Radivoje Pribaković Brinovec

predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

Rade Pribaković Brinovec je zdravnik, specialist javnega zdravja, ki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vodi Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja.

Glavna področja njegovega delovanja so razvoj primarnega zdravstvenega varstva s krepitvijo vloge lokalnih skupnosti v skrbi za javno zdravje, z vključevanjem ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo in z zmanjševanjem neenakosti v zdravju. Raziskoval je na področjih upravljanja mreže javne zdravstvene službe in načrtovanja kadrov v zdravstvu.

Tema govora