dr. Miroslav Kranjc

vrhovni državni revizor, vodja oddelka za revizije smotrnosti, Računsko sodišče RS

Magistriral in doktoriral je na področju avtomatskega vodenja industrijskih procesov. Delal je v gospodarstvu in v izvršni veji oblasti. Leta 2005 je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja, ko je postal vodja tedaj novega oddelka za izvajanje revizij smotrnosti poslovanja. V desetletju in pol je oddelek izvedel vrsto revizij na področjih zdravstva, trajnostnega razvoja, sociale, izobraževanja, kmetijstva, znanosti, mladinske politike, kulture in drugih. Je član usmerjevalnih skupin združenj evropskih vrhovnih revizijskih institucij za revizije informacijskih sistemov in za okoljevarstvene revizije. Pogosto svetuje in predava doma in v tujini.

Tema govora