Pridobite certifikat!

Usposabljanje strokovnjakov
s področja
varovanja zasebnosti


22., 23. in 27. septembra 2016

PRVO SREČANJE: 22. septembra od 15.00-19.00
DRUGO SREČANJE: 23. septembra od 15.00-19.00
IZPIT: 27. septembra od 15.00-17.00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Certifikat "Strokovnjak za varovanje zasebnosti"

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov z dne 27. aprila 2016 mora upravljavec osebnih podatkov dokazati učinkovite ukrepe
za uresničevanje te uredbe.
Pridobljeni certifikat zaposlenih je eden od načinov dokazovanja
skrbnosti delodajalca za uresničevanje nove uredbe.

Preprečite zlorabo osebnih podatkov, delajte varno!


Pridružite se nam na intenzivnem usposabljanju
strokovnjakov s področja varovanja zasebnosti

DODATNA PRIDOBITEV ZA UDELEŽENCE: Podrobno strokovno gradivo oziroma
priročnik za vsakodnevno uporabo!

Opravljeni zaključni izpit vam prinaša
certifikat »Strokovnjak za varovanje zasebnosti«!


Kljub dobi informacijskih tehnologij, v kateri živimo, se tako v okviru zdravstvenega sistema kot tudi drugih sistemih veliko število podatkov o posamezniku še vedno vodi s klasičnimi metodami in oblikami. Enostavno rečeno – obdelujejo se ročno. To dejstvo pa glede informacijske varnosti kot tudi glede varstva zasebnosti in dostojanstva posameznika pomeni na prvi pogled sicer nenavaden, vendar pereč izziv upravljavcem tovrstnih zbirk podatkov in njihovim nadzornikom.
Pravno dovoljena obdelava osebnih podatkov vam zagotavlja varnost, zato je pomembno, da pravilno obdelavo podatkov izvajalci dobro poznajo. Mnogi uporabniki svoje pravice poznajo in od izvajalcev pričakujejo, da njihove pravice varujejo in jih uresničujejo, v nasprotnem primeru pa odgovarjajo za svoja nezakonita dejanja.
Težave se pojavijo zaradi nepoznavanja pravnih okvirov na strani izvajalca oziroma izvajalec sploh ne ve, da krši pravna določila, hkrati pa je včasih v praksi enostavno težko slediti pravnim določilom zaradi raznolikosti primerov, ki se pojavljajo.
Znanje je vaša moč, z znanjem in zakonitim delovanjem sleherni zaposleni zaščiti najprej sebe pred izgubo službe in pa svojega delodajalca pred inšpekcijskimi pregledi, kaznimi in pa tudi tožbami uporabnikov. Zato smo za vas pripravili praktično usposabljanje s področja varovanja zasebnosti, kjer se boste spoznali z vsemi pravnimi okviri, ki urejajo to področje, sodno prakso, pravilnim klasificiranjem in arhiviranjem, predvsem pa s praktičnimi navodili kako obdelovati osebne podatke v praksi in kako urejati vsakodnevne težave s katerimi se soočate.
Ob zaključku usposabljanja boste prejeli certifikat z nazivom Strokovnjak za varovanje zasebnosti. Da pa bo vaše nadaljnje delo še lažje, boste prejeli praktičen priročnik s konkretnimi navodili obdelave podatkov v konkretnih situacijah na vašem delovnem mestu.

Cilji usposabljanja strokovnjakov

Usposabljanje vam bo prineslo znanje zakonodaje, ki bo dodana moč strokovnemu znanju v odnosu do uporabnikov. S pridobljenim znanjem boste znali varovati svoje pravice in interese in tudi pravice občanov, ki so koristniki vaših storitev.

Program usposabljanja

 • 1. srečanje – 22. september 2016
  15.30-17.15 Kaj vse sodi med osebne in zdravstvene podatke in kaj o tem piše sodna praksa
  17.15-17.30 Odmor
  17.30-19.15 Zakonodaja in sodna praksa s področja obdelave osebnih podatkov


 • 2. srečanje – 23. september 2016
  15.30-17.15 Kako pravilno obdelovati osebne podatke (praktični primeri)
  17.15-17.30 Odmor
  17.30-19.15 Dokumentologija, klasifikacija, arhiviranje dokumentarnega gradiva z osebnimi podatki ter izločanje in uničevanje
  19.15-20.00 Izpit

Udeleženci usposabljanja bodo po opravljenem izpitu prejeli certifikat Strokovnjak s področja varovanja zasebnosti.

Udeleženci usposabljanja bodo po opravljenem izpitu prejeli certifikat Strokovnjak s področja varovanja zasebnosti.

Na usposabljanje toplo vabimo

vse ki pri svojem delu obdelujete osebne podatke, da bi znali to opravljati varno tako zase kot izvajalca in za državljana kot uporabnika vaših storitev. Vse, ki delate z dokumentacijo, ki vključuje zasebne podatke in njihovo obravnavo, predvsem pa:

 • administratorke v zdravstvu,
 • medicinske sestre v zdravstvu,
 • tajnice v zdravstvu,
 • zaposlene na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • zaposlene na Centrih za socialno delo,
 • zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
 • zaposlene v zavarovalnicah in bankah,
 • vse, ki se želite usposobiti za pravilno ravnanje z zasebnimi podatki.
 • Predavateljica

   
  Dr. Milena Marinič

  dolgoletna zdravstvena delavka

  Dr. Milena Marinič je dolgoletna zdravstvena delavka, več kot 35 let je opazovala delo z zdravstvenimi podatki. Zato se je zadnjih 8 let posvetila izključno osebnim podatkom v zdravstvu, kar je sklenila tudi z obsežno raziskavo razmer na tem področju v domačem in tujem prostoru.

  Več.

  Dr. Milena Marinič je dolgoletna zdravstvena delavka, več kot 35 let je opazovala delo z zdravstvenimi podatki. Zato se je zadnjih 8 let posvetila izključno osebnim podatkom v zdravstvu, kar je sklenila tudi z obsežno raziskavo razmer na tem področju v domačem in tujem prostoru.
  O obdelavi zdravstvenih podatkov piše v številnih strokovnih in znanstvenih člankih doma in v tujini, predava in organizira izobraževalne dogodke.
  Letos je izdala tudi knjigo Obdelava zdravstvene dokumentacije in pravica do zasebnosti, izvleček iz katere bodo prejeli tudi udeleženci usposabljanja.

  Delovni priročnik za vsakdanjo rabo!

  Udeleženci usposabljanja boste prejeli delovni priročnik, ki vam bo v pomoč pri vašem vsakodnevnem delu in bo vaš nepogrešljiv pomočnik na delovnem mestu. Z razlago domače in tuje zakonodaje ter sodne prakse vam ponuja varno pot obdelave zdravstvenih podatkov tudi tam, kjer zakonodaja tega ne ureja ali ureja premalo določno.

  Priročnik vsebuje:

  • pomembne člene vseh relevantnih domačih zakonov in evropskih pravnih aktov in hkrati opozorila na zakonska določila, ki so pri obdelavi zdravstvenih podatkov pomembna – vse na enem mestu,
  • praktične primere in napotke reševanja zahtev uporabnikov,
  • način pravilne spremembe zapisanih podatkov,
  • oporo upravljavcem pri vsakdanjem delu z zdravstvenimi podatki,
  • pomen dokumentiranja, razvrščanja (klasifikacija) in arhiviranja; pa tudi napotke kako in kdaj izločati dokumentarno gradivo z osebnimi podatki,
  • do in kako uničevati dokumentarno gradivo z osebnimi podatki.

  Pridobite certifikat!

  Opravljeni zaključni izpit vam prinaša certifikat
  »Strokovnjak za varovanje zasebnosti«

  Zaključni izpit

  Zaključni izpit zajema teoretično preverjanje znanja. Teoretično znanje bomo preverili s pisnim preizkusom.

  Posameznik lahko opravlja izpit tudi brez predhodnega usposabljanja po predhodnem naročilu.

  Kotizacija in prijava

  ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA USPOSABLJANJU JE OMEJENO,
  ZATO SE PRIJAVITE ČIM PREJ - prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej!

  Kotizacija vključuje predavanja, delovni priročnik, zaključni izpit in okrepčila med odmori. 22-odstotni DDV ni vključen.

  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 004052-matična št. plačnika.

  Cena izpita brez predhodnega usposabljanja znaša 100 € (v ceno ni vštet 22-odstotni DDV). Cena vključuje tudi možnost enega popravnega izpita.

  Usposabljanje lahko pripravimo tudi po meri samo za vašo organizacijo oziroma institucijo.
  Za več informacij pišite na METKA.KRZNAR@PLANETGV.SI

  Lokacija

  Planet GV

  Likozarjeva 3
  1000 Ljubljana


  T: 080 33 44
  E: izobrazevanje@planetgv.si