Edini vir resnice

Kdaj?Kje?
10. – 11. marec 2022Grand hotel Bernardin, Portorož

Spoštovani,

v luči trenutne situacije je prav, da vsi stopimo skupaj in vse napore vložimo v spopadanje z epidemiološko sliko. Zato smo se odločili, da jesenski posvet Podatki v zdravstvu, 17. in 18. novembra 2021 prestavimo na 10. in 11. marec 2022 v Grand hotel Bernardin v Portorožu in ga združimo s tradicionanim Zdravstvenim razvojnim forumom. Združeni dogodek bomo dopolnili z dodatnimi vsebinami in program razširili na dva polna dneva.


Zavedamo se, da moramo vsi ravnati odgovorno in slediti priporočenim ukrepom. Verjamemo, da bomo skupaj uspeli preprečiti nepotrebne okužbe in zapiranje družbe. Izkazalo se je, da nam prav »Podatki v zdravstvu« narekujejo odločitev za prestavitev posveta pod istim imenom.


Verjamemo, da skupaj zmoremo in da se srečamo ob novem terminu 10. in 11. marca 2022 v Portorožu!

Lep pozdrav,

Planet GV

10+ UR STROKOVNIH VSEBIN

15+ GOVORCEV

70+ UDELEŽENCEV

DRUŽENJE

Podatki v zdravstvu

V zadnjem obdobju je področju digitalizacije in posledično upravljanju podatkov namenjena največja pozornost vseh ključnih deležnikov v zdravstvu.  Pandemija in epidemija Covid-19 je namreč jasno pokazala na blišč in bedo slovenskega zdravstva. Od izjemno predanih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, do zanemarjanja resnega upravljanja s tveganji in podatki. Zdravstvo razpolaga z množico podatkov, pa smo se kljub temu znašli v precepu in razkolu o smiselnosti in potrebnosti posameznih ukrepov, saj so le-ti temeljili na različnih virih podatkov. Izboljšanje sedanjega stanja lahko dosežemo le z vzpostavitijo enotnega skladišča podatkov, ki bo omogočil edini vir resnice. S poenotenjem podatkov in njihovo razumljivostjo za različne uporabnike se vzpostavijo osnove za razvoj novih digitalnih zdravstvenih storitev in aplikacij, od telemedicine, analitike do umetne inteligence.

Kateri so pravi, kateri so ustrezni, čemu služijo, kaj nam povedo?

Na zadnjem jesenskem posvetu “Podatki v Zdravstvu” v letu 2019 smo med zaključki zapisali, da mnogih prednostnih področij aktualne politike in prepoznanih ukrepov brez ustreznih in pravilnih podatkov ne bo možno realizirati in popeljali na pot izboljšav in modernizacije ter zadovoljevanja etičnih, kvalitativnih in strokovnih potreb – tako pacientov kot zdravnikov. Zbiranje, analiza in uporaba podatkov ter njihova pretvorba v informacije morajo predstavljati obvezno prakso na poti višje preglednosti, zanesljivosti, varnosti in kakovosti zdravstvenega sistema.

Kaj se je v tem času spremenilo?

Upravljalci sistema zdravstvenega varstva bodo predstavili razvojne načrte na področju upravljanja podatkov, ključni deležniki v zdravstvu  pa bodo predstavili način zbiranja in upravljanja podatkov za različne namene – od načrtovanja kadrov do spremljanja dostopnosti zdravstvenih storitev.

V področje upravljanja podatkov v zdravstvu je bil v zadnjih letih vložen znaten napor, zato je prav, da analiziramo uporabno vrednost podatkov in predstavimo možne rešitve iz vidika vseh deležnikov:

  • Ministrstvo za zdravstvo – vidik razvijanja in nadziranja sistema;
  • ZZZS – podatki kot podlaga za oblikovanje potrebnih programov in njihovega financiranja;
  • NIJZ – vidik zbiranja podatkov za uporabno nacionalno podatkovno bazo;
  • izvajalci zdravstvene dejavnosti – vidik načrtovanja in vodenja;
  • zdravniki, medicinske sestre ter ostali zdravstveni delavci – vidik olajšanja dela in zmanjšanja administrativnih ovir;
  • pacienti – vidik dostopnih in kakovostnih zdravstvenih storitev.
  • Razvijalci sistemov in ponudniki rešitev.

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu z odličnimi in v zdravstvu priznanimi strokovnjaki!

DO POSVETA VAS LOČI ŠE
0Tednov0Dni0Ur

Utrinki iz kongresa

Kdo vse vas bo navdušil

prof. dr. Stjepan Orešković

Medicinska fakulteta v Zagrebu, Center za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks, Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za HIV, Hrvaška

prim. asist. Daniel Grabar, dr. med. spec. anest. z rean.

direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota

dr. Dragan Kovačić, dr. med.

predstojnik Kardiološkega oddelka, Splošna bolnišnica Celje

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

vodja posvetovalne skupine za cepljenje na NIJZ, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Monika Ažman, dipl. m. s.

diplomirana medicinska sestra, Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije

Metka Zaletel

predstojnica Zdravstveno podatkovnega centra, NIJZ

Anka Bolka

direktorica področja za analitiko in razvoj na Direkciji, ZZZS

Radivoje Pribaković Brinovec

predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

Franc Zalar

pacient

Matjaž Trontelj

direktor Sektorja za zavarovalne primere, Vzajemna

Sandi Curk

poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko

izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med

predstojnik KO za hematologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

doc. dr. Tit Albreht

predstojnik Centra za zdravstveno varstvo, NIJZ

mag. Radivoj Nardin

direktor Splošne bolnišnice Izola

dr. Miroslav Kranjc

vrhovni državni revizor, vodja oddelka za revizije smotrnosti, Računsko sodišče RS

Simona Bevk

namestnica vrhovnega državnega revizorja, vodja revizije Skrb za učinkovit vstop zdravnikov na trg dela, Računsko sodišče RS

Dipak Kalra

President, The European Institute for Innovation through Health Data (i~HD)

dr. Rok Ravnikar, dr. med., spec. družinske medicine

predsednik Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije

Anže Droljc

Better, direktor poslovnega razvoja

dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. družinske medicine

Zdravstveni dom Ljubljana in Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete, Univerza v Ljubljani

Mark Boyd

Senior Policy Associate, Open Data Institute

Bogdan Tušar

generalni direktor Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema

Možnost nastanitve

Rimske terme

Toplice 10

3272 Rimske Toplice

SPONZORJI DOGODKA

 

PARTNER DOGODKA