Matjaž Trontelj

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica

Že več kot 18 let deluje v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, že 8 let kot direktor Sektorja za zavarovalne primere, kjer zelo uspešno upravlja s  področji obvladovanja zavarovalnih primerov, partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev ter področje ključne zakonodaje zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

Kot dolgoletni poznavalec zdravstvenega sistema se vključuje v razprave iskanja rešitev na izzive zdravstvenega sistema in področja dolgotrajne oskrbe in je član številnih delovnih skupin na teh področjih. Deloval je v Zdravstvenem svet pri ministru za zdravje, bil je član Sveta JZ UKC LJ,  podpredsednik Svetovnega Slovenskega kongresa, trenutno je član sveta JZ ZD Grosuplje. Na lokalni in državni ravni je že vrsto let družbeno aktiven na različnih področjih.

Pri svojem javnem, družbenem in profesionalnem delovanju izpostavlja vrednote kot temelj vsake družbe, ter si prizadeva za zdravo in konstruktivno medsebojno razpravo, zavzema se za iskrenost, odgovornost, pripravljenost na dialog, sodelovanje, timsko delovanje in verjame v skupne uspehe.

Tema govora