Simona Bevk

namestnica vrhovnega državnega revizorja, vodja revizije Skrb za učinkovit vstop zdravnikov na trg dela, Računsko sodišče RS

Simona Bevk, diplomirana ekonomistka, je od leta 1998 zaposlena na Računskem sodišču Republike Slovenije, kjer od leta 2008 vodi revizije smotrnosti poslovanja, ki so namenjene presoji učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti sistemskih ureditev različnih sektorjev države. Med pomembnejšimi sistemskimi revizijami, ki jih je vodila, izpostavlja predvsem revizije s področja odločanja o pravicah iz javnih sredstev, integracije migrantov, obvladovanja debelosti otrok, zagotavljanja storitev socialnega varstva. V pred kratkim objavljeni reviziji o učinkovitosti zagotavljanja zadostnega števila zdravnikov je podrobno predstavila problematiko odsotnosti in neustreznosti podatkov o številu zdravnikov.

Tema govora