Vodenje pogovora o delovni uspešnosti


25. januar 2017

od 9. do 16. ure


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Kdaj ste nazadnje prenovili letni razgovor?

Klasični letni razgovori kot smo jih poznali do sedaj niso več dovolj učinkoviti!

Številne raziskave so pokazale, da ima klasični letni razgovor precej pomanjkljivosti in ne ustreza več novodobnim potrebam po razvoju kadrov ter spremljanju delovne učinkovitosti.

V času 4. industrijske revolucije naraščajo tako izzivi kot priložnosti, ki vplivajo na to, da se cilji posameznika kot tudi organizacije hitro spreminjajo. Pogovor enkrat letno torej še zdaleč ni dovolj oziroma je lahko celo zavajajoč tako za sodelavca kot tudi nevaren za organizacijo.

V HRM praksi se je tako razvilo novo orodje, t.i. pogovor o delovni uspešnosti, ki se izvaja večkrat na leto (najmanj enkrat mesečno) in veliko bolje odgovarja na novodobne izzive.

Pogovor o delovni uspešnosti je metoda razvoja kadrov, ki nam pomaga učinkovito spremljati delovno uspešnost posameznika kot tudi voditi proces njegovega razvoja in napredovanja. S pogovorom o delovni uspešnosti lahko vodja skrbno določi potrebne kompetence za delo kot tudi usmerja posameznika proti zadanim ciljem. Pri tem si pomaga s prepoznavanjem njegovega preteklega vedenja, čeravno to še zdaleč ni edini dejavnik pospeševanja razvoja posameznika. Pri pogovoru o delovni uspešnosti je zlasti pomembno, da zna vodja identificirati in ubesediti želeno vedenja v prihodnosti in tako učinkovito krepiti dialog med potrebami ter pričakovanji posameznika in potrebami ter pričakovanji organizacije.


Spoznajte pogovor o delovni uspešnosti kot ključno orodje vodenja!

Spoznajte pogovor o delovni uspešnosti kot ključno orodje vodenja!


Čas letnih razgovorov je mimo. Nadomešča ga pogovor o delovni uspešnosti (PDU), ki ga vodja s sodelavcem izvede najmanj enkrat na mesec.

(Danijela Brečko)

V čem se pogovor o delovni uspešnosti razlikuje od klasičnega letnega razgovora?

Razlikuje se v tem, da:

 • se izvaja najmanj enkrat na mesec,
 • je veliko krajši kot klasični letni razgovor,
 • nudi povratno informacijo za preteklih 90 dni,
 • se osredotoča na 7 ključnih vprašanj,
 • sproti preverja nivo zadovoljstva sodelavca,
 • določa cilje za 90 dnevno obdobje,
 • se osredotoča na vnaprejšnjo povratno informacijo.

Program

Pogovor o delovni uspešnosti kot ključno orodje vodenja

 • Temeljne sestavine pogovora: kaj sodi v pogovor o delovni uspešnosti?
 • Prednosti in koristi pogovora o delovni uspešnosti: za podjetje, za vodjo, za zaposlene
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti in razvoj sodelavca

Priprava - temeljita priprava na pogovor je pol uspeha

 • Opis delovnega mesta, ključna področja dela ter zahtevane kompetence
 • Opredelitev delovnih ciljev sodelavca in usmerjanje glede na cilje organizacije
 • Načini ocenjevanja delovne uspešnosti in kompetenc ter možne pasti
 • Razvoj sodelavca: novi izzivi in izobraževanje
 • Sestava pogovora

Vodenje pogovora: komunikacija in vzdušje

 • Kako vzpostavimo in ohranim dober stik
 • Aktivno poslušanje
 • Vodenje dialoga
 • Tehnike postavljanja učinkovitih vprašanj
 • Pomen klasičnih povratnih informacij in pomen vnaprejšnje povratne informacije
 • Kaj sledi po pogovoru

Možne pasti in težje situacije pri vodenju pogovora

 • Kaj se nam lahko zgodi pri vodenju pogovora v praksi
 • Kako ravnati pri nepričakovanih odzivih sodelavcev

Vodenje pogovorov v živo

Delavnica za vse, ki vodite pogovore o delovni uspešnosti!


Delavnica za vse, ki vodite pogovore o delovni uspešnosti!


Cilji delavnice

Predavateljica

Po končanem usposabljanju boste udeleženci znali:

 • samostojno izpeljati učinkovito pripravo na pogovor
 • učinkovito voditi pogovor
 • zastavljati ustrezna vprašanja o delovni uspešnosti
 • izbrati ustrezne komunikacijske strategije za pogovor z zahtevnejšimi sogovorniki
 • uspešno zaključiti vsakokratni pogovor
 • uporabljati številne možnosti, ki jih nudi pogovor o delovni uspešnosti, za motiviranje in razvoj kadrov.

Dodana vrednost delavnice

 • Vsebino delavnice bomo predstavili skozi igro vlog, kjer bo vsak posameznik imel možnost voditi simuliran pogovor.

 • Udeleženci bodo prejeli tudi priročno brošuro: Zbirka učinkovitih vprašanj za vodenje pogovora o delovni uspešnosti s sodelavcem.
 
Dr. Danijela Brečko

Izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za izobraževalni management

Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program na IECD Bled.

Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov za slovenske in tuje strokovne revije ter avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja. Redno tudi raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu (HRM).

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4061 matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si