ZDRAVJE 2019

Sodobni pristopi in priložnosti za aktivacijo


24. september 2019

DNIURMINUTSEKUND

Kristalna Palača, Ljubljana

ZDRAVJE JE TEMELJ KAKOVOSTNEGA ŽIVLJENJA

Dostopne in kakovostne zdravstvene storitve za zadovoljne uporabnike bi morale biti osrednji družbeni cilj države in gospodarstva. A trend starajočega se prebivalstva, družbeni razvoj in dvig ravni informiranosti povzročajo pritisk na zagotavljanje tako večjega obsega kot višje ravni zdravstvenih storitev v vseh razvitih ekonomijah. Kako se bodo prilagajali posamezniki, podjetja, ponudniki zdravstvenih storitev in država ter kje bomo iskali zglede?

ZAKAJ NA KONFERENCO?

Priložnosti za aktivacijo

Za svoje zdravje smo najprej odgovorni mi sami. Za preskok iz pasivnosti v aktivnost, pa sta ključna dejavnika informiranost in spodbuda, ki prihajata iz zunanjega okolja. Delodajalci z naprednim pogledom na razvoj zaposlenih pogosto prevzamejo to vlogo in poskrbijo, da se njihovi zaposleni aktivno posvetijo svojemu zdravju in vzdržujejo primerno psiho-fizično kondicijo v vseh življenjskih obdobjih. Le-to jim omogoča aktivno in zanesljivo delovanje v poslovnem in zasebnem življenju. Poslušajmo njihove zgodbe.

Sodobni pristopi

Poglejmo iz drugega zornega kota. Družbeni in tehnološki razvoj narekujeta spremembe v smeri učinkovitejšega zdravstvenega sistema. Pred nami je izziv, kako slediti razvoju in smernicam vodilnih držav na tem področju ter katero pot ubrati. Spoznali bomo kako se izziva lotevajo v tujini in kaj nam že ponujajo slovenski ponudniki.


KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA?

Podjetjem, ki se zavedajo, da je predpogoj za zadovoljnega, motiviranega in uspešnega zaposlenega njegovo zdravje.
Predstavnikom ključnih državnih inštitucij, zdravstvenih ustanov, zavarovalnic, stanovskih združenj, ponudnikom zdravstvenih storitev ter ostalim deležnikom, ki aktivno delujejo na področju zdravja posameznikov.


Osrednje teme dogodka:


 
.

.

Ali je vaše podjetje zdravo? Ali je zdravje človeškega kapitala pomembnejše od finančnega? Kaj je zdrava korporacija in zdrava korporativna kultura ter kako to dosežemo.

Več ...

Ali je vaše podjetje zdravo? Ali je zdravje človeškega kapitala pomembnejše od finančnega? Kaj je zdrava korporacija in zdrava korporativna kultura ter kako to dosežemo. Katere svetovne korporacije so najboljši primeri investicije v zdravje, katere metode promocije zdravja uporabljajo in kakšne rezultate dajejo te metode? Kateri so kazalci s katerimi merimo rezultate zdravja korporacije in zaposlenih? Kako lahko izmerimo donosnost naložb (ROI) v zdravstvene programe? Omrežja, tehnologije, aplikacije in partnerji za ustvarjanje zdrave organizacije.

Prof. dr. sc. Stjepan Orešković, predsednik, Centar za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks in direktor Kolaborativnega centra WHO za strateške informacije

 
.

.

Na razvoj številnih zdravstvenih stanj pomembno vplivajo tudi slabe prehranjevalne navade, prehrana in življenjski slog delavcev pa sta pomembna tudi za njihovo učinkovito delo.

Več ...

Na razvoj številnih zdravstvenih stanj pomembno vplivajo tudi slabe prehranjevalne navade, prehrana in življenjski slog delavcev pa sta pomembna tudi za njihovo učinkovito delo. Ogledali si bomo konkretne primere, kako lahko neustrezne prehranske navade vodijo tudi do marsikatere nepotrebne bolniške odsotnosti, ter kako izbor hrane vpliva na psihofizično počutje zaposlenih med delovnim časom, s tem pa tudi na motivacijo in storilnost zaposlenih. Pri tem je pomembna ne le prehrana na delovnem mestu, temveč splošne prehranske navade posameznika, tudi izven delovnega časa.

dr. Živa Lavriša, univ. dipl. inž. živ. tehnol., Inštitut za nutricionistiko

 
.

.

Demografski trendi in dejstvo, da bomo živeli in delali vedno dlje, predstavljajo čedalje večji izziv za posameznika, za podjetja in državne sisteme.

Več ...

Demografski trendi in dejstvo, da bomo živeli in delali vedno dlje, predstavljajo čedalje večji izziv za posameznika, za podjetja in državne sisteme. Povprečna starost posameznikov na trgu delovne sile se bo povišala, za lastno konkurenčnost na trgu dela pa bomo lahko poskrbeli predvsem v dobri psihofizični formi. Država nam zaradi dolgoživosti družbe ne bo mogla zagotavljati ustreznega nivoja zdravstvenih storitev, tudi ustrezne višine pokojnin, zato je potrebna naša aktivacija danes. Na drugi strani pa se bodo z navedenimi izzivi z enako mero odgovornosti soočala tudi podjetja. Le zdravi, zadovoljni in motivirani zaposleni zagotavljajo ključ do uspeha podjetja, zato je že sedaj potrebno razmisliti o rešitvah, s katerimi bomo posameznika ustrezno razbremenili.

Nataša Hajdinjak, direktorica marketinga in trženja zavarovanj, Prva osebna zavarovalnica


 
.

.

Kako bomo lahko v prihodnosti zagotavljali varne, učinkovite in trajnostne storitve zdravstva in zdravstvene oskrbe?

Več ...

Kako bomo lahko v prihodnosti zagotavljali varne, učinkovite in trajnostne storitve zdravstva in zdravstvene oskrbe? Digitalna orodja in storitve postajajo vse pomembnejše pri upravljanju z življenjskim vsakdanom ... zakaj v zdravstvu ni enako? Zakaj bi morali biti v svojem pristopu do tehnološko omogočenih sprememb v zdravstvu in zdravstveni oskrbi dosti bolj strateški in se učiti od drugih panog?

red. prof. George Crooks, OBE, direktor Digital Health and Care Institute, Škotska

 
.

.

.

.


Seznanite se z aktualnimi smernicami s področja zdravja in preventive.

Najdete jih na spletni strani časnika DELO.


Torek, 24. september
7.30–8.00

Registracija in sprejem udeležencev

8.00–8.10

Otvoritev in pozdravni nagovor predstavnika medijske hiše Delo

PRILOŽNOSTI ZA AKTIVACIJO

8.10–8.55

Mens sana in "Corporate" Sano

Prof. dr. sc. Stjepan Orešković, predsednik, Center za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks in direktor Kolaborativnega centra WHO za strateške informacije

Ali je vaše podjetje zdravo? Ali je zdravje človeškega kapitala pomembnejše od finančnega? Kaj je zdrava korporacija in zdrava korporativna kultura ter kako to dosežemo. Katere svetovne korporacije so najboljši primeri investicije v zdravje, katere metode promocije zdravja uporabljajo in kakšne rezultate dajejo te metode? Kateri so kazalci s katerimi merimo rezultate zdravja korporacije in zaposlenih? Kako lahko izmerimo donosnost naložb (ROI) v zdravstvene programe? Omrežja, tehnologije, aplikacije in partnerji za ustvarjanje zdrave organizacije.

8.55–9.15

Dobra praksa: Izkušnje Novartisa pri motiviranju zaposlenih in preventive

Robert Hribar, direktor službe Zdravje, varnost in okolje, Lek

Kako sodelavce spodbujati k bolj zdravemu, zadovoljnemu in energetsko polnemu življenju? Kako nadzorujete energijo namesto časa? Kako ste miselno naravnani, da vedno naredite velik vtis? Cilj programov promocije zdravja je doseči trajno spremembo, ki podpira zdrav življenjski slog in zdravo izbiro vsakega posameznika. Program promocije zdravja naj bo celovit program, ki poleg vadbe vključuje tudi druge kategorije kot so miselna naravnanost, prehrana in regeneracija. Poleg izvajanja programov je še posebej pri vadbi pomembno meriti in sproti dokazovati pozitivne učinke, ki so jasno prepoznani in vzpodbujajo nadaljnje aktivnosti.

9.15–9.35

Pomen ustreznih prehranskih navad zaposlenih za delodajalce

dr. Živa Lavriša, univ. dipl. inž. živ. tehnol., Inštitut za nutricionistiko

Na razvoj številnih zdravstvenih stanj pomembno vplivajo tudi slabe prehranjevalne navade, prehrana in življenjski slog delavcev pa sta pomembna tudi za njihovo učinkovito delo. Ogledali si bomo konkretne primere, kako lahko neustrezne prehranske navade vodijo tudi do marsikatere nepotrebne bolniške odsotnosti, ter kako izbor hrane vpliva na psihofizično počutje zaposlenih med delovnim časom, s tem pa tudi na motivacijo in storilnost zaposlenih. Pri tem je pomembna ne le prehrana na delovnem mestu, temveč splošne prehranske navade posameznika, tudi izven delovnega časa.

9.35–9.55

Zdravi za razvoj

Nataša Hajdinjak, direktorica marketinga in trženja zavarovanj, Prva osebna zavarovalnica

Demografski trendi in dejstvo, da bomo živeli in delali vedno dlje, predstavljajo čedalje večji izziv za posameznika, za podjetja in državne sisteme. Povprečna starost posameznikov na trgu delovne sile se bo povišala, za lastno konkurenčnost na trgu dela pa bomo lahko poskrbeli predvsem v dobri psihofizični formi. Država nam zaradi dolgoživosti družbe ne bo mogla zagotavljati ustreznega nivoja zdravstvenih storitev, tudi ustrezne višine pokojnin, zato je potrebna naša aktivacija danes. Na drugi strani pa se bodo z navedenimi izzivi z enako mero odgovornosti soočala tudi podjetja. Le zdravi, zadovoljni in motivirani zaposleni zagotavljajo ključ do uspeha podjetja, zato je že sedaj potrebno razmisliti o rešitvah, s katerimi bomo posameznika ustrezno razbremenili.

9.55–10.35

Okrogla miza

10.35–11.15

Odmor za kavo in prigrizek

SODOBNI PRISTOPI

11.15–11.45

Zdrava pamet v digitalni dobi

red. prof. George Crooks, OBE, direktor Digital Health and Care Institute, Škotska

Publika bo povabljena k premisleku, kako bomo lahko v prihodnosti zagotavljali varne, učinkovite in trajnostne storitve zdravstva in zdravstvene oskrbe. Digitalna orodja in storitve postajajo vse pomembnejše pri upravljanju z življenjskim vsakdanom ... zakaj v zdravstvu ni enako? Opolnomočenje in aktiviranje posameznikov z uporabo tehnologije zveni enostavno, a je težko izvedljivo. V predavanju bo profesor Crooks predstavil, zakaj bi morali biti v svojem pristopu do tehnološko omogočenih sprememb v zdravstvu in zdravstveni oskrbi dosti bolj strateški in se učiti od drugih panog. Predstavil bo pristop za prihodnost zdravstva Care 4.0.

11.45–12.05
Predavanje, TBA
12.05–12.25

Modeli plačevanja po učinku (outcome based) pri uvajanju novih zdravil

Krzysztof Nojszewski, direktor Divizije Farmacevtika, Podružnica Novartisa v Sloveniji

12.25–13.25

Okrogla miza

13.25–14.10

Zaključek konference

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu. Predavanja bodo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Na voljo bo simultano prevajanje iz slovenskega v angleški jezik.

 
 
prof. dr. sc. Stjepan Orešković

profesor, raziskovalec in avtor

Prof. dr. sc. Stjepan Orešković je v svoji mednarodni karieri sodeloval z vodilnimi svetovnimi univerzami. Je glavni raziskovalec projekta, ki ga financira Program globalnih raziskovalnih nagrad za preprečevanje odvisnosti od nikotina.

Več ...

Prof. dr. sc. Stjepan Orešković je v svoji mednarodni karieri sodeloval z vodilnimi svetovnimi univerzami. Je glavni raziskovalec projekta, ki ga financira Program globalnih raziskovalnih nagrad za preprečevanje odvisnosti od nikotina. Bil je svetovalec pri Svetovni banki, evropski komisiji DG Science in pri Svetovni zdravstveni organizaciji. V svetovno priznanih strokovnih revijah je objavil 245 znanstvenih in strokovnih člankov. Stjepan je tudi član uredniških in nadzornih svetov pri različnih mednarodnih strokovnih revijah.

 
red. prof. George Crooks

direktor Digital Health and Care Institute, Škotska

George Crooks je direktor škotskega nacionalnega inovacijskega središča za digitalizacijo zdravstva in zdravstveno oskrbo Digital Health and Care Institute.

Več ...

George Crooks je direktor škotskega nacionalnega inovacijskega središča za digitalizacijo zdravstva in zdravstveno oskrbo Digital Health and Care Institute. Naloga institucije, ki jo vodi, je skrbeti za inovacije na področju digitalizacije zdravstva in zdravstvene oskrbe, s pomočjo katerih bodo prebivalci Škotske živeli dlje in bolj zdravo, ki bodo poskrbele za inovativne storitve na področju zdravstva in zdravstvene oskrbe. Institut hkrati škotskemu javnemu sektorju, akademskim krogom in industriji daje priložnost za sodelovanje pri snovanju digitalnih rešitev za nekatere največje nacionalne izzive na področju zdravstva in zdravstvene oskrbe.
Crooks je bil v preteklosti strokovni direktor organizacije za telezdravje in teleoskrbo NHS 24 ter direktor škotskega centra za to področje. 23 let je kot splošni zdravnik deloval v Aberdeenu in v zadnjih letih hkrati opravljal vlogo direktorja za primarno oskrbo v regiji Grampian. Je tudi član odbora zveze European Connected Health Alliance in nekdanji predsednik zveze European Health Telematics Association. Je tudi gostujoči profesor za telezdravje na Univerzi Južne Danske.
Ob novem letu 2011 je postal član britanskega viteškega reda (OBE) za zasluge v zdravstvu.

 
dr. Živa Lavriša

raziskovalka in predavateljica

Zaposlena je na Inštitutu za nutricionistiko v Ljubljani in ima večletne izkušnje z raziskavami na področju prehrane in javnega zdravja.

Več ...

Zaposlena je na Inštitutu za nutricionistiko v Ljubljani in ima večletne izkušnje z raziskavami na področju prehrane in javnega zdravja. Intenzivno se ukvarja z raziskovanjem prehranske sestave živil in vplivom na zdravje, pa tudi s promocijo pomembnosti uživanja zdrave prehrane. Vključena je v različne nacionalne in evropske projekte povezane s prehrano, predava pa tudi študentom. Na Inštitutu za nutricionistiko vodi področje izobraževanj o zdravi prehrani za podjetja, ki želijo v svoje programe promocije zdravja na delovnem mestu aktivno vključiti spodbujanje zaposlenih k zdravemu življenjskemu slogu.

 
Nataša Hajdinjak

direktorica marketinga in trženja zavarovanj

V PRVI vodi področje trženja zavarovanj prek vseh prodajnih poti, marketing in odnose z javnostmi, oddelek za podporo ter zaledno službo.

V PRVI vodi področje trženja zavarovanj prek vseh prodajnih poti, marketing in odnose z javnostmi, oddelek za podporo ter zaledno službo. Vse od l. 2014 ji ključni fokus predstavljajo kakovostne storitve PRVE, skrb za odličnost in uporabniško izkušnjo strank. Uspehe, kot sta dvig prepoznavnosti in dvig zaupanja zavarovancev v blagovno znamko PRVA, saj je skupna zbrana premija podjetja v preteklem letu zrasla za 12 odstotkov, pripisuje predvsem dobro usklajeni, strokovni in visoko motivirani ekipi svojih sodelavcev.

PRIJAVE

ZGODNJA PRIJAVA–DO 31. AVGUSTA
90 €

Prijava je na voljo do 31. avgusta 2019.


Vključuje:

udeležbo na konferenci

pogostitve med odmoriPopusti se ne seštevajo. Cena ne vključuje DDV.

REDNA PRIJAVA
150 €Vključuje:

udeležbo na konferenci

pogostitve med odmoriPopusti se ne seštevajo. Cena ne vključuje DDV.


Prijavo pošljite po pošti, faksu, e-pošti ali spletu. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred konferenco. Odjava mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV. Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 005404-matična št. plačnika.


LOKACIJA

Kristalna Palača (BTC)

Ameriška ulica 8

SI -1000 Ljubljana

SlovenijaORGANIZATORJA

PROGRAMSKI PARTNER


SPONZORJI