izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med

predstojnik KO za hematologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Redno predava dodiplomskim študentom medicine in dentalne medicine. S strani zdravniške zbornice Slovenije je imenovan za glavnega mentorja specializacij iz hematologije in interne medicine od leta 2010 dalje. Je koordinator specializacije iz hematologije od leta 2013 dalje. Na področju hematologije se ukvarja v največji meri z rakavimi krvnimi boleznimi. Njegovo ožje področje dela je zdravljenje rakavih bolezni krvi z alogenično in avtologno presaditvijo krvotvornih matičnih celic. Za leto 2021 je s strani Evropskega parlamenta in  njihovih poslancev prejel visoko priznanje »Državljan Evrope«. Za leto 2019 je s strani UKC LJ prejel priznanje za izjemni  strokovni dosežek; 30 let zdravljenja s PKMC.

Tema govora