Vodenje pogovora o delovni uspešnosti

22. oktober 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

VODENJE POGOVORA O DELOVNI USPEŠNOSTI

"Čas letnih razgovorov je mimo. Nadomešča ga pogovor o delovni uspešnosti (PDU), ki ga vodja s sodelavcem izvede najmanj enkrat na mesec."
[Danijela Brečko]


Kdaj ste nazadnje prenovili letni razgovor?

Klasični letni razgovori kot smo jih poznali do sedaj niso več dovolj učinkoviti!


Številne raziskave so pokazale, da ima klasični letni razgovor precej pomanjkljivosti in ne ustreza več novodobnim potrebam

po razvoju kadrov ter spremljanju delovne učinkovitosti.

V času 4. industrijske revolucije naraščajo tako izzivi kot priložnosti, ki vplivajo na to, da se cilji posameznika kot tudi organizacije hitro spreminjajo.

Pogovor enkrat letno torej še zdaleč ni dovolj oziroma je lahko celo zavajajoč tako za sodelavca kot tudi nevaren za organizacijo.

V HRM praksi se je tako razvilo novo orodje, t.i. pogovor o delovni uspešnosti, ki se izvaja večkrat na leto (najmanj enkrat mesečno)

in veliko bolje odgovarja na novodobne izzive.


Pogovor o delovni uspešnosti (PDU) je metoda razvoja kadrov, ki nam pomaga učinkovito spremljati delovno uspešnost posameznika kot tudi voditi proces njegovega razvoja in napredovanja. S PDU lahko vodja skrbno določi potrebne kompetence za delo kot tudi usmerja posameznika proti zadanim ciljem. Pri tem si pomaga s prepoznavanjem njegovega preteklega vedenja, čeravno to še zdaleč ni edini dejavnik pospeševanja razvoja posameznika.

Pri PDU je zlasti pomembno, da zna vodja identificirati in ubesediti želeno vedenje v prihodnosti in tako učinkovito krepiti dialog med potrebami ter pričakovanji posameznika in potrebami ter pričakovanji organizacije.


Spoznajte pogovor o delovni uspešnosti kot ključno orodje vodenja!Spoznajte pogovor o delovni uspešnosti kot ključno orodje vodenja!
V ČEM SE POGOVOR O DELOVNI USPEŠNOSTI RAZLIKUJE
OD KLASIČNEGA LETNEGA RAZGOVORA?


Izvaja se najmanj enkrat na mesec.

Je veliko krajši kot klasični letni razgovor.

Nudi povratno informacijo za preteklih 90 dni.

Osredotoča se na 7 ključnih vprašanj.

Sproti preverja nivo zadovoljstva sodelavca.

Določa cilje za 90-dnevno obdobje.

Osredotoča se na vnaprejšnjo povratno informacijo.


Program

Pogovor o delovni uspešnosti kot ključno orodje vodenja


 • Temeljne sestavine pogovora: kaj sodi v pogovor o delovni uspešnosti?
 • Prednosti in koristi pogovora o delovni uspešnosti: za podjetje, za vodjo, za zaposlene.
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti in razvoj sodelavca.
 • Razlika med izgovori in ugovori sodelavcev - kaj je smiselno tolerirati
  in česa ne?

Priprava - temeljita priprava na pogovor je pol uspeha


 • Opis delovnega mesta, ključna področja dela ter zahtevane kompetence.
 • Opredelitev delovnih ciljev sodelavca in usmerjanje glede na cilje organizacije.
 • Načini ocenjevanja delovne uspešnosti in kompetenc ter možne pasti.
 • Razvoj sodelavca: novi izzivi in izobraževanje.
 • Sestava pogovora.

Vodenje pogovora: komunikacija in vzdušje


 • Kako vzpostavimo in ohranimo dober stik?
 • Aktivno poslušanje.
 • Vodenje dialoga.
 • Tehnike postavljanja učinkovitih vprašanj.
 • Pomen klasičnih povratnih informacij in pomen vnaprejšnje povratne informacije.
 • Kaj sledi po pogovoru?

Možne pasti in težje situacije pri vodenju pogovora


 • Kaj se nam lahko zgodi pri vodenju pogovora v praksi?
 • Kako ravnati pri nepričakovanih odzivih sodelavcev?
Vodenje pogovorov v živo

CILJI PROGRAMA

Po končani delavnici boste udeleženci sposobni:


 • samostojno izpeljati učinkovito pripravo na pogovor.
 • učinkovito voditi pogovor.
 • zastavljati ustrezna vprašanja o delovni uspešnosti.
 • izbrati ustrezne komunikacijske strategije za pogovor z zahtevnejšimi sogovorniki.
 • uspešno zaključiti vsakokratni pogovor.
 • uporabljati številne možnosti, ki jih nudi pogovor o delovni uspešnosti, za motiviranje in razvoj kadrov.


za koga je DELAVNICA primerNA

 • za vodje podjetij, zavodov in drugih organizacij,
 • za kadrovske in HRM-strokovnjake,
 • za strokovne sodelavce, odgovorne za kadrovsko področje.

DODANA VREDNOST DELAVNICE

Vsebina delavnice bo predstavljena skozi igro vlog, kjer bo vsak posameznik imel možnost voditi simuliran pogovor.

Udeleženci prejmejo priročno brošuro: Zbirka učinkovitih vprašanj za vodenje pogovora o delovni uspešnosti s sodelavcem.


DODANA VREDNOST DELAVNICE

Vsebina delavnice bo predstavljena skozi igro vlog, kjer bo vsak posameznik imel možnost voditi simuliran pogovor.

Udeleženci prejmejo priročno brošuro: Zbirka učinkovitih vprašanj za vodenje pogovora o delovni uspešnosti s sodelavcem.


PredavateljICA

 
DR. DANIJELA BREČKO

Izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za izobraževalni management


Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja. Redno raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu. Več ...

Od leta 2015 je izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu zaizobraževalni management. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program na IECD Bled.
Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov za slovenske in tuje strokovne revije ter avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja. Redno tudi raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu (HRM).

Prijava in kotizacija

REDNA PRIJAVA
260 €

Vključuje gradivo, brošuro Zbirka učinkovitih vprašanj za vodenje pogovora o delovni uspešnosti s sodelavcem, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.Cena ne vključuje DDV.
PAKET 2 OSEBI - 420 €
210 €

Kotizacija velja ob sočasni prijavi 2 oseb.


Vključuje gradivo, brošuro Zbirka učinkovitih vprašanj za vodenje pogovora o delovni uspešnosti s sodelavcem, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.


Cena ne vključuje DDV.


PAKET 3 OSEBE - 540 €
180 €

Kotizacija velja ob sočasni prijavi 3 oseb.


Vključuje gradivo, brošuro Zbirka učinkovitih vprašanj za vodenje pogovora o delovni uspešnosti s sodelavcem, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.


Cena ne vključuje DDV.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4348-matična št. plačnika.


Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice