»Vitka« pisarna - najboljše orodje za učinkovito optimizacijo vašega dela

15. marec 2017

Od 9:00 do 15:30.

Ljubljana, Slovenija

Agencija POTI, Stegne 7

»Vitka« pisarna - najboljše orodje za učinkovito optimizacijo vašega dela

Povečajte svojo odličnost in produktivnost!


Ali veste, da je vzrok za 30 - 50 % stroškov v organizacijah počasnost in/ali ponovno izvajanje aktivnosti?

Kolikokrat ste vi spremenili svoje rutinsko delo v zadnjem letu z namenom izboljšati vašo storitev?

Vas zanima kako odpraviti vzroke za 80 % zamud in čakanj?

Vas zanima kaj vas lahko nauči Jack Welsh o uporabi metodologij six sigma in vitkega poslovanja v vaših procesih?


Storitveni procesi (administrativni, prodajni, nabavni, razvojni, pravni, kadrovski, ...) predstavljajo kar 80 % svetovnega BDP! Delo, ki ga vaša stranka ne vidi kot dodano vrednost pa predstavlja kar 50 % stroškov celotne storitve. In kar je več, povprečna učinkovitost cikla storitvenega procesa je manjša od 10 %! Ste v teh statističnih podatkih prepoznali vašo pisarno? Vam trenutni procesi in sistemi upočasnjujejo zaposlene, tok dokumentov in informacij, kronične motnje pa onemogočajo zaposlenim, da se osredotočijo na svoje delo?


»Vitka« pisarna omogoča stalno uporabo orodij vitkega poslovanja in six sigma na prilagojen način. S sodelovanjem med vsemi udeleženci verige omogoča transformacijo k poslovni odličnosti, povečanju produktivnosti, večjemu zadovoljstvu vseh deležnikov procesa in k povečanju ustvarjenega denarnega toka. Hitreje in enostavneje ter fleksibilnejše so ključne koristi »vitke« pisarne, njen cilj pa je zmanjšati napake, da se le-te ne bodo več pojavljale in bodo naše aktivnosti opravljene le enkrat in takrat odlično.


Večina transformacij v »vitko« pisarno temelji na popisu toka dodane vrednosti, a to je le del rešitve za zmanjšanje “muda”. Ne pozabite, »vitka« pisarna temelji tudi na polni vključitvi zaposlenih, izboljšanju njihovega zavedanja ter izboljšanju osebnih delovnih navad, da lahko vsak učinkovito sodeluje v celotnem procesu, pa naj bo to pri likvidaciji računov, pri pripravi marketinškega načrta uvajanja novega izdelka oz. storitve, pri usklajevanju kontov ali pri obdelovanju večje količine dokumentov. Ste vedeli, da je več kot polovico prihrankov v General Electricsu prišlo iz storitvenih funkcij kot so nabava, razvoj in prodaja?

Program

Vitko poslovanje in vitka transformacija


 • načela vitkega poslovanja,
 • pogoji in zahteve za uvajanje vitke pisarne.

Principi odličnosti v vitki pisarni


 • oblikuj vitke procese,
 • zagotovi pretok vitkih procesov,
 • vizualiziraj vitke procese.

Orodja za vpeljavo vitke pisarne


 • storitvene skupine,
 • takt procesa,
 • načela ozkih grl,
 • načela čakalnih vrst,
 • sistemi upravljanja sprememb v naročilih,
 • 7 izgub v pisarni.

Učenje in trening vpeljave vitke pisarne s prikazom na praktičnih primerih


Napake pri uvajanju vitke pisarne

Predavatelj

Gašper Prevodnik, LSSBB,

se že vrsto let ukvarja s procesnim in projektnim upravljanjem v storitvenem sektorju, kjer je uspešno vodil, preobrazil in optimiziral vrsto poslovnih procesov. Je nosilec strokovnega mednarodnega certifikata LSSBB, Lean Six Sigma Black Belt. Od leta 1999 deluje v finančnem sektorju, kjer se je od 2008 leta naprej ukvarjal s procesnim upravljanjem in optimizacijo posameznih poslovnih procesov. Je predlagatelj ustanovitve Lean Inštituta Slovenija. Na Slovenskem inštitutu za revizijo predava predmet Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004149-matična št. plačnika.

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana 


.

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice