Franc Zalar

Upokojeni ekonomist, pacient

Franc Zalar  je upokojen ekonomist. Večine  svoje delovne dobe je deloval v gospodarstvu, od tega  več kot polovico na vodilnih mestih v predelovalni industriji. V tem času je bil aktiven tudi v organih gospodarske  zbornice. Bil je delegat Zbora združenega dela  prve slovenske skupščine.

Ima bogate izkušnje  z delovanjem v nevladnih organizacijah (Zveza prijateljev mladine, športne organizacije), zadnja dva mandata je podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, zadnji dve leti pa tudi predsednik Združenja za kronične nenalezljive bolezni Slovenije.

V Društvu za srce in v ZKNbS  deluje  aktivno na področju zagovorništva.

Tema govora