, kar dokazuje več kot 250 publikacij v strokovnih mednarodnih revijah. Dodatno pa je tudi organizator in soorganizator velikih strokovnih srečanj s področja žilne in srčne kirurgije v Sloveniji in drugod po svetu, ter ustanovitelj Mednarodnega Foruma za srčno popuščanje, ki je eden od vodilnih Ameriško-Evropskih vsakoletnih kongresov za srčno popuščanje. Leta 2017 je prof. Gregoriču Univerza v Novi Gorici podelila naziv Častnega Doktorja Znanosti; Decembra 2017 pa ga je Slovensko Zdravniško Društvo imenovalo za častnega Člana slovenske Medicinske Akademije. Poleg tega je prof. Gregorič tudi gostujoči profesor Beograjske vojaške medicinske akademije.

V Slovenijo se redno vrača saj je poslovno aktiven tudi v Sloveniji. Leta 2009 je ustanovil medicinski center Medartis v Novi Gorici. Aktiven pa je tudi na medicinski Fakulteti, kjer je komentor kandidatom pri opravljanju doktorata znanosti; poleg tega pa je se vključen v različne raziskovalne dejavnosti. Njegov naj aktualnejši projekt v povezavi s Slovenijo je analiza otroške srčne kirurgije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki jo je dr. Gregorič opravil skupaj s svojo mednarodno skupino. Rezultati so pripomogli k ustanovitvi Nacionalnega Instituta za obravnavo otrok s kardiološkimi obolenji v Sloveniji.

 
Biserka Simčič

Vodja programskega sveta, strokovnjakinja za področje kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva

Biserka Simčič je sekretarka v Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Več kot 30 let je bila zaposlena na področju zdravstva, kjer je med drugim vodila Sektor za kakovost in varnost sistema zdravstvenega varstva.

Več.

Biserka Simčič, po poklicu specialistka poslovne ekonomije, je bila na ministrstvu za zdravje tudi vodja akreditacijskega sveta in članica ožje skupine Sveta za kakovost. Vodila je dve projektni skupini: koncept sistemske organiziranosti na področju kakovosti v zdravstvu in skupine za ureditev izobraževanja za kakovost in varnost v zdravstvu. Vseskozi se izobražuje in izvaja aktivnosti z omenjenega področja.
Je soavtorica Strategije za kakovost in varnost v Sloveniji in posledično tudi vodja projekta Modela vzpostavitve sistema akreditacij v Sloveniji, kjer so bile njene naloge prednostno usmerjene predvsem v uvajanje sistemov kakovosti in ustvarjanje pogojev za akreditacijo bolnišnic ter sistemsko implementacijo kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.
Bila je vodilna ocenjevalka na področju poslovne odličnosti in razsodnica v postopku PRSPO, je vodilna ocenjevalka standardov ISO 9001:2000 ter vodilna presojevalka standardov NIAHO in AACI.
Sodeluje v mednarodnih projektih kot strokovnjak na področju ocenjevanja akreditacijskih programov in vpeljevanja sistemov kakovosti in varnosti v zdravstvu. Je članica skupine strokovnjakov TAIEX. Uspešno je zaključila izobraževanje za evropskega managerja kakovosti z mednarodnim certifikatom. Je habilitirana predavateljica za področje kakovosti v zdravstvu in ena izmed ustanovnih članov Slovenskega združenja za kakovost in varnost v zdravstvu. Poleg omenjenga trenutno aktivno sodeluje v projektu Radicalisation Awareness Network (RAN) v skupini Health and Social in kot mednarodni ekspert sodeluje v projektu EU First Line.
Prepoznana je kot avtorica in soavtorica publikacij s področja kakovosti in varnosti, avtorica znanstvenih in strokovnih člankov ter predavateljica na številnih strokovnih srečanjih ter konferencah doma in v tujini.

 
prim. asist. Danijel Grabar, dr. med.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., je podpredsednik Strokovnega sveta za anesteziologijo in intenzivno medicino, član Akreditacijskega sveta na Ministrstvu za zdravje ter presojevalec ISO standarda in akreditacijskih ustanov.

Več.

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije, strokovni direktor, transplantacijski koordinator Splošne bolnišnice Murska Sobota in vodja Urgentnega centra. Kot Predstavnik vodstva za kakovost na več načinov tvorno udejanja zahteve vodenja kakovosti in varnosti pacientov, veliko prizadevanj pa vlaga v razvijanje donorskega programa. Dvajsetletno pedagoško delo z zdravstvenimi tehniki kot predavatelj nadaljuje na programu visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege in je asistent na Medicinski fakulteti. Je član več projektnih skupin na Ministrstvu za zdravje predvsem na področju vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu in na področju Urgentne medicine. Na strokovnih srečanjih se pogosto pojavlja kot predavatelj na teme o kakovosti in varnosti v zdravstvu.

 
prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing.

Samostojni svetovalec

Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., je specialist interne medicine z bogatimi izkušnjami in znanji na področju upravljanja zdravstva.

Več.

Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., je specialist interne medicine z bogatimi izkušnjami in znanji na področju upravljanja zdravstva. Izkušnje je pridobil kot strokovni direktor splošne bolnišnice, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, svetovalec generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter kardiolog v ambulantni dejavnosti. Bil je predsednik projekta upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji od leta 2001 do 2004. Od leta 2010 do februar 2012 je bil minister za zdravje v Sloveniji. Od leta 2013 dalje je član odbora strokovnjakov o učinkovitih načinih Vlaganje v zdravje pri GD SANCO (Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health at DG SANCO).
Sodeloval je na številnih nacionalnih in mednarodnih projektov glede sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, plačilnih metod, izboljšanja kakovosti, nacionalne standardizacije podatkov in zdravstvene informatike.

 
Mag. Mirko Stopar

Generalni direktor, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno ekonomiko

Mag. Mirko Stopar je generalni direktor na Ministrstvu za zdravje, Direktorat za zdravstveno ekonomiko. Na Ministrstvu za zdravje je od aprila 2017. Leta 2007 je uspešno opravil usposabljanje za člana nadzornega sveta in upravnega odbora družb.

Več.


Leta 1996 je diplomiral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je pridobil naziv magister znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Svojo poklicno pot je začel na Ministrstvu za obrambo kot analitik. kjer je služboval do januarja 2009 na različnih delovnih mestih s področja organizacije in kadrov, optimizacije in informatizacije procesov, plačnega sistema, nazadnje na delovnem mestu sekretar - svetovalec načelnika GŠSV. Svojo karierno pot je nadaljeval na različnih ministrstvih, na položajnih delovnih mestih generalni sekretar, namestnik generalnega sekretarja ter generalni direktor. Na Ministrstvu za zdravje je od aprila 2017. Leta 2007 je uspešno opravil usposabljanje za člana nadzornega sveta in upravnega odbora družb. Od 2010 dalje je ocenjevalec za PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost) po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management).

 
dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Splošna bolnišnica Celje

Dr. Dragan Kovačić, dr. med., je od leta 1998 zaposlen v Splošni bolnišnici Celje.

Več.

Dr. Dragan Kovačić, dr. med. je leta 1991 po opravljenem sprejemnem izpitu pričel s študijem medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je zaključil kot prejemnik Oražnove nagrade za najboljšega študenta letnika 10.6.1998. Od 1.8.1998 je zaposlen v Splošni bolnišnici Celje. 28.2.2003 je z opravljenim specialističnim izpitom zaključil specializacijo iz interne medicine in nadaljeval svoje delo kot specialist na Oddelku za bolezni srca, pljuč in ožilja Splošne bolnišnice Celje. Leta 2008 je dosegel naziv doktorja znanosti z doktorsko disertacijo na področju srčnega popuščanja. Od leta 2006 dela kot interventni kardiolog, leta 2010 je postal vodja Laboratorija za invazivno srčno diagnostiko, od leta 2011 pa opravlja delo predstojnika Kardiologije Splošne bolnišnice Celje. V sodelovanju z Oddelkom za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje od leta 2011 sodeluje tudi kot operater v programu implantacij stalnih srčnih vzpodbujevalcev. Leta 2012 je za 12 mesecev opravljal funkcijo vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, od leta 2013 pa opravlja funkcijo namestnika strokovnega direktorja. Leta 2013 je pridobil tudi naziv specialist kardiologije in vaskularne medicine. V letu 2016 je pričel opravljati funkcijo koordinatorja neoperativnih strok, v začetku leta 2018 pa je bil imenovan tudi za v. d. direktorja Splošne bolnišnice Celje.

Ob rednem delu sodeluje tudi v aktivnem izobraževanju kolegov v lastni ustanovi ter na domačih in tujih izobraževalnih srečanjih. Skupaj s kolegi redno objavlja prispevke v domači in tuji literaturi, njihov oddelek je aktivno vključen v več mednarodnih kliničnih raziskav, v mednarodni multicentrični raziskavi ReDual PCI opravlja funkcijo nacionalnega koordinatorja za Slovenijo. Je aktiven član Upravnega odbora Združenja kardiologov Slovenije, trenutno tudi podpredsednik Združenja kardiologov Slovenije.

 
Janez Poklukar, dr. med.

Direktor, Splošna bolnišnica Jesenice

Je specialist internist. Od leta 2013 do 2014 je bil predstojnikInternega oddelka, od leta 2014 pa je direktor Splošne bolnišnice Jesenice.

 
Boštjan Kersnič, dr. med.

Specialist nefrolog v Splošni bolnišnici Novo mesto

Boštjan Kersnič, dr. med. je specialist nefrolog v Splošni bolnišnici Novo mesto na nefrološkem in dializnem odseku v sklopu internega oddelka.

Več.

Boštjan Kersnič., dr. med., je obiskoval Medicinsko fakulteto v Ljubljani, prav tako je specializacijo opravil v ljubljanski regiji, kjer je najprej delal na Nefrološki kliniki v sklopu Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra. Po 2 letih dela se je kot specialist pridružil ekipi internističnega in dializnega oddelka v Splošni bolnišnici Trbovlje. Zadnji 2 leti je zaposlen v Splošni bolnišnici Novo mesto na nefrološkem in dializnem odseku v sklopu internega oddelka.

Leta 2012 je bil povabljen za člana komisije za podiplomsko izobraževanje na Zdravniški zbornici Slovenije, kjer aktivno sodeluje. V sklopu komisije za podiplomsko usposabljanje je bil imenovan za nadzornika kakovosti za internistične specializacije, zaradi česar se je kasneje vpisal na izobraževanje na Gospodarski zbornici Slovenije v letu 2017. V letu 2018 so ga v Splošni bolnišnici Novo mesto imenovali za predsednika komisije za kakovost in varnost pacientov. Maja 2018 je bil imenovan za Vodjo projekta za vzpostavitev sistema kazalnikov kakovosti znotraj Zdravniške zbornice Slovenije, kjer pripravlja projektno dokumentacijo za revitalizacijo celotnega sistema kakovosti. Od začetka novembra je tudi predstojnik medicinskega oddelka v Splošni bolnišnici Novo mesto.


 
Mag. Marko Bitenc, dr. med.

Torakalni kirurg, Zdravstveni zavod Zdravje

Od leta 2005 je zasebni zdravnik s področja torakalne kirurgije.

Več.

Mag. Marko Bitenc, dr. med., je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1985, po opravljenem pripravništvu je začel s specializacijo iz kirurgije. Vključen je bil v raziskovalne projekte raka želodca in pljuč v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Vzporedno s specializacijo je magistriral s področja zdravljenja pljučnega raka. Od leta 1993 je delal kot torakalni kirurg na Kliničnem oddelku za Torakalno kirurgijo v UKC Ljubljana. V tem času je bil tudi asistent za predmet Kirurgija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1993 je član ESTS (European society of Thoracic Surgery). Glavno področje njegovega dela in raziskav je rak pljuč, požiralnika in želodca. Od leta 1996 je bil dvakrat izvoljen za predsednika Zdravniške zbornice Slovenije. V tem času je bil tudi član Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Opravljal je tudi funkcije v tujini, bil podpredsednik CPME in predsednik EFMA/WHO. Od ustanovitve dalje je član Združenja torakalnih kirurgov Slovenije, kjer trenutno opravlja funkcijo predsednika.

 
Prim. mag. Miran Rems

Predstojnik oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo Splošne bolnišnice Jesenice

Prim. mag. Miran Rems, specialist splošne in abdominalne kirurgije je predstojnik oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo Splošne bolnišnice Jesenice.

Več.

Prim. mag. Miran Rems, specialist splošne in abdominalne kirurgije je predstojnik oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo Splošne bolnišnice Jesenice.

Ima bogate izkušnje v vodenju, saj je bil strokovni direktor in predstojnik kirurških služb. Je aktiven predavatelj na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu, kot tudi presojevalec sistemov vodenja kakovosti in medicinskih pripomočkov. Strokovni interes ima na področju onkološke, laparoskopske in dnevne kirurgije.

 
Mag. Marjeta Kuhar

Strokovnjakinja za področje analiz delovanja in upravljanja zdravstvenega sistema

Mag. Marjeta Kuhar v zadnjih letih, kot zainteresirana strokovna javnost, konkretno na podlagi podatkov in analiz, opozarja na problematiko čakalnih dob in naraščajočega števila čakajočih ter na vzroke za njihov nastanek.

Več.

Mag. Marjeta Kuhar je univerzitetna diplomirana ekonomistka z znanji s področja analiz delovanja in upravljanja zdravstvenega sistema, ki jih je pridobila tudi na Ministrstvu za zdravje. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz Strateškega planiranja v Slovenskih bolnišnicah. Magistrirala, pa iz Analize izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni v Republiki Sloveniji v kateri je postavila model za reorganizacijo mreže javne zdravstvene službe na primarni, sekundarni ter terciarni ravni, ki bi ga kazalo implementirat v prakso.

V zadnjih letih, kot zainteresirana strokovna javnost, tudi javno na Odboru za zdravstvo v Državnem zboru v sodelovanju z nekdanjimi ministri za zdravje in svetovalcem Predsednika RS, konkretno na podlagi podatkov in analiz, opozarja na problematiko čakalnih dob in naraščajočega števila čakajočih ter na vzroke za njihov nastanek. Od leta 1993 je sodelovala z več ministri za zdravje, državnimi sekretarji ter mednarodno priznanimi strokovnjaki. Je predstavnica mlajše (digitalne) generacije, ki se še uveljavlja, in svoje strokovne prispevke ter analize javno objavlja v elektronskih medijih. Večina njenih raziskav in analiz je dostopna na spletu, nekaj pa tudi v domači strokovni literaturi ter dnevnem časopisju.

 
Asist. prof. dr. Eva Turk

MBA, Direktorica za raziskave, razvoj in inovacije, Alma Mater Europaea, Slovenija, Norveška

Asist. prof. dr. Eva Turk si kot znanstvenica na področju zdravstva prizadeva poiskati in izvajati varne in trajnostne modele za zagotavljanje zdravstvenega varstva na svetovni ravni s pomočjo pametnih tehnologij in digitalnih rešitev.

Več.

Asist. prof. dr. Eva Turk si kot znanstvenica na področju zdravstva prizadeva poiskati in izvajati varne in trajnostne modele za zagotavljanje zdravstvenega varstva na svetovni ravni s pomočjo pametnih tehnologij in digitalnih rešitev.

Ima 15 let izkušenj na področju raziskav zdravstvenih sistemov, trenutno pa je direktorica za raziskave, razvoj in inovacije v organizaciji Alma Mater Europaea. Pred tem je bila višja raziskovalka v podjetju DNV GL. Je tudi članica upravnega odbora Evropskega združenja za zdravje.

Ima opravljen MBA s področja managementa v zdravstvenem varstvu in doktorat znanosti s področja zdravja. Študirala in delala je v Avstriji, na Finskem, v Španiji, Argentini in na Norveškem.

Verjame, da je prenos znanja, motivacija in opolnomočenje z izobraževanjem temelj za izboljšanje družbe, zato je ustanovila Fundacijo SanAstra, namenjeno izboljšanju digitalne zdravstvene pismenosti.

 
Mag. Helena Ulčar Šumčič

Vodja plansko analitske službe v Psihiatrični kiniki Ljubljana

Helena Ulčar Šumčič že 16 let deluje na področju zdravstvene ekonomike. Je vodja plansko analitske službe na Psihiatrični kliniki Ljubljana. Pred tem je bila vodja področja za zdravstveno ekonomiko na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, še pred tem pa zaposlena na Ministrstvu za zdravje.

Več.

Helena Ulčar Šumčič že 16 let deluje na področju zdravstvene ekonomike. Je vodja plansko analitske službe na Psihiatrični kliniki Ljubljana. Pred tem je bila vodja področja za zdravstveno ekonomiko na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, še pred tem pa zaposlena na Ministrstvu za zdravje.
Sodeluje pri različnih projektih v okviru Združenja in skupnih projektih ostalih partnerjev iz zdravstva, zadnja leta pokriva predvsem področje sekundarne ravni. Aktivno sodeluje pri dogovarjanju za programe zdravstvenih storitev in pripravlja analize, poročila... Je tudi predsednica Društva ekonomistov v zdravstvu.

 
Dr. Roman Košir, dr. med.

Predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor

Dr. Roman Košir, dr. med. je predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor. Je član strokovnega sveta UKC Maribor, član kolegija direktorja UKC Maribor in predsednik Zdravniškega društva ATLS Slovenija.

Več.

Dr. Roman Košir, dr. med. je predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor. Je član strokovnega sveta UKC Maribor, član kolegija direktorja UKC Maribor in predsednik Zdravniškega društva ATLS Slovenija.

Po duši je tudi kakovostnik - opravil je izobraževanje za Managerja sistemov kakovosti pri SZKO. V letu 2018 je postal tudi Koordinator kakovosti UKC Maribor ter z novo ekipo pomagal zasnovati povsem nove usmeritve sistema vodenja kakovosti v ustanovi, kjer je zaposlen že 20 let.

Končal je Medicinsko fakulteto leta v Ljubljani. Specializacijo iz splošne kirurgije je opravljal v UKC Maribor in v ZDA ter se po zaključku za eno leto zaposlil v Memorial Hermann Hospital, ki sodi v okrilje University of Texas, Houston, ZDA. Po končanem subpecialističnem izobraževanju s področja oskrbe najhuje poškodovanih, se je vrnil na Oddelek za travmatologijo UKC Maribor, kjer je prevzel funkcijo predstojnika Urgentnega centra. Postal je član upravnega odbora Društva travmatologov Slovenije in ustanovil Zdravniško društvo ATLS Slovenija ter v državo vpeljal svetovno uveljavljen izobraževalni pristop k najhuje poškodovanim (Advanced Trauma Life Support). Slovenija se je tako uvrstila v družino najrazvitejših držav, ki uporablja najsodobnejši protokol za reševanje življenj zelo hudo poškodovanih.

Doktoriral je leta 2014 na Medicinski fakulteti v Ljubljani iz medicinskih ved z raziskovalnim delom, ki ga je začel v ZDA, zato je s tega področja tudi vabljen soavtor strokovnih poglavij najsodobnejših svetovne literature, nazadnje 7. izdaje Textbook of Critical Care, svetovnega učbenika intenzivne medicine, ki ga je izdala založba Elsevier iz New Yorka. V letu 2010 je pričel sodelovati z Ministrstvom za zdravje kot strokovnjak s področja urgentne medicine pri izdelavi strategije razvoja nujne medicinske pomoči (NMP). Nato je bil v letu 2012 povabljen k sodelovanju pri projektu izgradnje urgentnih centrov Republike Slovenije in je postal član projektnega sveta, ki je deloval na MZ. Bil je aktiven član večih delovnih skupin s tega področja, ki so razvijale NMP v državi, bil je tudi predsednik delovne skupine za izdelavo Enotne metodologije delovanja urgentnih centrov (EMOUC), ki je pomemben razvojni dokument sistema NMP v Republiki Sloveniji in ga je sprejel Zdravstveni svet Ministrstva za zdravje leta 2015. Na tem področju z ministrstvom aktivno sodeluje še danes.

 
Prim. mag. Andrej Šikovec, dr. med.

Kirurški center Avelana

Je ustanovitelj podjetja Avelana d.o.o. in opravlja diagnostiko ter zdravljenje vseh žilnih obolenj, ukvarja pa se tudi z raziskovanjem in izobraževanjem na področju žilnih obolenj. Dvakrat letno organizira mednarodni tečaj Ultrasound Guided Endovenous Laser/RF Treatment of Varicose Veins.

Več.

Leta 1980 je promoviral na Oddelku za splošno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Specialistični izpit iz splošne kirurgije je opravil leta 1989. Od tega leta je kot specialist kirurgije delal na Oddelku za žilno kirurgijo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Leta 1991 je na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravil magisterij iz eksperimentalne kirurgije. Iz žilne kirurgije se je dodatno izobraževal tudi v Veliki Britaniji (Bristol Royal Infirmary) in na Češkem (Nemocnice na Homolce). Od januarja 1998 do 2005 je bil vodja programa žilne kirurgije v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina in bil hkrati med marcem 1998 in januarjem 2000 tudi predstojnik oddelka za žilno kirurgijo v Splošni bolnišnici Celje. Od januarja 2000 do leta 2006 je bil vodja odseka za žilno kirurgijo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Je član strokovnega svet Združenja za žilna obolenja Slovenskega zdravniškega društva, predsednik regijskega odbora Zdravniške zbornice Slovenije med leti 1995-1997 in 2004-2008, član European Society for Vascular Surgery, do leta 2002 podpredsednik Evropske federacije zdravnikov uslužbencev (Federation Europeenne des Medecins Salaries- FEMS) ter ustanovni član Združenja žilnih kirurgov Slovenije.

V letu 2004 je prejel nagrado za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo Mestne občine Novo mesto.

Novembra 2005 je ustanovil lastno podjetje Avelana d.o.o. ter opravlja diagnostiko in zdravljenje vseh žilnih obolenj, ukvarja pa se tudi z raziskovanjem in izobraževanjem na področju žilnih obolenj. Dvakrat letno organizira mednarodni tečaj Ultrasound Guided Endovenous Laser/RF Treatment of Varicose Veins. Do sedaj se je tečajev udeležilo več kot 180 zdravnikov iz Slovenije in tujine.

Podjetje Avelana d.o.o je bilo že dvakrat zaporedoma imenovano z znakom Excellente, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje najuspešnejšim malim in srednjim podjetjem.

Maja 2016 je pričel z gradnjo Kirurškega centra Avelana s tremi operacijskimi dvoranami, manjšo enoto za intenzivno nego, petimi bolniškim sobami in dnevno bolnišnico.

 
Mag. Katja Jelerčič

Članica uprave, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

Na Vzajemni, d.v.z. je nastopila funkcijo članice uprave leta 2011. Pred tem je v dolgoletni zavarovalniški karieri, med 2003 in 2011 opravljala funkcijo direktorice sektorja financ in računovodstva v zavarovalnici NLB Vita d.d. Ljubljana.

Več.

Mag. Katja Jelarčič je na Vzajemni, d.v.z. nastopila funkcijo članice uprave leta 2011. Pred tem je v dolgoletni zavarovalniški karieri, med 2003 in 2011 opravljala funkcijo direktorice sektorja financ in računovodstva v zavarovalnici NLB Vita d.d. Ljubljana. Od 1999 do 2003 je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG Slovenija, d.o.o. na področju revizije računovodskih izkazov zavarovalnic in drugih družb. Po izobrazbi je magistrica ekonomskih znanosti.

Kot članica uprave je odgovorna za zastopanje Vzajemne, poslovno strategijo, skladnost poslovanja in upravljanje tveganj, finance, računovodstvo in kontroling, informacijske in zavarovalne tehnologije, ter obdelavo zavarovalnih primerov.

 
Vladimira Tomšič, univ. dipl. org., dipl.m.s.

Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica

Mag. Vladimira Tomšič je univerzitetna diplomirana organizatorka kadrovske smeri in diplomirana medicinska sestra. Leta 2007 je nastopila funkcijo direktorice Zdravstvenega doma Sevnica, ki jo opravlja že dvanajsto leto.

Več.

V letu 2017 in 2018 je prevzela krizno vodenje Zdravstvenega doma Radeče kot v.d. direktorice in skupaj z ustanoviteljem postavila temelje novega organizacijskega razvoja zavoda. Organizacijske in vodstvene kompetence je od leta 1993 pridobivala z izvajanjem del in nalog na delovnem mestu vodje zdravstveno negovalne službe v Domu upokojencev Sevnica, od leta 1994 pa je bila trinajst let pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege v Zdravstvenem domu Sevnica. V času njenega vodenja je Zdravstveni dom Sevnica pridobil in okrepil številne zdravstvene programe ter skoraj podvojil svojo kadrovsko zasedbo s 56 na 110 zaposlenih v letu 2019. Pod njenim vodstvom je bil v ZD Sevnica od leta 2010 vpeljan nov specialistični program psihiatrije, dispanzer za mentalno zdravje otrok, Skupnostne psihiatrične obravnave za Posavje ter vpeljani vsi preventivni programi v družinsko medicino. Od leta 2009 do 2016 je bila kot ključni strokovnjak in odgovorna oseba projektnega partnerja vključena v projekt prenove preventivnih zdravstvenih programov na primarni ravni Skupaj za zdravje, katerega rezultat so vzpostavljeni novi Centri za krepitev zdravja. Pod njenim vodstvo je bil ZD Sevnica identificiran v nacionalnem projektu kot pilotno okolje za ruralno področje. Prav tako so bili s širitvijo in pridobivanjem zdravstvenih programov v Zdravstvenem domu Sevnica z rekonstrukcijami in dozidavo zagotovljeni novi sodobni prostori za izvajanje dejavnosti fizioterapije, Centra za krepitev zdravja – telovadnice, zobozdravstvene dejavnosti ter nujne medicinske pomoči. Aktivno je sodelovala v projektih energetske sanacije stavb. Aktivno kot predstavnica Zdravstvenega doma Sevnica in kot identificiran strokovnjak sodeluje tudi v nacionalnem projektu SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Aktivno je sodelovala v procesu pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje in pri vpeljavi standardov kakovosti in sistema vodenja kakovosti, v okviru katerega je Zdravstveni dom Sevnica v letu 2018 pridobil certifikat ISO 9001:2015 ter certifikat mednarodnega akreditacijskega standarda AACI.
Poleg vodenja zdravstvene ustanove je predana tudi zdravstveno vzgojnemu delu v Centru za krepitev zdravja. Je habilitirana predavateljica za področje zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Novo mesto, mediator v zdravstvu, koordinator zdravstvene obravnave in licencirana predavateljica prve pomoči. Že dvajset let deluje kot podpredsednica Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku ter pet let kot predsednica Koronarnega kluba Sevnica. Za svoj prispevek h krepitvi javnega zdravja in inovativne pristope na področju zdravstvene preventive je bila leta 2016 odlikovana z zlato plaketo Občine Sevnica. Je prejemnica zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege, nosilka zlate plakete Zveze slovenskih društev za boj proti raku, srebrne plakete Zveze društev diabetikov in programa Svit.
Je tudi doktorska študentka 3. letnika programa Edukacija in menedžment v zdravstvu.

 
Prim. Simona Repar Bornšek

Predstojnica Enote Vič Rudnik, Zdravstveni dom Ljubljana

Prim. Simona Repar Bornšek, dr.med., je specialistka družinske medicine in predstojnica enote Vič Rudnik Zdravstvenega doma Ljubljana, regijska koordinatorica za področje družinske medicine, mediatorka in podpredsednica Sveta za mediacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Več.

Prim. Simona Repar Bornšek, dr.med., je specialistka družinske medicine in predstojnica enote Vič Rudnik Zdravstvenega doma Ljubljana, regijska koordinatorica za področje družinske medicine, mediatorka in podpredsednica Sveta za mediacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije.
Je tudi članica Sveta za mediacijo Mediacijskega centra ZD Ljubljana, članica Sekcije za spolno medicino pri Združenju urologov Slovenije in kot vabljena predavateljica sodeluje na številnih strokovnih srečanjih zdravnikov tako doma kot v tujini.
Njeno delo je na vseh področjih udejstvovanja usmerjeno predvsem v izboljševanje kakovosti in varnosti obravnave pacientov, vseskozi pa ga prežema tudi izjemno prizadevanje za čim boljše odnose tako med zdravstvenimi delavci in sodelavci kot med njimi in bolniki, zato aktivno sodeluje pri izobraževanjih s področja komunikacije tako za študente medicinske fakultete kot specializante ter ostale zdravstvene delavce.

 
Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Trenutno je zaposlena na Zbornici - Zvezi kot koordinatorica strokovnih nadzorov s svetovanjem v zdravstveni in babiški negi.

Več.

Poklicna pot Zdenke Kramar je bila vedno povezana z uvajanjem in izboljševanjem kakovosti in varnosti pacientov ter kulturo varnosti. Pred tem je bila štiri leta zaposlena na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana kot koordinatorica vodenja sistema kakovosti. Je predavateljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah. Veliko njenih člankov s področja kakovosti, varnosti in kulture varnosti je objavljenih v različnih strokovnih revijah, v strokovnih zbornikih z različnih kongresov in konferenc. Od 2010 do 2014 je bila predsednica Razširjenega kolegija zdravstvene nege. V okviru ministrstva za zdravje je sodelovala v več projektnih skupinah s področja kakovosti in varnosti. Na tem področju z ministrstvom aktivno sodeluje še danes v okviru projekta SenSys. Prav tako je z ministrstvom za zdravje sodelovala v delovni skupini pri pripravi enotne metodologije delovanja urgentnih centrov.

 
Prim. Janez Remškar, dr. med.

Specialist internist z subspecializacijo iz pulmologije

Je specialist internist z subspecializacijo iz pulmologije.

Več.

Prim. Janez Remškar, dr. med., je specialist internist z subspecializacijo iz pulmologije.
23 let je deloval na KOPA Golnik, velik del tega v intenzivi, 4 leta je bil vodja oddelka. 2 mandata je bil direktor Splošne bolnišnice Jesenice, 3 leta nadzorni zdravnik na ZZZS, 6 let direktor Direktorata za zdravstveno varstvo, 2 leti svetovalec strokovne direktorice na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, 3 leta direktor na Onkološkem inštitutu Ljubljana.
Od leta 1993 je primarij, avtor 45 člankov, klinični asistent, predavatelj na podiplomskem študiju iz pulmologije.

 
Benjamin Kovačič, dr. med.

Specializant družinske medicine, Medicinski center Krka d.o.o.

Benjamin Kovačič dela kot specializant družinske medicine v Medicinskem centru Krka d.o.o, pod mentorstvom Damijana Gazvode dr. med. Opravlja tudi dežurno službo v ZD Črnomelj.

Več.

Benjamin Kovačič dela kot specializant družinske medicine v Medicinskem centru Krka d.o.o, pod mentorstvom Damijana Gazvode dr. med. Opravlja tudi dežurno službo v ZD Črnomelj.
Leta 2006 se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani in jo leta 2014 tudi uspešno zaključil. Po opravljenem pripravništvu v Splošni bolnišnici Novo mesto in uspešno opravljenem strokovnem izpitu sem marca 2015 je začel s specializacijo iz družinske medicine za regijo Novo mesto.
Trenutno dela kot specializant družinske medicine v Medicinskem centru Krka d.o.o, pod mentorstvom Damijana Gazvode dr. med. Opravlja tudi dežurno službo v ZD Črnomelj. Zdravniško delo v ambulanti dopolnjuje tudi s predavanji prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v najrazličnejših slovenskih podjetjih.

 
Alenka Forte, dr. med.

Specialistka interne medicine in gastroenterolgoije, direktorica Medicinskega Centra Heliks, d.o.o

Zdravnica Alenka Forte, dr. med. je specialistka interne medicine in gastroenterolgoije, direktorica Medicinskega Centra Heliks,d.o.o iz Trbovelj.

Več.

Zdravnica Alenka Forte, dr. med. je specialistka interne medicine in gastroenterolgoije, direktorica Medicinskega Centra Heliks,d.o.o iz Trbovelj.

Svojo poklicno pot je pričela kot splošna zdravnica v splošni ambulanti – dislocirani enoti v manjšem kraju. 12 let ja nato delala na internem oddelku SB Trbovlje.

Leta 1999 se je odločila za samostojno poklicno pot kot koncesionarka. Leta 2004 je v Trbovljah ustanovila zasebni medicinski center, kjer je direktorica in zdravnica. Kot specialistka interne medicine opravlja delo z sladkornimi in kardiološkimi bolniki. Večji delež njenega dela je usmerjen na področje gastroenterologije. Na tem strokovnem področju si je ustvarila ime odlične strokovnjakinje za področje diagnostike bolezni prebavil. Od 2009 je z svojo ekipo vključena tudi v državni program preventive raka na debelem črevesu in danki-program SVIT. Je članica več mednarodnih in slovenskih strokovnih združenj, članica predsedstva Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Aktivno deluje v Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Poleg rednega strokovnega dela jo zanima področje ekologije. Zadnja leta aktivno sodeluje v delovnih skupinah, ki se ukvarjajo z potrebnimi reformnimi spremembami v slovenskem zdravstvu.

 
Mag. Ula Kepežinskaite Duric

Microsoft Slovenija

Mag. Ula Kepežinskaite Duric je od leta 2017 na Microsoftu zadolžena za prodajo in razvoj na področju javnega sektorja v Sloveniji in na Hrvaškem.

Več.

Mag. Ula Kepežinskaite Duric je leta 2002 pridobila naziv magistra znanosti na Fakulteti za ekonomijo na Univerzi v Vilni v Litvi. Več kot 20 let dela v različnih IT podjetjih in se posveča razvoju poslovanja ter prodaji kompleksih IT rešitev in storitev v regiji. Od leta 2017 je na Microsoftu zadolžena za prodajo in razvoj na področju javnega sektorja v Sloveniji in na Hrvaškem. V svoji vlogi je zavezana transformaciji, ki jo omogoča sodobna tehnologija in ki bo koristila predvsem državljanom in pacientom.

 
Denis Jašarević

IN2

Denis Jašarević, IN2

 
Janko Cajhen

Sicom

Janko Cajhen, Sicom

 
Simona Roškar, uni. dipl. oec.

Izkušena komunikatorka, svetovalka, podjetnica in mednarodna licencirana trenerka za spodbujanje kreativnosti

Simona Roškar je uni. dipl. oec, izkušena komunikatorka, svetovalka, podjetnica in mednarodna licencirana trenerka za spodbujanje kreativnosti, ki ima 20 let izkušenj s področja komuniciranja.

Več.

Simona Roškar je uni. dipl. oec, izkušena komunikatorka, svetovalka, podjetnica in mednarodna licencirana trenerka za spodbujanje kreativnosti, ki ima 20 let izkušenj s področja komuniciranja.

Praktična komunikacijska znanja je pridobivala kot novinarka, vodja trženjskih projektov in kasneje kot svetovalka za interno komuniciranje v organizaciji z več kot tisoč štiristo zaposlenimi. Ustanovila je svoje podjetje Kreativna komunikacija, v okviru katerega danes izvaja in moderira kreativne in komunikacijske delavnice s področja uspešnega upravljanja s pritožbami in komunikacije v zdravstvu po modelu »K pacientu usmerjene komunikacije«. Svoje znanje je predajala v različnih večjih in manjših podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah ter zdravstvenih zavodih. Spoznala je, da veliko ljudi sicer komunicira, vendar se le redki znajo s komunikacijo še povezovati. Na delavnicah uči, kako takšno povezovanje vzpostavljati in negovati.


Najboljše prakse v zdravstvu

Kakšna je vaša praksa v zdravstvu, KAKO JO VREDNOTITE?

Proces vrednotenja prakse v zdravstvu predstavlja velik strokovni izziv. Celostni pomen vrednotenja je mogoče prepoznati šele z zornega kota uvedbe v prakso oziroma, ko je rezultate vrednotenja moč zaznati v procesih odločanja tj. uporabiti v praksi.


Prijavite se na razpis za priznanja Najboljše prakse v zdravstvu, v katerem nagrajujemo najboljše zdravstvene prakse v slovenskem prostoru! Ključni merili v razpisu sta kakovost in varnost v zdravstveni praksi.


Razpis je odprt do 15. februarja 2019.


KREDITNE TOČKE

z udeležbo na konferenci prejmete KREDITNE TOČKE za dodatno izobraževanje zdravniške zbornice slovenije ter licenčne točke zbornice-zveze.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA


PRIJAVITE SE ZDAJ
, vsekakor pa do 1. marca 2019. Skrajni rok za odjavo od konference Zdravstveni razvojni forum je štiri dni pred konferenco. Odjava mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV.
Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo za dogodek lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 004332-matična št. plačnika.

VEČ FOTO UTRINKOV S KONFERENCE: 1. DEL, 2. DEL in 3. DEL.


URADNA KAVA KONFERENCE
LOKACIJA

Hotel Slovenija

Obala 33
6320 Portorož

T: 05 692 90 01

E: booking@lifeclass.net
W: www.lifeclass.net


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

NOČITVE


Udeleženci konference sami poskrbijo za rezervacijo hotela in plačilo nastanitve z opombo,
da so udeleženci konference Zdravstveni razvojni forum, saj zanje v času trajanja konference veljajo posebne cene.

Hotel Slovenija 5*

- Dvoposteljna soba: 130 €/nočitev z zajtrkom na osebo
- Enoposteljna soba: 100 €/nočitev z zajtrkom

Cena vključuje:

- Kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo
- Uporabo fitnes centra
- Parkirno mesto na varovanem zunanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti


Povsod se prišteje še turistična taksa: 2,50€ na osebo na dan in prijavnina 1,50€ na osebo.


Grand Hotel Portorož 4*

- Executive dvoposteljna soba: 130 €/nočitev z zajtrkom na osebo
- Executive enoposteljna soba: 90 €/nočitev z zajtrkom

Cena vključuje:

- Kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo
- Uporabo fitnes centra
- Parkirno mesto na varovanem zunanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti


Povsod se prišteje še turistična taksa: 2,50€ na osebo na dan in prijavnina 1,50€ na osebo.


Grand Hotel Portorož 4*

- Standard dvoposteljna soba: 120 €/nočitev z zajtrkom na osebo
- Standard enoposteljna soba: 85 €/nočitev z zajtrkom

Cena vključuje:

- Kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo
- Uporabo fitnes centra
- Parkirno mesto na varovanem zunanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti


Povsod se prišteje še turistična taksa: 2,50€ na osebo na dan in prijavnina 1,50€ na osebo.


Hotel Apollo 4* Superior

- Dvoposteljna soba: 120 €/nočitev z zajtrkom na osebo
- Enoposteljna soba: 90 €/nočitev z zajtrkom

Cena vključuje:

- Kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo
- Uporabo fitnes centra
- Parkirno mesto na varovanem zunanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti


Povsod se prišteje še turistična taksa: 2,50€ na osebo na dan in prijavnina 1,50€ na osebo.ORGANIZATOR