prim. mag. Dorjan Marušič, dr.med.

dipl. ing. in samostojni svetovalec

Dorijan Marušič je zaključil študij matematike in medicine, po zaključeni specializaciji iz interne medicine je strokovno pot je začel v Splošni bolnišnici Izola kot vodja Enote za intenzivno terapijo, nato kot strokovni direktor.
Konec leta 2000 je postal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, kjer je funkcijo sekretarja opravljal dva mandata zapored. Nato je zasedal mesto svetovalca Generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Od 7. aprila 2010 do 10. februarja 2012 je bil Minister za zdravje v vladi RS. Od leta 2013 do 2016 je bil član odbora strokovnjakov o učinkovitih načinih vlaganje v zdravje pri GD SANCO. Leta 2015 je postal primarij, leta 2016 je magistriral s temo “Merjenje izidov zdravstvenih storitev”. V preteklem letu je predaval predmet Organizacija zdravstvenega sistema na Fakulteti za vede o zdravju na Univerzi na Primorskem.

Dorjan Marušič je avtor ali soavtor več kot 200 znanstvenih del in preko 450 poljudnih člankov. Predaval in sodeloval je na številnih konferencah, strokovnih srečanjih ter podiplomskih študijskih programih. Sodeloval je na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih glede sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, plačilnih metod, izboljšanja kakovosti, nacionalne standardizacije podatkov in zdravstvene informatike.

Tema govora