Anka Bolka

direktorica področja za analitiko in razvoj na Direkciji, ZZZS

Anka Bolka ima dolgoletne izkušnje na področju zdravstvenega zavarovanja. Kot članica projektne skupine ali vodja projekta je sodelovala pri najpomembnejših razvojnih projektih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zadnjih dvajsetih letih, npr.  pri uvedbi in nadgradnjah sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in vzpostavitvi elektronske izmenjave podatkov o opravljenih storitvah med izvajalci zdravstvenih storitev in ZZZS. Poleg tega ima izkušnje s sodelovanjem v medinstitucionalnih nacionalnih in evropskih projektih.

Od leta 2017 vodi področje za analitiko in razvoj na ZZZS. Ključne pristojnosti področja so letno in strateško planiranje, razvoj modelov plačevanja storitev in poslovna analitika. V tem času je bil pripravljen ambiciozen srednjeročni strateški načrt ZZZS do leta 2025, uvedeni novi modeli plačevanja zdravstvenih storitev, prvič v Sloveniji izvedena nacionalna stroškovna analiza storitev akutne bolnišnične obravnave, ki se plačujejo po modelu SPP, in dograjeno podatkovno skladišče, ki predstavlja bogato podlago za poslovno analitiko za nacionalne potrebe.

Tema govora