Monika Ažman, dipl. m. s.

diplomirana medicinska sestra, Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije

»Poklic medicinske sestre je poslanstvo«, pravi Monika Ažman, po izobrazbi diplomirana medicinska sestra. Ima več kot 30 let zelo različnih delovnih izkušenj v tem plemenitem poklicu. 20 let je delala v kliničnem okolju Splošne bolnišnice Jesenice, nato pa od leta 1993 do 2001 za delo v zdravstveni negi navduševala dijake srednje zdravstvene šole kot učiteljica zdravstvene nege in praktičnega pouka. Ker ima rada izzive, je leta 2008 sprejela mesto izvršne direktorice Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2016 pa so jo kolegice in kolegi izvolili za predsednico svoje strokovne organizacije, ki jo zavzeto vodi že drugi mandat.

Tema govora