Kdo vse vas bo navdušil

prof. dr. Stjepan Orešković

Medicinska fakulteta v Zagrebu, Center za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks, Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za HIV, Hrvaška

prim. mag. Dorjan Marušič, dr.med., dipl. ing.

dr.med., dipl. ing. in samostojni svetovalec

prim. asist. Daniel Grabar, dr. med. spec. anest. z rean.

dr. med. spec. anest. z rean., strokovni direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota

dr. Dragan Kovačić, dr. med.

specialist interne medicine in specialist kardiologije in vaskularne medicine, predstojnik Kardiološkega oddelka, Splošna bolnišnica Celje

mag. Marjeta Kuhar

strokovnjakinja za področje analiz delovanja in upravljanja zdravstvenega sistema

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

dr. med., infektologinja, vodja svetovalne skupine ministra za obvladovanje covid-19 na Ministrstvu za zdravje, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Monika Ažman, dipl. m. s.

diplomirana medicinska sestra, Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije

Metka Zaletel

predstojnica Zdravstveno podatkovnega centra, NIJZ

Anka Bolka

direktorica področja za analitiko in razvoj na Direkciji, ZZZS

Radivoje Pribaković Brinovec

predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

Franc Zalar

Upokojeni ekonomist, pacient

Matjaž Trontelj

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica

Sandi Curk

poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko

izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med

predstojnik KO za hematologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

doc. dr. Tit Albreh

predstojnik Centra za zdravstveno varstvo, NIJZ

mag. Radivoj Nardin

manager, direktor Splošne bolnišnice Izola

dr. Miroslav Kranjc

vrhovni državni revizor

Simona Bevk

namestnica vrhovnega državnega revizorja