Zakon o izvršbi

in zavarovanju

-Novela ZIZ-L


9. marec 2018

od 9.00 do 13.15


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU — NOVELA ZIZ-L

Novela ZIZ-L, še ena v vrsti sprememb Zakona o izvršbi in

zavarovanju, tudi tokrat prinaša precej novosti. Že veste katere pomembne spremembe in novosti prinaša in kaj te pomenijo za vaše poslovanje?

Veste kaj se spreminja, kako bo to vplivalo na vaše postopke v teku, na bodoče postopke in na način poslovanja s pogodbeniki?


Cilji in pridobitve na delavnici

Na seminarju bomo sistematično pregledali vse spremembe, ki jih prinaša novela, ter osvetlili razloge in kontekst zanje, da jih boste znali pravilno uporabljati v praksi.

Spremembe bomo osvetlili z vidika vseh vpletenih: kaj pomenijo za položaj upnika, kaj za dolžnika ali za dolžnikove dolžnike.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen zaposlenim v pravnih in računovodskih službah , ki se pri svojem delu srečujejo z izvršbami, ne glede na to, ali delujejo v zasebnem ali javnem sektorju, pa tudi vsem samostojnim podjetnikom, direktorjem in vodjem , ki se zavedajo pomena izvršb za poslovanje podjetja.Program

Na seminarju bomo predstavili tako spremembe kot popolne novosti, ki jih prinaša Novela ZIZ – L:

Spremembe:

  • spremembe, pomembne za tek izvršilnega postopka,
  • spremembe na področju izvršbe dovoljene na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine,
  • spremembe, ki se nanašajo na izvršilna sredstva v postopku izvršbe, npr. spremembe pri prodaji nepremičnin v izvršbi,
  • spremembe, ki se nanašajo na poslovanje izvršiteljev,
  • spremembe, ki se nanašajo na pravna sredstva v izvršbi,
  • spremembe, ki se nanašajo na predlog za odlog izvršbe.Novosti:

  • novosti zakona, potrebne zaradi izvajanja uredb EU v Republiki Sloveniji,
  • novosti zakona zaradi izvajanja uredbe o čezmejni zamrznitvi računov.


ALI STE VEDELI?

Gre za spremembe namenjene izključno varovanju položaja dolžnika. Z dobrim poznavanjem Novele lahko uporabnik realno oceni možnosti v izvršbi, pričakovani rezultat ter določi približno časovnico, ki jo spremenjen postopek prinaša.


ALI STE VEDELI?

Gre za spremembe namenjene izključno varovanju položaja dolžnika. Z dobrim poznavanjem Novele lahko uporabnik realno oceni možnosti v izvršbi, pričakovani rezultat ter določi približno časovnico, ki jo spremenjen postopek prinaša.


Predavateljica

 
MAJA LAJEVEC

univ. dipl. prav.

Maja Lajevec, univ. dipl. prav.

Dolgoletna sodnica na izvršilnem in stečajnem oddelku v Ljubljani, avtorica strokovnih člankov s področja izvršbe in stečaja

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4251 matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si